Blog Post

Functioneringsgesprekken om carrièregroei te stimuleren

Jim Gill

General Manager, SumTotal Systems, a Cornerstone Company

Staan uw prestatiebeoordelingen en ontwikkelingsinitiatieven op zichzelf? Dan is het tijd om deze processen te integreren om vaardigheidskloven te dichten, de groei van werknemers te stimuleren en te zorgen voor een toekomstgericht personeelsbestand.

Vaardigheden verbeteren in huidige functies

Als uw werknemer nieuw is in het bedrijf of in zijn rol, kan een functioneringsgesprek een goed moment zijn om uw werknemer verder op succes voor te bereiden of moeilijkheden te bestrijden. Als werknemers moeite hebben om de waarde in te zien van bijscholing om beter te worden in hun huidige rol, kunnen ze meer weerstand bieden. Het bespreken van manieren om bij te scholen tijdens een functioneringsgesprek kan de betekenis ervan veel duidelijker maken.Bespreek tijdens het functioneringsgesprek manieren waarop medewerkers nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen om te verduidelijken wat het betekent.

Door een leercultuur in uw bedrijf te ontwikkelen waarbij u functioneringsgesprekken als uitgangspunt gebruikt, voelen uw medewerkers zich meer gewaardeerd en betrokken. En hoewel dit niet altijd opgaat, is iemand die goed is in zijn of haar huidige baan vaak beter voorbereid wanneer zich een nieuwe kans voordoet.

Hogerop komen

Volgens SHRM is interne mobiliteit binnen bedrijven met 20% toegenomen als gevolg van de coronapandemie.

Dat betekent niet dat iedereen die naar een nieuwe functie kan doorgroeien daar ook meteen klaar voor is. Een functioneringsgesprek is daarom het beste moment om te bespreken wat een medewerker moet doen om promotie te maken.

Mogelijke loopbaantrajecten

Een functioneringsgesprek is een uitstekende gelegenheid om de mogelijkheden van medewerkers door te nemen met het oog op hun volgende carrièrestap. Bespreek ook de groeimogelijkheden voor medewerkers binnen hun huidige afdeling of team en op andere afdelingen.

Medewerkers waarderen mogelijkheden om binnen het bedrijf door te groeien, en interne werving heeft een positieve invloed op personeelsbehoud. Volgens LinkedIn blijven medewerkers 41% waarschijnlijker in dienst bij bedrijven die veel intern werven dan bij bedrijven die dat minder doen.

Werven voor groei

Natuurlijk is interne mobiliteit niet altijd mogelijk. Voor bepaalde functies zult u nog steeds mensen van buitenaf moeten aantrekken. De kandidaten die u tegenkomt voldoen misschien niet 100% aan de functieomschrijving, al zou dat natuurlijk wel ideaal zijn. Vanwege het tekort aan talent moeten HR-professionals echter rekening houden met de groeimogelijkheden voor medewerkers op de lange termijn.

Gebruik de gesprekken om te beoordelen in hoeverre kandidaten geïnteresseerd zijn om nieuwe vaardigheden te leren, zodat ze vanaf dag één kansen hebben om te groeien. Zo laat u kandidaten ook zien dat u vooruitgang in hun carrière belangrijk vindt.

Continue feedback voor maximale vooruitgang

Als u de leersnelheid op uw werkplek in het algemeen wilt verhogen, kunt u overwegen een 360 graden-feedbackproces in te voeren. Dit proces leidt tot betere prestaties, omdat het de betrokkenheid, werkcultuur en analysemogelijkheden verbetert. Bovendien hoeft u niet tot een bepaalde datum te wachten om bestaande en ontbrekende vaardigheden in kaart te brengen.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

How to use performance reviews to drive career growth

Blog Post

How to use performance reviews to drive career growth

Are your performance reviews and development initiatives siloed? It's time to integrate these processes to close skills gaps, drive employee growth and ensure a future-fit workforce.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal