Blog Post

Blockchain kan stoppa CV-lögnerna

Nonprofit page hero

Om jag säger blockchain, då säger du bitcoin - eller hur?

Men om jag säger blockchain inom HR - vad säger du då?

Blockchain är teknologin som ligger bakom bland annat kryptovalutor, men den riktigt spännande användningen av blockchain hittar vi någon helt annanstans. Hela teknologin bygger på att data dokumenteras i block som länkas i en kedja där informationen inte kan ändras. Det har stor potential inom så vitt skilda områden som att rösta i allmänna val,i patientjournaler till att spåra var vår mat kommer från. Det kan också användas inom en rad HR-områden, bland annat för att på ett transparent och säkert sätt dokumentera kvalifikationer och erfarenhet i ett CV.

Undersökningar från Stockholms Handelskammare visar att närmare 60% av kandidaterna inte är sanningsenliga i sitt CV. Undersökningen visade också att hela 43%, dvs fyra av tio företag valt att inte gå vidare med rekryteringen av en kandidat pga felaktiga uppgifter eller att det vid en bakgrundskoll visat sig att de undanhållit information.

Gör en Google-sökning på att “ljuga på CV” och det står klart att det finns någon slags gråzon där det är OK och till och med önskvärt att “försköna” för att få det där eftertraktade jobbet. Någonstans går det en gräns, men var den gränsen finns är inte klart så den som ljuger tar en stor risk.

Slut på “Fake it till you make it”

De senaste årens “fake it till you make it” attityd har inte hjälpt. Flera dramadokumentärer om, mer eller mindre lyckosamma, bedragare som Netflix “Inventing Anna”, förmedlar bilden av att det är OK att bete sig så här, kanske är det till och med önskvärt att tänja på gränserna för att nå dit man vill.

Att som arbetsgivare ta referenser och kontrollera fakta i CV har därför aldrig varit så viktigt som nu, och det har därför blivit stor business. Många företag lever gott på att kolla sanningshalten i det som står på jobb-sökare CV.

Lösningen finns i blockchain. Då kan ett CV innehålla kontrollerad och autentiserad information från utbildningsinstitutioner eller tidigare arbetsgivare. Information som inte går att förfalska. Det ger dessutom alla jobbsökande samma möjligheter då kvalifikationer beskrivs på ett mer objektivt sätt och där tyngden inte läggs på en viss kvalifikation eller erfarenhet.

Blockchain har dessutom en viktig länk till personlig integritet och GDPR. Jobbsökande kan se vart deras ansökan och CV tar vägen i ett företag, vem som får tillgång till informationen och de kan styra hur länge ett företag har tillgång till informationen.

Fördelarna för arbetsgivaren är också många. De slipper inte bara lägga pengar på kostsamma kontroller. Med blockchain ökar möjligheterna att på ett mer träffsäkert sätt matcha kompetens till jobb. I en värld som förändras snabbt är det en stor fördel som kommer att driva på utvecklingen ytterligare.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Cornerstone Immerse

Datasheet

Cornerstone Immerse

With Cornerstone’s immersive learning solutions, your organization can leverage out-of-the-box extended reality (XR) content or create personalized simulations to develop soft skills, practice realistic scenarios or conversations, or conduct career pathing conversations.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal