On-demand Webinar

Opportunity Marketplace introductie and demonstratie

15-minuten on-demand webinar

Eerder dit jaar hebben we onze NIEUWE, zelfbedieningsoplossing Opportunity Marketplace gelanceerd.

In tegenstelling tot interne banenmarkten en andere oplossingen voor talentmobiliteit, maakt Opportunity Marketplace gebruik van AI om gegevens over vaardigheden, mensen en functies in meerdere talentoplossingen - waaronder werving, leren en prestaties - samen te brengen om werknemers te koppelen aan projecten, optredens, leertrajecten, mentoraten en openstaande functies. De marktplaats helpt werknemers bij het ontdekken van nieuwe manieren om bij te dragen aan hun organisatie en vooruit te komen, of om hun carrièrepad te veranderen.

Waarom neemt u nu niet even de tijd om dit on-demand webinar van 15 minuten te bekijken? Het behandelt:

  • Het in kaart brengen van vaardigheden en functies
  • Carrièreprofielen - waar sta je nu en waar wil je naartoe?
  • Interne mobiliteit stimuleren met behulp van selfservicetechnologie
  • Gegevens en analyse

Kijk nu hier on-demand

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Harnessing the power of talent: Cornerstone's impact in India

Blog Post

Harnessing the power of talent: Cornerstone's impact in India

Our mission is to revolutionize the way organizations manage and develop their most valuable asset: their people. With a global reach and unwavering commitment to excellence, we are proud to strengthen our presence in India following the strategic acquisitions of EdCast and SumTotal. Our goal is to empower India's talent landscape by providing cutting-edge technology and comprehensive talent mobility solutions that address the unique challenges and opportunities in this thriving market.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2023
Legal