Datasheet

Cornerstone Skills Graph

För att driva den framtidsredo arbetsstyrkan behöver organisationer ett AI-drivet arbetssystem som fokuserar på vad medarbetare är kapabla till och inte bara vad de har för titel. Genom att använda kompetens som bindväv mellan medarbetare och HR-system kan du få en omfattande förståelse för medarbetarnas kapacitet och färdighetsluckor och på så sätt använda resurser strategiskt. Men detta kan vara en enorm administrativ börda och ofta ohållbart över tid.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Infographic: Nothing pays off better than learning

Infographic

Infographic: Nothing pays off better than learning

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal