Blog Post

Waarom vaardigheden de hoogste prioriteit voor iedere organisatie moeten hebben

Nonprofit page hero

De taken die werknemers uitvoeren en de vaardigheden die ze daarvoor nodig hebben, zijn de afgelopen jaren flink veranderd. Eén van de conclusies uit recent onderzoek door TNO en CBS is dat vaardigheden steeds belangrijker worden. Door uit te gaan van taken en skills in plaats van beroepen, diploma’s en opleidingen kunnen eenvoudiger matches op de arbeidsmarkt worden gemaakt, aldus de onderzoekers.

Skills zijn er in alle soorten en maten. Is een medewerker flexibel? Kan hij of zij goed communiceren? In hoeverre is deze persoon een teamplayer? En hoe zit het met het probleemoplossend vermogen? Los van deze soft skills zijn er nog de hard skills, de meer technische vaardigheden waarover medewerkers beschikken.

Daarnaast is de Nederlandse arbeidsmarkt volop in transitie. Technologische ontwikkelingen hebben een flinke impact op werkzaamheden. Informatie over opleiding en diploma’s is vandaag de dag allang niet meer voldoende om te kunnen bepalen of iemand daadwerkelijk geschikt is voor een functie. Vooral als een opleiding al lang geleden is afgerond. Het gaat vooral om de vaardigheden waarover iemand beschikt. Maar op een CV zijn die vaak veel minder makkelijk terug te vinden.

Het is (en blijft) een van de belangrijkste uitdagingen van het moment voor bedrijven: hoe zorg je ervoor dat je aan goed personeel komt? Het tekort aan vaardigheden en getalenteerde medewerkers staat zelfs bovenaan de lijst van meest dringende organisatorische problemen bij bedrijven, zo blijkt uit ons onderzoek Thriving in the Global Skills Shortage.

Kloof tussen werkgever en werknemer

Ook is er een flinke kloof tussen werkgevers en werknemers als het gaat om het vertrouwen in het vermogen van hun organisatie om hen te helpen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Deze kloof is sinds 2020 – de start van de coronapandemie – zelfs groter geworden. Slechts 55 procent van de werknemers vertrouwt erop dat hun organisatie prioriteit zal geven aan nieuwe kansen op het gebied van de ontwikkelingen van vaardigheden.

Een derde belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat HPO’s (high-performing organisaties) veel meer prioriteit geven aan de ontwikkeling van vaardigheden van werknemers dan andere bedrijven en dat ze bovendien veel vaker op één lijn zitten met hun personeel. Bijna driekwart van de HPO’s wereldwijd wil komend jaar al prioriteit geven aan investeringen in de ontwikkeling van vaardigheden.

Hoe kun je als organisatie de vertrouwenskloof tussen werknemers en werkgevers verkleinen en ervoor zorgen dat de focus op vaardigheden komt te liggen? De onderstaande vijf punten kunnen hierbij als leidraad dienen.

  • Welke vaardigheden verwacht je voor de toekomst binnen je organisatie nodig te hebben? Breng deze in kaart en bekijk waar je problemen verwacht.
  • Integreer intelligente skills-technologie in de andere tools voor loopbaanontwikkeling die je organisatie al gebruikt of zou moeten gebruiken.
  • Bevorder een leercultuur die prioriteit geeft aan het opbouwen van vaardigheden en die mensen in staat stelt te groeien.
  • Denk strategisch en stel relevante, moderne en gepersonaliseerde leerstof ter beschikking.
  • Kijk bij het invullen van vacatures eerst naar interne medewerkers, om de ontwikkeling van vaardigheden en loopbaangroei te stimuleren.

Om personeel goed voor te bereiden op de toekomst, moeten organisaties in toenemende mate een skills-bevorderende benadering hanteren bij initiatieven die leren en talentontwikkeling ondersteunen. Dat doen ze door in kaart te brengen welke skills-gaps er bestaan, welke vaardigheden in de toekomst nodig zijn en welk pad hun mensen in staat stelt om zich die vaardigheden eigen te maken.

Skills-paspoort

Een manier om het verbinden van werkgever aan de juiste werknemer eenvoudiger te maken is het skills-paspoort, een soort micro-CV met vaardigheden. Niet alleen werkgevers kunnen hier de vruchten van plukken, maar ook werknemers: zij kunnen het paspoort gebruiken om zichzelf zo optimaal mogelijk op de arbeidsmarkt te presenteren, zowel extern als intern.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Infographic: Nothing pays off better than learning

Infographic

Infographic: Nothing pays off better than learning

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal