Blog Post

Vilka utmaningar möter svenska organisationer?

Många organisationer brottas med hur de ska få med sig alla medarbetare i den snabba utvecklingen och kompetensutveckling har seglat högt upp i prioritering. Ledande konsultbolaget HerbertNathan & Co samlade representanter för landets fyra ledande lärplattformar i ett rundabordssamtal för att diskutera utmaningarna när lärande ska bli en del av vår vardag och ett sätt att utveckla en stark kultur.

En av de medverkande var Cornerstones svenska säljchef Adam Kamal. Vi pratade lite närmare med Adam kring de frågor som diskuterades:

Vilka utmaningar står svenska företag inför?

En av de stora utmaningarna, som Terhi Benjaminsson från HerbertNathan nämner i rundabordssamtalet, är hur man får till “learning in the flow of work”, dvs hur ser man till att medarbetare får tillgång till lärande direkt i den tjänst, eller webbläsare, de befinner sig i. Men vi märker också en mycket bredare utmaning som handlar om att få lärande att hänga ihop med hela talangutvecklingen. För att företag ska vara framgångsrika gäller det att motivera alla sina medarbetare, och det sker genom en tydlig och transparent talangutveckling och många företag inser nu att lärande är själva kärnan i det.

Hybridarbete gör det svårt för många organisationer. Har du några praktiska råd för att få det att fungera i praktiken?

Vi får ofta den här frågan från våra kunder. Vad som är viktigt att inse är att det som är rätt för en organisation, inte behöver vara rätt för en annan. Det gäller verkligen att hitta den rätta mixen av distansarbete och att vara på kontoret som fungerar för just din organisation. Oavsett hur den mixen ser ut är det oerhört viktigt att ha verktyg för lärande och utveckling som kan nås när som helst, var som helst och från dator, platta eller mobil.

När alla är på språng blir ett av de viktigaste områdena självmotivering. Det gäller både jobb och lärande. Det gäller därför att göra lärande så intressant och inspirerande som möjligt. Vår forskning visar att medarbetare känner sig mer motiverade och engagerade om de själva kan styra sitt lärande och sin karriärväg.

Det kommer också ökade krav på att kunna dela med sig av sin egen kunskap till andra i organisationen, så system måste kunna hantera en komplex mix av kursinnehåll.

Ett område som Tehri nämnde som en viktig trend var personalisering, något som kräver mycket data för att få det att fungera. Hur ser du på det?

Det stämmer, vi ser också en stark trend mot individuella utvecklingsplaner och Cornerstone ligger verkligen i täten här. Med över 100 miljoner användare har vi tillgång till väldigt mycket data kring lärande i organisationer. Vi kan alltså se vad som fungerar i andra organisationer och dela med oss av våra insikter till våra kunder.

Vi bryter dessutom ner kompetens på en mycket detaljerad nivå, ett område vi jobbat med väldigt länge och som därför ger oss en mycket förmånlig position på marknaden. Vi använder dessutom AI och maskininlärning som gör att våra lösningar automatiskt ger rekommendationer på individuella karriärvägar och den utveckling som krävs för exakt den karriären, baserat på varje enskild persons erfarenhet, intressen och önskemål. Att se sådan här hyper-personalisering i praktiken är verkligen helt fantastiskt, och det ger sådan motivation till enskilda medarbetare. Samtidigt ger det också företaget en mycket bättre bild av vilken kompetens som finns i organisationen och exakt var den finns, och inte minst, vad som behöver utvecklas för att klara behoven i framtiden. De kan sedan erbjuda de som har närliggande kompetenser chansen att utvecklas åt det håll som verksamheten har störst behov av. Det är verkligen en win-win för alla involverade.

Är inte det här något som bara är relevant för väldigt stora organisationer?

Det är naturligt så att behoven för den här typen av lösningar först uppstod i stora organisationer med medarbetarna spridda globalt. Men när kompetensbristen ökar, får även små och medelstora företag större behov av lärande och utveckling. Dels för att hänga med rent affärsmässigt, men också för att inte förlora värdefulla medarbetare och kunna attrahera nya. Fördelen med våra lösningar är att alla organisationer, oavsett storlek eller sektor, får tillgång till samma dataunderlag och samma tjänster som de allra största koncernerna. Vi har dessutom ett system med Customer Success Managers som jobbar väldigt nära kunden, för att hela tiden se till att de får ut det bästa ut våra lösningar, baserat på deras unika verksamhet och behov.

Finns det något mer som gör just Cornerstones lösningar unika ur ett svenskt perspektiv?

Svenska HR-avdelningar var väldigt tidigt ute med att digitalisera. Från början handlade det om transaktionsbaserad HR och lönesystem, men på senare tid också mer strategisk HR, som till exempel pulsmätningar, talanghantering och system för lärande. Det innebär att de sitter på ett stort antal system som inte alltid fungerar så bra tillsammans. Därför funderar nu många på att investera i eller uppgradera till en mer modern LMS .

För den som går i sådana funderingar vill jag verkligen rekommendera dem att välja ett plattformsagnostiskt system, något som Cornerstone erbjuder. Det innebär att vår LMS fungerar tillsammans med de system som kunden redan har. Kunden behöver alltså inte slänga ut lösningar som är uppskattade och fungerar bra.

Vi ser världen av lärande och talent management som ett ekosystem, där ett stort antal aktörer jobbar tillsammans. Det gäller inte minst kursinnehåll där det finns hur mycket som helst att välja bland internationellt och som ju blir gammalt och behöver uppdateras ofta. För att göra det enklare för våra kunder har vi därför skapat paket för olika roller eller nivåer som våra kunder kan prenumerera på. Erbjudandet heter Content Anytime och vi jobbar här med alla de största och bästa innehållsproducenterna, förutom att vi också producerar eget material. Kunden kan också själv lägga in de kurser som redan finns i kursbiblioteket, producera nya och även ge medarbetarna möjlighet att själva producera och dela med andra.

Vilka råd skulle du vilja ge den som funderar på att investera i en LMS?

Det viktigaste är att hitta en lösning som så snabbt som möjligt levererar värde, dvs framgångsrikt lärande. Både för organisationen, men inte minst för medarbetarna. Lärande är en förändringsprocess där målet är engagerade och motiverade medarbetare som ges förutsättningar, förmåga och flexibilitet att hantera en värld som hela tiden förändras. Ur ett företagsperspektiv är det också viktigt att koppla samman lärande och utveckling med affärsmålen. Att nöja sig med att mäta hur många som gått en kurs kan vara en bra start, men lärande blir riktigt kraftfullt när man mäter hur ett visst lärande påverkar till exempel försäljning.

När det gäller vilken LMS man ska välja, kan det vara bra att ställa följande tre frågor till leverantören:

  • Hur ser utvecklingsplanerna ut för plattformen? Fördelen med en leverantör av moderna molnbaserade lösningar är att utvecklingen aldrig stannar av och kunden kan kontinuerligt ta del av allt det nya. Förutsatt att det finns en strategisk utvecklingsplan förstås.
  • Hur jobbar leverantören själv med lärande och utveckling? Har de exempelvis en Chief Learning Officer? Hur de själva ser på kompetensutveckling kan vara rätt avslöjande.
  • Vilka nyckeltal tycker leverantören är intressant att mäta? Mäter de bara hur många som genomfört en kurs, eller går deras lösning längre och erbjuder detaljerad data som kan kopplas till affärsmål.

Det är också bra att ta hjälp av någon oberoende som till exempel HerbertNathan & Co för att bedöma organisationens mognadsgrad och vad som kan passa bäst för just din organisation.

Som övriga som deltog i HerbertNathan & Cos rundabordssamtalet säger jag också: vänta inte för länge. Det är bättre att dra igång i liten skala och redan nu börja fundera över processerna än att planera hur en perfekt lösning ska se ut.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

DHL Group Delivering Skills-First Careers Powered by AI

Customer Story

DHL Group Delivering Skills-First Careers Powered by AI

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal