Blog Post

De toekomst van talentmobiliteit – een nieuwe kijk op personeelsontwikkeling

Cornerstone Editors

Talentmobiliteit stimuleren door een nieuwe aanpak van personeelsontwikkeling

Werk draait tegenwoordig om vaardigheden en de mensen die ze hebben. Steeds meer organisaties worstelen met tekorten aan talent en vaardigheden, terwijl hun medewerkers juist graag binnen de organisatie verder willen leren en groeien.

In samenwerking met Lighthouse Research & Advisory heeft het Cornerstone People Research Lab onlangs een nieuw onderzoek gepubliceerd dat laat zien hoe organisaties de honger naar groei onder hun medewerkers kunnen stillen. “Klaar voor de start, groei: De bouwstenen voor talentmobiliteit met maximale impact” bracht aan het licht dat meer dan 70% van de medewerkers eerder geneigd is bij een organisatie te blijven waar ze voortdurend opleidings- en leermogelijkheden aangeboden krijgen.

Voor dit onderzoek naar talentmobiliteit zijn gegevens verzameld onder 1.000 medewerkers en 1.060 werkgevers in EMEA, Noord-Amerika en Azië. De gegevens helpen om een beter beeld te krijgen van de betekenisvolle en schaalbare groeimogelijkheden waarnaar uw medewerkers verlangen. Uw organisatie kan hiermee hun ontwikkeling beter ondersteunen en tegelijkertijd uw tekorten aan talent en vaardigheden verhelpen.

Na lezing van dit onderzoek zult u de talentervaring van uw medewerkers beter kunnen begrijpen. Aan bod komen onder meer:

 • Tactieken om uw medewerkers meer inzicht te bieden in nieuwe functies en carrièremogelijkheden
 • Demografische gegevens die duidelijk maken hoe verschillende medewerkers willen groeien
 • Methoden om managers, cultuur en technologie samen te smeden tot een samenhangende strategie voor talentmobiliteit
 • Informatie over de tools die werkgevers gebruiken om interne loopbaanmobiliteit te ondersteunen, en waarom die niet altijd geschikt zijn

Organisaties die zitten te springen om hun tekorten aan vaardigheden aan te vullen maar niemand kunnen vinden met de juiste vaardigheden, zouden het eens dichter bij huis moeten zoeken. Hun eigen medewerkers willen groeien, en ze willen ook met de organisatie meegroeien. In EMEA spelen managers een cruciale rol. De aanpak van loopbaanmobiliteit en groei van medewerkers is daar vooral managementgericht. Door te investeren in talentmobiliteit kunnen organisaties een cultuur van carrièregroei opbouwen, de medewerkerservaring naar een hoger plan tillen en loopbaantrajecten voor de korte en lange termijn ontwikkelen. Organisaties en medewerkers die zich richten op talentmobiliteit, kunnen verder en sneller groeien. Maar alleen als ze samenwerken.

Wat is talentmobiliteit en wat is het belang ervan?

Talentmobiliteit is het proces waarbij een medewerker van de ene functie naar de andere wordt overgeplaatst. Talentmobiliteit plaatst de juiste medewerker met de juiste vaardigheden op het juiste moment op de juiste plek.

Talentmobiliteit gaat niet louter om overplaatsing naar een andere locatie, maar vooral om het ontdekken van onaangeboord potentieel onder medewerkers. Organisaties die hun medewerkers ondersteunen en motiveren, creëren hiermee ook kansen voor zichzelf om hun omzet te verhogen en hun prestaties op het vlak van personeelsbehoud, carrièregroei en medewerkersbetrokkenheid te verbeteren. Talentmobiliteit zorgt voor een levendige bedrijfscultuur waarin toptalent zich tevreden voelt en zin heeft om te blijven. In ons onderzoek geeft 51% van de medewerkers in EMEA aan dat hun bedrijf de ontwikkeling van hun vaardigheden het beste kan ondersteunen door groeikansen te bieden.

Talentmobiliteit vereist samenwerking. Het moet een gedeelde missie zijn tussen medewerkers en organisaties.

Uit ons onderzoek naar talentmobiliteit blijkt dat beter presterende bedrijven met hogere retentiepercentages een drietal speerpunten gemeen hebben:

 1. Een formeel communicatieproces en formele aanpak
 2. Een door technologie ondersteunde strategie
 3. Formele, vastomlijnde loopbaantrajecten

Uit het onderzoek blijkt dat 73% van de medewerkers geïnteresseerd is in nieuwe functies binnen het bedrijf. Vanuit het oogpunt van diversiteit, gelijkheid, inclusie en saamhorigheid (DGIS) valt daarbij op dat vrouwen 50% vaker dan mannen toegeven dat ze weinig tot geen zicht hebben op de interne carrièremogelijkheden bij hun bedrijf.

In de EMEA-regio ligt de formele verantwoordelijkheid voor de carrièregroei van medewerkers grotendeels op de schouders van hun direct leidinggevenden, terwijl medewerkers de primaire verantwoordelijkheid juist bij zichzelf leggen. Leermanagers in EMEA zeggen dat hun medewerkers voornamelijk door gesprekken met managers inzicht hebben in hun groeimogelijkheden.

Dit is belangrijk voor het creëren van een meer rechtvaardige werkplek, omdat medewerkers die geen zicht hebben op interne doorgroeimogelijkheden 61% meer geneigd zijn ontslag te nemen of een andere functie bij een ander bedrijf te zoeken.

51% van de medewerkers in EMEA zegt dat hun bedrijf de ontwikkeling van hun vaardigheden het beste kan ondersteunen door groeikansen te bieden.

Bezoek voor meer statistieken over belangrijke aspecten van talentmobiliteit hier de landingspagina van Cornerstone People Research Lab en Lighthouse Research.

Een cultuur van carrièregroei opbouwen

Een op carrièregroei van medewerkers gerichte cultuur is van vitaal belang om concurrerend te blijven.

Na een onderzoek onder 1.000 medewerkers hebben wij vastgesteld dat mensen die geen mogelijkheden zien om door te groeien in interne mogelijkheden, bijna drie keer meer kans lopen om niet geïnteresseerd te zijn in andere interne functies binnen het bedrijf. Om succesvol te blijven, moeten organisaties leerinitiatieven nauw koppelen aan bredere initiatieven voor scholing en carrièregroei.

Organisaties kunnen hun medewerkers betrokken houden door ze de mogelijkheid te bieden om uiteenlopende, transparant aangeboden carrièremogelijkheden te verkennen. Ons onderzoek wijst het volgende uit:

 1. Medewerkers met een hoge betrokkenheid zeggen 190% vaker dat hun manager hen steunt in hun persoonlijke carrièregroei.
 2. Goed presterende organisaties, die beter scoren qua omzet, personeelsbehoud en de betrokkenheid onder hun medewerkers, beschikken ook over een hoger percentage managers en leiders dat de groei van medewerkers ondersteunt.
 3. Medewerkers die weinig saamhorigheid ervaren, zeggen twee keer vaker dat ze geen andere carrièremogelijkheden binnen de organisatie zouden overwegen.

De saamhorigheid onder medewerkers raakt ook aan talentontwikkeling (en de doeltreffendheid van managers op dit vlak). Hierbij ontstaat een fascinerend beeld van hoe medewerkers zingeving in en op het werk vinden. Loopbaanmobiliteit – met behulp van een ondersteunende manager en leer- en ontwikkelingstools om de mogelijkheden te verkennen – kan van cruciaal belang zijn om medewerkers opnieuw met de organisatie te verbinden en ze de kans te geven zich echt gewaardeerd te voelen. En medewerkers die zich verbonden en gewaardeerd voelen, zijn de medewerkers die blijven.

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers de loopbaanmobiliteit van hun medewerkers op diverse manieren kunnen ondersteunen. In EMEA hebben de twee belangrijkste antwoorden van managers betrekking op gepersonaliseerd leren en zichtbaarheid van kansen. Daarnaast zijn er nog twee andere zaken die volgens de leermanagers de mobiliteit vrij doeltreffend ondersteunen:

 • Formele processen, zoals ‘schaduwen’ en grensverleggende opdrachten
 • Een dashboard dat inzicht biedt in vaardigheden en tekorten aan vaardigheden tussen huidige en toekomstige functies

Het benutten van deze twee opties kan helpen de verantwoordelijkheid voor loopbaanmobiliteit te verschuiven van de managers naar het personeel. Medewerkers krijgen daardoor meer zeggenschap in de mogelijkheden die ze willen nastreven.

Organisaties die een cultuur van carrièregroei opbouwen, zijn in een betere positie om hun prestaties te verbeteren en hun organisatie te laten groeien met een toekomstbestendig personeelsbestand.

De voornaamste manier waarop medewerkers in EMEA inzicht krijgen in groeimogelijkheden is door gesprekken met hun manager, aldus leermanagers.

De medewerkerservaring op een hoger plan brengen

Leren en groeien in silo’s – waarin medewerkers slechts beperkt zicht hebben op wat ze kunnen leren en wat hun groeimogelijkheden zijn – is zelfs voor de beste talenten en organisaties fnuikend. Het transformeren van de medewerkerservaring door silo’s plaats te laten maken voor zichtbaardere, transparante leer- en groeimogelijkheden, kan alleen door organisaties zelf worden gerealiseerd. Medewerkers kunnen groeien om de ontbrekende vaardigheden aan te vullen die ze eerder niet zagen. Door leer- en groeisilo’s af te breken, kunt u ervoor zorgen dat uw medewerkers een verbonden, naadloze en holistische talentervaring hebben.

Uit ons onderzoek naar talentmobiliteit in 2023 blijkt dat het personeelsbehoud verbetert wanneer er flexibele loopbaantrajecten voor medewerkers beschikbaar zijn en er transparantie bestaat over zaken als:

 1. Tracking van vaardigheden
 2. Selfservice in de verkenning van loopbaanmobiliteit
 3. Toegankelijke mogelijkheden om te leren en vaardigheden te verwerven
 4. Zichtbaarheid van de ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers

Medewerkers die weinig saamhorigheid op het werk ervaren, zeggen zes keer vaker dat ze niet weten of hun werkgever hun vaardigheden ziet. Ter vergelijking: 90% van de medewerkers die hun baan hebben opgezegd vanwege het gebrek aan mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling, zou zijn gebleven als die mogelijkheden zichtbaar en beschikbaar waren geweest.

En daarom komt er weer een nieuwe ‘quiet’ in de mode: “Quiet hiring” Eigenlijk is dat gewoon een ander woord voor talentmobiliteit. Medewerkers die al bij een organisatie werken, veranderen van functie, krijgen nieuwe verantwoordelijkheden en leren nieuwe vaardigheden. Organisaties vullen zo tekorten aan vaardigheden en talent aan met hun belangrijkste productiemiddel: de medewerkers die ze al in huis hebben. ‘Quiet hiring’ is misschien niet de beste term voor het bieden van nieuwe mogelijkheden aan zittende medewerkers. Er wordt niet echt geworven en het gaat ook niet stilletjes. Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste succesmaatstaf voor interne carrièregroei in EMEA simpelweg het volume is: het aantal interne functiewisselingen.

Een recente personeelstrend in EMEA die nauw samenhangt met loopbaanmobiliteit, is het zogeheten ‘resenteeism’: medewerkers verschijnen nog wel op hun werk, maar zijn verbitterd of ongemotiveerd. Verminderde productiviteit en prestaties door resenteeism kunnen medewerkers remmen in hun carrière. Organisaties kunnen verschillende stappen ondernemen om medewerkers groeikansen en loopbaanmobiliteit te bieden:

 • Regelmatige prestatiebeoordelingen en feedback
 • Programma’s voor professionele ontwikkeling
 • Mentoring en coaching
 • Bekendmaking van interne vacatures

Organisaties die hun medewerkers groeimogelijkheden en loopbaanmobiliteit bieden, pakken niet alleen het probleem van resenteeism aan, maar zorgen ook voor meer betrokken en productievere medewerkers die beter in staat zijn om de doelstellingen van de organisatie te bereiken.

Door te investeren in de ontwikkeling van medewerkers en de mobiliteit van talent zorgt u voor een veerkrachtiger personeelsbestand dat klaar is voor de toekomst, en voor beter personeelsbehoud en meer succes.

50% van de eerstelijnsmedewerkers in EMEA zegt dat een ondersteunende manager een onbevredigende werksituatie kan verhelpen door loopbaanbegeleiding en groeimogelijkheden te bieden.

AI- en vaardighedentechnologie benutten

Loopbaantrajecten voor de korte en lange termijn, waarin managers, cultuur en technologie worden gecombineerd tot een samenhangende strategie voor talentmobiliteit, vormen in 2023 een cruciale succesfactor. Uit ons onderzoek blijkt dat 73% van de medewerkers op de hoogte wil zijn van nieuwe functies. Het gebruik van technologie is een effectieve manier om die functies beter zichtbaar te maken.

Waarom zou je technologie inzetten om interne carrièremogelijkheden te verkennen als je ook gewoon meer gesprekken met medewerkers kunt houden? Technologie maakt de mogelijkheden beter zichtbaar en beter toegankelijk.

Organisaties kunnen op korte en lange termijn een verschil maken door AI- en vaardighedentechnologie in te zetten om hun medewerkers te ondersteunen. Wanneer medewerkers zich gesteund voelen – met name door het mobiliseren van talent – is de kans groter dat ze saamhorigheid ervaren en bij een organisatie willen blijven werken.

Negen van de tien medewerkers voelen zich gesteund in hun loopbaangroei en -ontwikkeling als ze kunnen beschikken over technologie om carrièremogelijkheden te verkennen. Een derde van de organisaties in EMEA zegt dat hun medewerkers carrièremogelijkheden kunnen bekijken met bepaalde technologie. Medewerkers geven in 80% van de gevallen de voorkeur aan selfserviceopties om doorgroeimogelijkheden te onderzoeken. Een minderheid heeft liever rechtstreekse gesprekken met managers. Met AI-technologie en -databases kunnen u en uw organisatie zorgen voor een groter gevoel van saamhorigheid onder uw medewerkers.

Investeren in uw medewerkers met een kansenmarktplaats

Een kansenmarktplaats, ook bekend als een talentmarktplaats, is meer dan een verzameling mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling. Het is een marktplaats die medewerkers mogelijkheden voor zelfgestuurde ontdekking van interne carrièremogelijkheden biedt. Dergelijke marktplaatsen kunnen het behoud en de binding van medewerkers aantoonbaar vergroten.

In het onderzoek naar talentmobiliteit in 2023 melden medewerkers onder de 45 jaar ongeveer 50% vaker dan medewerkers boven de 45 dat ze projecten willen verkennen om te netwerken en mentoren te ontmoeten. U kunt uw medewerkers ondersteunen door de deur te openen naar flexibele loopbaantrajecten, niet alleen naar de traditionele carrièreladders.

Het onderzoek leert ons dat medewerkers mogelijkheden willen hebben om hun vaardigheden te laten schitteren. Ze willen persoonlijke leerervaringen opdoen en opties verkennen zoals eenmalige opdrachten, speciale projecten, functieroulatie en ‘schaduwen’. Ook willen ze kunnen deelnemen aan mentorprogramma’s met interne deskundigen. Meer dan de helft van de medewerkers zegt dat de mogelijkheid om verschillende carrièremogelijkheden binnen het bedrijf te verkennen ze ertoe aanzet om hun baan te houden. En 47% zegt tevredener te zijn op het werk.

Vertrouwelijkheid is cruciaal om de tevredenheid van medewerkers en de loyaliteit aan het bedrijf met een kansenmarktplaats te behouden. Medewerkers die andere carrièremogelijkheden binnen het bedrijf willen verkennen, moeten weten dat dit hun huidige baan niet in gevaar brengt. Dit blijkt ook uit ons onderzoek. Medewerkers die erover denken om hun baan op te zeggen, vinden het van het grootste belang dat ze nieuwe mogelijkheden kunnen verkennen zonder hun huidige baan op het spel te zetten.

Een toegankelijke en transparante kansenmarktplaats is van vitaal belang om medewerkers te behouden en aan de organisatie te binden.

Succes boeken met talentmobiliteit in 2023

Talentmobiliteit en kansenmarktplaatsen gaan ongetwijfeld goede resultaten opleveren. In deze voortdurend veranderende markt hebben werkgevers behoefte aan een strategie om de juiste medewerkers aan te trekken en te behouden. Interne loopbaanverkenning en mobiliteit zijn essentieel om te voorzien in de behoeften van uw organisatie en de door uw medewerkers gewenste groeimogelijkheden. Investeren in talentmobiliteit biedt de mogelijkheid om een cultuur van carrièregroei op te bouwen, de medewerkerservaring naar een hoger plan te tillen en loopbaantrajecten voor de korte en lange termijn te ontwikkelen. Bij Cornerstone vindt u unieke, innovatieve producten waarmee u uw initiatieven op het gebied van talentmobiliteit kunt verbeteren en stroomlijnen.

Talentmobiliteit die wordt ondersteund met strategische, op onderzoek gebaseerde content is van vitaal belang om voorop te blijven lopen. Organisaties moeten weten wie er klaar is voor een nieuwe functie en wie extra vaardigheden nodig heeft om naar een nieuwe functie door te stoten. Het uitgebreide talentmobiliteitaanbod op het Cornerstone Content Anytime platform helpt medewerkers en bedrijven op weg naar succes met content voor bijscholing. Talentmanagers over de hele wereld hebben hun initiatieven op het gebied van talentmobiliteit ondersteund door meer dan 27,5 miljoen uur content op het Cornerstone Content Anytime-platform te streamen – dat is ruim een factor zes meer dan op andere zakelijke leerplatforms. Naast het bieden van carrièremogelijkheden is het bieden van infrastructuur ter ondersteuning van uw talentmobiliteit essentieel.Een strategische infrastructuur voor talentmobiliteit wordt eenvoudig op één plaats beheerd met een Talent Experience Platform (TXP). Dat platform biedt u via holistische partnerschappen de veerkracht en wendbaarheid om uw strategie voor talentmobiliteit op te schalen. Talentmobiliteit is geïntegreerd in de systemen die uw medewerkers al gebruiken, zodat alles om leren en groei draait, waar ze ook zijn. Cornerstone TXP ondersteunt uw organisatie door uw medewerkers te wijzen op carrièremogelijkheden en ze daarvoor klaar te stomen. Uw organisatie wordt daardoor een talentmagneet – iedereen die binnenkomt, blijft plakken.

In de veranderende wereld van vandaag zijn tekorten aan talent niet ongewoon. HR-leiders moeten zich daarom richten op het verbeteren van de talentmobiliteit. Om medewerkers te behouden, moeten ze makkelijker kunnen leren en groeien met behulp van transparante en toegankelijke mogelijkheden tot loopbaanverkenning. Organisaties kunnen daardoor doorgroeien naar een zekere en succesvolle toekomst.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Cornerstone Opportunity Marketplace

Video

Cornerstone Opportunity Marketplace

Cornerstone Opportunity Marketplace provides inclusive access to internal opportunities like projects, gigs, connections to mentors, and new roles – at scale through the power of AI. Employees will have the visibility, connections, and experiences they need to get the career they want – with the learning that will get them there. Also, with visibility to workforce insights, organizations can look ahead to make use of people’s skills now while looking ahead to develop their potential. Opportunity Marketplace provides a seamless, holistic development experience to engage and retain employees, and drive workforce agility.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal