Datasheet

Opportunity Marketplace Datasheet

I en värld med snabba och ständiga förändringar måste organisationer kunna anpassa vidareutbildning, fortbildning, behålla kompetens och konkurrenskraft samt erbjuda stöd för karriärutveckling.

Med Cornerstone Opportunity Marketplace kan din organisation stärka dina medarbetare genom AI-drivet personaliserat lärande, utvecklande projekt och värdefulla mentorskap exakt anpassat till befintlig kompetens och ambitionsnivå

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Cornerstone Talent Marketplace

Datasheet

Cornerstone Talent Marketplace

In today’s fast-paced and ever-evolving world, organizations must adapt their approach to reskilling, upskilling, and talent retention to remain competitive and foster employee career exploration. By leveraging Cornerstone Talent Marketplace, your organization can empower your people with AI-powered personalized learning opportunities, meaningful projects, and valuable mentorships tailored to their skill sets and aspirations.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal