Blog Post

LinkedIn Live: Så håller du din organisation agil hela tiden

Cornerstone Editors

Steve Goldberg, HCM research & advisory och Jennifer Borun, senior director, analyst relations och strategic engagement satte sig ner i LinkedIn Live för att diskutera hur du kan vägleda din organisation, lösa framtida problem och lyckas på en instabil marknad.

Du behöver bara kasta en blick på nyheterna (eller ditt LinkedIn-flöde) för att se hur det pratas om marknads- och ekonomiska förändringar. Det råder stor oro och osäkerhet kring vad som väntar runt hörnet.

Steve förklarar att oförutsägbarhet och instabilitet är relativa begrepp, men pandemin har konkretiserat dessa termer vilket har lett till ökad osäkerhet. Steve menar att vi idag befinner oss i "en period av maxfluiditet." Ett konstigt ord kanske, så vad innebär "maxfluiditet"? Ta exemplet med de störningar i leveranskedjan som för närvarande skapar problem runt om i världen. I det fallet har pandemins oförutsägbarhet fått anställda att vilja ha mer handlingsförmåga i sina karriärer, vilket har lett till en våg av avgångar. Folk rekonstruerar sina karriärvägar.

Goldberg och Borun är överens om att det allra viktigaste för att överleva maxfluiditet är att dina medarbetare ständigt utvecklas i takt med marknadens behov och förväntningar, vilket kräver arbete. De HR-ledare som leder arbetet med att hjälpa anställda att utvecklas behöver därför också stöd för att kunna vara lika flexibla.

Vad bör organisationer fokusera på för att säkerställa att de framgångsrikt kan ta sig an alla oförutsedda förändringar i världen?

Förbättra organisationens flexibilitet. Goldberg definierar begreppet som att "maxfluiditet handlar om att ligga steget före affärsrisker och -möjligheter med hjälp av optimala åtgärder och beslut." Han beskriver verktyget som driver maxfluiditet på arbetsplatsen som "Adaptiv HCM (adaptiv hantering av mänskliga resurser)".

Vad är Adaptiv HCM?

Enligt Goldberg är adaptiv HCM det symbiotiska förhållandet där maskiner hjälper människor att prestera sitt bästa på jobbet. Tekniken anpassar sig efter mänskliga handlingar och erbjuder hjälp och utveckling där det behövs. Den känner igen förändring och anpassar sig efter den genom att uppmana användare att lära sig av situationen de befinner sig i just då. Varför är detta viktigt? Det gör det möjligt för organisationen att vara mer flexibel och hjälper till att utveckla medarbetarna så att de tillsammans kan hantera förändringar. I vissa fall minskar det personalrelaterade risker och skyddar medarbetaren och till och med kunden.

Ordet "adaptiv" kan relatera till system som lätt anpassar sig efter vad en kund behöver och även till "system som gör att en kund lätt kan anpassa sig och reagera på olika omständigheter (dvs. affärsrisker och möjligheter).

Enligt Steve handlar adaptiv HCM om "att vara medveten om de bästa alternativen" och han använder schack som en metafor för att tydliggöra: "I schack är det absolut bästa draget vanligtvis känt av stormästaren eller de som helt enkelt är bra på schack". Detta är verkligen inte fallet i affärer, variablerna är så stora och förändras så snabbt. Steve säger dock: "Jag tror att adaptiv HCM borde låta din organisation pussla ihop det bästa alternativet, ofta eller till och med hela tiden, särskilt om du utnyttjar rätt data, processer och teknik."

Vilka tre saker kännetecknar flexibla organisationer?

Steve och Jen listar vad du behöver göra för att hålla din organisation flexibel:

Anpassning: Organisationen kan jämka medarbetares behov, intressen och mål med organisationens mål och behov. Och viktigast av allt, denna anpassning gör det möjligt för medarbetare och organisationen att fungera bra under förändring Affärsprioriteringar och planer förändras, och det gör personliga prioriteringar och planer också.

Känn igen flexibilitet: Reagera på tecken, signaler och utlösare på makro- och mikronivå.

Inlärningstekniker: Hantering av kompetensdiagram och kunskap om vilka kompetenser som är relaterade till andra kompetenser, jobb och projekt.

Sammantaget avslöjar de vad som fungerar för dig när du bygger morgondagens arbetsstyrka. Lyssna på inspelningen:

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

LinkedIn Live: Blueprint for keeping your organization agile

Blog Post

LinkedIn Live: Blueprint for keeping your organization agile

Steve Goldberg, HCM research & advisory, and Jennifer Borun, senior director, analyst relations and strategic engagement, sat down on LinkedIn Live to discuss how to guide your organization through solving future problems and succeeding in a volatile market.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal