Video

LinkedIn Live: är det någon som får kompetensutveckling att fungera?

Nonprofit page hero

Den nya arbetsvärlden skapar långsiktiga effekter – både bra och dåliga – för organisationen och de anställda. Organisationerna som tar sig fram genom snårskogen lyckas eftersom de fokuserar på att utveckla sina medarbetares kompetenser. Cornerstones Jennifer Whitmer , chef för produktmarknadsföring, och Mike Bollinger, VP för strategiska initiativ, satte sig ner för att diskutera det ökade intresset för kompetensutveckling och berätta om konkreta steg du kan börja ta idag för att förbättra ditt företags utvecklingsprogram.

Jennifer och Mike diskuterade fem praktiska sätt att modernisera kompetensutvecklingsstrategin och minska kompetensgap i din organisation.

Jennifer ställde följande fråga till Mike: "Idag pratar alla om kompetensutveckling på arbetsplatsen. Tror du att det är en modefluga eller ett långsiktigt fokusområde inom HR som är här för att stanna?" Mike svarade, "Jag pratar hela tiden med våra kunder och kundrelationsteam och de flesta är mycket medvetna om vikten av att hjälpa sina medarbetare att omskola sig och höja sin kompetens så att de snabbt kan anpassa sig till förändringar inom branschen." Jennifer instämde och tillade att de flesta företag förstår värdet av snabb omskolning och kompetenshöjning, men undrade om organisationer vet hur man gör detta effektivt.

Mike förklarade att Cornerstones People Research Lab nyligen genomförde en undersökning med mer än 3 000 personer över hela världen och fann att de flesta arbetsgivare tyckte att de gjorde ett bra jobb med att tillhandahålla kompetensutvecklingsprogram och initiativ till sina anställda. Men betydligt färre anställda höll med – bara 55 procent. När de började undersöka förtroendeklyftan visade det sig att stora organisationer tror att de kan utveckla sina medarbetare och ge dem den relevanta kompetensutbildning som behövs för att lyckas, men anställda har inte lika stort förtroende. Och detta "förtroendegap" växer.

Och det allra viktigaste, är det någon som får kompetensutveckling att fungera?

Mike förklarade att vi, i vår undersökning , kunde dela upp svarspersoner i tre framgångskategorier – de i högpresterande organisationer (eller HPO), genomsnittliga organisationer och eftersläpande organisationer:

Vad vi fann är att högpresterande organisationer var de som var ledande inom sin bransch när det gäller lönsamhet, hade låg personalomsättning och hade högre NPS-poäng för anställda.

Vad vi också fann är att HPO-arbetsgivare inte bara rankade sig själva högt i kompetensutveckling, utan deras anställda också gjorde det! Förtroendegapet på högpresterande företag var betydligt lägre än inom liknande organisationer i samma bransch – cirka 11 %.

  • 72 % prioriterade kompetensutvecklingsinsatser inom det närmaste året.

Lyssna på inspelningen och lär dig mer om hur framgångsrika organisationer världen runt använder kompetenser för att navigera det okända och hjälpa sig själva och sina anställda att lyckas i den nya arbetsvärlden.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Skills ontology 101

Blog Post

Skills ontology 101

Nathaniel Plamondon — Senior Product Marketing Manager, Cornerstone

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal