eBook

Checklista: HR-programvara för kompetensförsörjning till affärskritiska roller

Om dina medarbetare får prova på att arbeta i flera olika roller breddar de sin kompetens, samarbetar bättre med andra affärsområden och blir mer produktiva. Och du kommer dessutom att minska tiden det tar för de "nyanställda" att bli produktiva eftersom de redan tidigare blivit introducerade till organisationen när de går in i sin nya roll. Det finns många fördelar med att se sig om i den egna personalstyrkan vid rekrytering.

Använd den här checklistan för att säkerställa att din organisation har de verktyg som behövs för att planera, förenkla och genomföra ett fungerande program för intern karriärutveckling.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Digit Academy: Learning to support innovation

Customer Story

Digit Academy: Learning to support innovation

As part of its IT 2025 program, Crédit Agricole Group underwent a digital transformation, making IT an essential strategic partner for the everyday work of the business, and positioning IT at the heart of Crédit Agricole's new digital culture.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal