Video

LinkedIn Live: wie heeft skills development onder de knie?

Nonprofit page hero

De nieuwe situatie op de werkvloer heeft een langdurige impact op uw organisatie en uw werknemers, zowel in positieve als negatieve zin. De organisaties die zich een weg door de chaos weten te banen hebben hun succes aan het volgende te danken: ze ontwikkelen de vaardigheden van hun medewerkers. Jennifer Whitmer , Director of Product Marketing bij Cornerstone en Mike Bollinger , VP of Strategic Initiatives, hebben samen de opkomende trend op het gebied van vaardighedenontwikkeling besproken en concrete stappen gedeeld waarmee u vandaag nog het ontwikkelingsprogramma voor vaardigheden binnen uw bedrijf kunt verbeteren.

Zo zijn Jennifer en Mike dieper ingegaan op vijf praktische manieren om uw vaardighedenontwikkeling te moderniseren en de vaardighedenkloof binnen uw organisatie te dichten.

Jennifer stelde Mike de volgende vraag: "Vandaag de dag heeft iedereen op de werkvloer het over vaardighedenontwikkeling. Denk je dat dit een tijdelijke rage is of een blijvend aandachtsgebied binnen hr?" Daarop had Mike het volgende te zeggen: "Ik praat constant met onze klanten en klantsuccesteams. Het merendeel is zich er echt van bewust hoe belangrijk het is om hun personeel te helpen bij- en omscholen , want zo kunnen ze snel reageren op veranderingen binnen hun sector." Jennifer was het daarmee eens en gaf ook aan dat de meeste bedrijven snappen hoe belangrijk en urgent bij- en omscholing is. Wel vroeg ze zich af of organisaties dit op een effectieve manier konden invullen.

Mike gaf aan dat The Cornerstone People Research Lab kortgeleden een enquête heeft uitgevoerd onder meer dan 3.000 mensen wereldwijd. Hieruit bleek dat de meeste werkgevers vonden dat ze voldoende ontwikkelingsprogramma's en -initiatieven voor vaardigheden aanboden, terwijl slechts 55% van de werknemers het hiermee eens was. Organisaties zijn ervan overtuigd dat ze hun werknemers kunnen ontwikkelen en de benodigde vaardigheidstrainingen kunnen bieden om succesvol te zijn, maar hun werknemers hebben daar niet zoveel vertrouwen in. En die "vertrouwenskloof" wordt alsmaar groter.

En dan nog het allerbelangrijkste: wie heeft vaardighedenontwikkeling onder de knie?

Mike vertelde dat er uit onze enquête drie succescategorieën naar voren kwamen: sterk presterende organisaties, gemiddelde organisaties en achterlopende organisaties.

We zagen hier dat sterk presterende organisaties een laag personeelsverloop hadden, een hogere Employee Net Promotor Score hadden en leidend in hun sector waren wat betreft winstgevendheid.

Ook ontdekten we dat sterk presterende organisaties zichzelf een hoog cijfer gaven op het gebied van vaardighedenontwikkeling, en dat hun werknemers dat ook deden! De vertrouwenskloof met betrekking tot vaardigheden was bij sterk presterende organisaties 11% kleiner dan bij andere organisaties.

72% gaf aan dat initiatieven voor vaardighedenontwikkeling een prioriteit waren voor het komende jaar.

Bekijk het gesprek en ontdek hoe succesvolle organisaties wereldwijd met behulp van vaardigheden onbekende wateren navigeren en in een nieuwe arbeidscontext samen met hun werknemers succes behalen.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Skills ontology 101

Blog Post

Skills ontology 101

Nathaniel Plamondon — Senior Product Marketing Manager, Cornerstone

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal