Customer Story

Så revolutionerade Enphase upplevelsen för sina medarbetare genom att använda EdCast LXP

Nonprofit page hero

3,000+

Medarbetare

Energy & Utilities

Bransch

2021

Kund sedan

Enphase Energy Inc. är ett globalt energiteknikföretag med huvudkontor i Fremont, Kalifornien och en ledande leverantör av sol- och batterisystem med mikroväxelriktare. Det innebär att användarna kan utnyttja solen för att generera och spara egen ström och dessutom övervaka hela systemet med en smart mobilapp. Företaget har revolutionerat solcellsindustrin genom enhetliga mikroinverterbaserade lösningar: solenergi, batteri och programvara ‒ allt-i-ett. Enphase har levererat fler än 48 miljoner mikroväxelriktare och fler än 2,5 miljoner system har installerats i över 140 länder.

Enphase innehar fler än 259 amerikanska patent och fler än 91 icke-amerikanska patent gällande innovationer inom energiteknik. Enphase bygger avancerade systemlösningar som deras kunder kan lita på och som bidrar till en mer hållbar planet.

Ny energi för arbetsstyrkan

Samtidigt som Enphase utvecklades och tog sig an de tuffa utmaningarna och otroliga möjligheterna inom solenergiteknik, förstod man att det också var dags att förbereda medarbetarna för morgondagens jobb.

Tiden hade kommit för Enphase att investera i effektiva lösningar för lärande, nya system och ett strukturerat ekosystem för medarbetarutveckling som en del i planeringen av en stabil inlärnings- och utvecklingsstrategi. 2021 organiserades Lärande och utveckling (L&D) som en strategisk funktion för att skapa motivation, engagemang och utveckling för medarbetarna. Företagets viktigaste utmaningar inom talangutveckling var:

 • Skapa en strukturerad metod för att förbättra och utveckla medarbetarnas kompetenser
 • Definiera karriärvägar för att kunna behålla och utveckla medarbetare
 • Förbättra samarbete och kunskapsdelning med målet att:
  • Erbjuda en fantastisk introduktionsupplevelse för nya medarbetare
  • Skapa smidiga kommunikationskanaler för delning av projekt och resurser mellan avdelningar
  • Skapa ökad transparens på arbetsplatsen för medarbetarna
 • Bygga upp ledarskapsutveckling och strategier för talangledning och karriärutveckling för att skapa ökad tillfredsställelse och för att bättre kunna behålla medarbetare.

Lösning: EdCast Learning Experience Platform

EdCast erbjöd en intuitiv lärandeplattform som alltid är tillgänglig för alla enligt individuella behov oavsett var man befinner sig. Företagets medarbetare fick möjlighet att utveckla exakt de kunskaper och färdigheter som de behöver för att nå sina utvecklings- och karriärmål. EdCast LXP integrerades med andra portaler för lärande, t.ex. edX, Khan Academy, Safari Books för att kunna erbjuda det bästa kunskapsinnehållet för medarbetarna.

Enphase hade ett begränsat internt innehåll tillgängligt under implementeringen; då bidrog den AI-drivna rekommendationsmotorn i EdCast med relevant kunskapsinnehåll baserat på medarbetarnas intressen och ambitioner för lärande. Det blev en bra start och gav Enphase' L&D team tid att utveckla och sammanställa internt innehåll på plattformen. Viktiga fokusområden för implementeringen av LXP inom Enphase är:

Introduktion av nyanställda: EdCast LXP medverkar under introduktionen av nyanställda till att skapa kunskap om företaget och dess produkter så att övergången till det nya jobbet blir så smidig som möjligt. Målet är att nya medarbetare ska vara produktiva inom 45 dagar. Programmet innehåller t.ex.:

 • Kunskap om Enphase och företagets produkter
 • Översiktlig information om de viktigaste affärsenheterna
 • En medarbetarinstruktion för varje enskild arbetsplats
 • En playbook om företagskulturen, orientering om företagets värdegrund etc.

Produktkunskap för kundsupport: EdCast LXP förbättrade produktkunskapen för medarbetare på nivå 1 och nivå 2. Tack vare återkommande kunskap och lärande via plattformen kunde medarbetarna klara av supportärenden effektivt och snabbt. Enphase LXP erbjuder medarbetarna följande utbildning:

 • Träning i Enphase produkter på jobbet
 • Utveckling av mjuka kompetenser
 • Utbildning om företagets produkter och processer

Enphase product champion: EdCast LXP hjälper Enphase att samla in dold expertkunskap inom företaget och omvandla den till en explicit kunskapsbas som kan delas av övriga medarbetare inom organisationen. Målet är att skapa/identifiera "Enphase Product Champions", dvs. ämnesexperter inom Enphase.

Resultat tack vare EdCast LXP

Enphase driver medarbetarnas engagemang och har skapat en lärande kultur genom AI-baserade personliga innehållsrekommendationer för medarbetarna. Det har resulterat i:

Förbättrad introduktion av anställda: Plattformen har hjälpt Enphase att ta fram en varierad orienteringsmodell och leverera en introduktionsupplevelse i världsklass för nya medarbetare. Den nya Employee Onboarding Journey är ett utmärkt sätt att introducera nya medarbetare i företagskulturen. Utvecklingsvägar och utbildning erbjuds före, under och efter introduktionen för att nya medarbetare ska kunna bygga upp en vana att använda kontinuerligt lärande i arbetsflödet.

Sömlös sammanställning av innehåll: Företagets chefer började använda plattformen för att sammanställa lärande innehåll baserat på individuella mål för deras direktrapporterande medarbetare och team. Det gjorde det möjligt för medarbetarna att omedelbart ta nya initiativ i sina utvecklingsplaner och visa framsteg tack vare nytt lärande.

Förbättrad användning: Företagets chefer hjälpte också till att öka användningen genom att erbjuda stöd, kommunicera ut LXP till sina team och uppmuntra till en bredare användning. Affärsenheter inom Enphase började samarbeta med L&D-teamet för att utveckla Functional Academies för att få fler medarbetare att använda plattformen genom att erbjuda det mest efterfrågade innehållet.

Nyckeltal efter sex månader

 • 90% Användarstatistik
 • 2,5 K+ Registrerade användare
 • 45 K+ Genomförda utbildningar
 • 98% Genomförda kurser

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

How a global investment firm transformed employee learning

Customer Story

How a global investment firm transformed employee learning

abrdn is a global investment company that helps clients and customers plan, save and invest for the future. It manages and administers £496 billion in assets on behalf of its clients (as of 30 June 2023) and is structured around three businesses — Investments, Adviser and Personal — focused on the changing needs of its clients.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal