Datasheet

Cornerstone Skills Graph

Om hun personeelsbestand klaar te stomen voor de toekomst, hebben organisaties een systeem nodig dat vaardigheden centraal stelt en waarin AI een grote rol speelt. Een systeem dat draait om wat mensen kunnen, niet om hun functieomschrijving. Door vaardigheden als de verbindende factor tussen medewerkers en HRsystemen te gebruiken, kunt u uitgebreid inzicht krijgen in de competenties en ontbrekende vaardigheden van uw personeel, zodat u uw middelen strategisch kunt inzetten. Toegegeven, dat kan de administratieve druk enorm vergroten en blijkt in de loop van de tijd vaak een onhoudbare opgave.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Infographic: Nothing pays off better than learning

Infographic

Infographic: Nothing pays off better than learning

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal