eBook

Identifiera vilka kompetenser medarbetare behöver för att lyckas

Det är så självklart. Vi vill alla ha ett meningsfullt arbete, öka vårakarriärmöjligheter och förstå hur vi passar in och kan påverka.För att vara konkurrenskraftig måste din organisation hjälpa medarbetare se hur deras lärande och karriärutveckling hänger ihop och hur det kan leda dem vidare och förändra verksamheten.

I denna guide får du lära dig tre viktiga steg som leder till att kompetens blir ett gemensamt och centralt begrepp för att beskriva utveckling och framgång för dina medarbetare och din organisation.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

LMS vs. LXP vs. TXP – A complete guide to help you decide what you need

Blog Post

LMS vs. LXP vs. TXP – A complete guide to help you decide what you need

The utility of the LMS and LXP — and the vision of the Cornerstone TXP

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2023
Legal