Customer Story

Fokus på GMV: Att erbjuda en fantastisk talang- och medarbetarupplevelse

Nonprofit page hero

2,600

Employees

Technology

Industry

2020

Customer Since

GMV-gruppen, som specialiserar sig på innovativa tekniklösningar inom branscher som rymdindustrin, bilindustrin, cybersäkerhet och försvar, rekryterar i genomsnitt 60 personer i månaden. Efter att ha ställts inför dagens problem med att hitta talanger har företaget ökat sina ansträngningar för att locka till sig och rekrytera genom att digitalisera processer med hjälp av Cornerstones plattform.

Antalet anställda har stigit från 400 år 2005 till fler än 2 600 idag. Att locka, rekrytera och anställa den bästa talangen har alltid varit GMV:s strategi. Organisationen rekryterar i genomsnitt 60 personer i månaden för att hantera organisationens nuvarande och framtida tillväxtbehov. GMV använder högt specialiserad teknik, med få utbildade personer redan idag och befinner sig nu i en tuff kamp om talang.

Digitaliseringens framväxt gör det svårare att hitta talanger. Det finns företag i olika branscher som inte direkt konkurrerar med GMV. Men detta har ändrats. Det har till exempel blivit svårare att attrahera och anställa ingenjörer.

För att åtgärda situationen har GMV skapat tre årliga talangutvecklingsprogram med fler än 100 prestigefyllda internationella studiecentra för utbildning i tekniska kunskaper och kompetenser. Ett av dessa är programmet Global Talent som fokuserar på att attrahera universitetsstudenter med kandidat- och magisterexamen. GMV erbjuder dem praktikplatser för att komplettera sina studier med verklig erfarenhet av banbrytande projekt på ett ledande företag som GMV. De ges möjlighet att tillämpa sina kunskaper och lära av de bästa inom flygteknik, datavetenskap, telekommunikation etc. GMV erbjuder också tre månaders praktik till studenter i högre utbildningar, med möjligheten att stanna kvar i organisationen efteråt. Slutligen finns det sommarstipendier där studenter kan samarbeta i projekt.

Intern rörlighet

Detta är en känslig fråga, eftersom det ibland är svårt att acceptera att en person som är integrerad i ett team och i sin roll och investerat så mycket i sin utbildning, borde flytta till ett annat område. Men om anställda inte hittar möjligheter internt letar de efter dem utanför företaget. Cornerstone-verktyget som GMV har infört och som organisationen kallar Liv har låtit dem använda modulen för Talent Acquisition, för att visa på alla möjligheter medarbetare har inom organisationen. Det handlar både om hur de kan fortsätta växa professionellt, men också hur de kan byta verksamhetsområde eller plats på ett enkelt och lätt sätt. Tidigare visste talanger inte var de kunde se sina alternativ.

Identifiera talanger

GMV har sett att de måste vara mer transparenta med interna HR-initiativ. Dessutom publicerar GMV de olika möjligheterna som företaget erbjuder på GMV:s webbplats och på de viktigaste anställningswebbplatserna. Medarbetare gör också företaget synligt genom sina kontaktnät. De är GMV:s varumärkesambassadörer och kan förmedla företagets värderingar och kultur. GMV har också ett rekommendationsprogram vars slogan är "Whoever has a friend has a double treasure", där medarbetare belönas för att locka talang till företaget.

Alla dessa initiativ har gjort att det finns specialister – som dataingenjörer – som inte kände till GMV tidigare men som gör det nu. GMV har en mycket intressant ström av nya medarbetare. Men inget av detta hade varit möjligt om det inte hade åtföljts av digitaliseringsprocessen som ledde till implementeringen av Cornerstone som en plattform för integrerad hantering av GMV:s personalprocesser.

Varför välja Cornerstone?

Innan implementeringen kunde inte GMV: s arbetsflöden för personalhantering hantera organisationens växande behov. Verktyg som MS Office, särskilt Excel, Access och Outlook, fungerade som GMV: s innehållshanterare. Uppgifter utfördes på ett mycket manuellt sätt. Det var till exempel mycket komplicerat att genomföra en urvalsprocess, eftersom de måste använda Excel-filer för att öppna en ledig tjänst och följa upp utvärderingen av kandidater. Så GMV började utvärdera andra verktyg. HR-teamet försökte implementera några av dem utan framgång och år 2019 valde de slutligen Cornerstone. Det fanns ett akut behov av att integrera personalprocesser via en plattform som skulle ge GMV möjlighet att effektivisera flera olika uppgifter. Dessutom behövde GMV en plattform som täckte alla HR-förfaranden för att ha ett enda verktyg. GMV startade implementeringen av Cornerstone med medarbetarmodulen för att lägga in all information om anställda. Teamet övergick sedan till modulen för Talent Acquisition som rullades ut på tre månader och drog fördel av nedgångsperioden för anställningar under pandemin. Denna modul har gett mycket smidighet och synlighet för kandidater, chefer och personalavdelningen. Den inkluderar också onboarding, vilket har inneburit en stor förändring för företaget eftersom GMV har kunnat samla och effektivisera hela processen. Kandidaterna har nu en portal där de kan hitta all information om sin chef och företaget och där de kan skriva in sina uppgifter, något som leder till färre fel och somgör övergången från kandidat till anställd mycket smidigare. HR fortsätter nu med en stegvis implementering av de andra modulerna som Performance, Learning, Communication och Compensation.

Förbättrad medarbetarupplevelse

Eftersom det är en avancerad, molnbaserad plattform har anställda tillgång till all information om organisationens interna riktlinjer och rutiner, vilket förbättrar transparens, och de kan få tillgång till den utbildning som företaget erbjuder. Tack vare kommunikationsmodulen kan GMV vara i närmare kontakt med kandidater, medarbetare och chefer. HR-avdelningen hade tidigare en mycket administrativ roll, men nu har alla administrativa uppgifter minskats kraftigt för att istället fokusera på att fatta beslut på en mer strategisk nivå baserat på informationen från Cornerstones talanghanteringslösning. Det har gjort att HR-avdelningen blivit en viktig del av företagets strategi. Ur chefernas synvinkel var det svårt att samla den information som behövdes för att fatta beslut, något som teamledare nu kan göra mycket snabbare och omedelbart.

GMV:s talangresa

En av GMV:s nya utmaningar inför framtiden är att kunna veta vad som händer i organisationen, förutse vad som kan hända och kunna fatta beslut utifrån tolkningar av indikatorer och data. På detta sätt kan GMV erbjuda lösningar och alternativ för att stärka medarbetarnas lojalitet. En annan utmaning är att tillhandahålla lärverktyg som gör att anställda kan vidareutveckla sina karriärer genom kontinuerlig, tillgänglig och åtkomlig utbildning, i teknisk kunskap och kompetens. Därför bygger GMV nya ledarskapsmodeller, med särskilt fokus på mellanchefer som de utbildar i ledarskap och ledning av hybridteam. GMV skapar också initiativ för att stärka känslan av stolthet och tillhörighet hos de som arbetar inom företaget och därmed skapa engagemang för företagets mål. GMV utvecklar också globala program för intern rörlighet som svar på förändringarna.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

How a leading bank is creating a culture of self-directed continuous learning with Cornerstone Learning Experience

Customer Story

How a leading bank is creating a culture of self-directed continuous learning with Cornerstone Learning Experience

This customer is a leading financial services firm offering wholesale and retail banking, insurance, asset management and wealth management services across thirty-nine countries through partnerships and alliances.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal