Datasheet

Mot en hållbar framtid

Nonprofit page hero

Vi har efter samtal med en rad olika kunder förstått att ni behöver specialiserad utbildning fokuserad på hållbarhet. Och nu med Cornerstone Content Anytime: Hållbarhet, kan du ge din organisation möjlighet att göra en positiv påverkan mot en hållbar framtid. Företaget kan bygga vidare på dessa utbildningar för att stärka organisationen, maximera möjligheter och minimera risker. Allt för att ni ska fortsätta blomstra i en föränderlig värld.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Toward a sustainable future

Datasheet

Toward a sustainable future

Cornerstone Content Anytime: Sustainability, can empower your organization to make a positive impact toward a sustainable future.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal