Datasheet

Opportunity Marketplace Datasheet

In de snelle en continu veranderende wereld van vandaag moeten organisaties hun aanpak voor om- en bijscholing en het vasthouden van talent aanpassen om de concurrentie voor te blijven en medewerkers laten zien wat er mogelijk is in hun carrière.

Met Cornerstone Opportunity Marketplace kan uw organisatie medewerkers AI-gestuurde leermogelijkheden, betekenisvolle projecten en waardevolle mentoring bieden die op hun vaardigheden en ambities zijn afgestemd.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Cornerstone Talent Marketplace

Datasheet

Cornerstone Talent Marketplace

In today’s fast-paced and ever-evolving world, organizations must adapt their approach to reskilling, upskilling, and talent retention to remain competitive and foster employee career exploration. By leveraging Cornerstone Talent Marketplace, your organization can empower your people with AI-powered personalized learning opportunities, meaningful projects, and valuable mentorships tailored to their skill sets and aspirations.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal