Financial Services

Säkerställ framtiden för finansiella tjänster

Minimera riskerna med de bästa verktygen för talanghantering som hjälper dig att förena och höja kompetensen hos ditt team.

Proudly Trusted by 6,000+ organizations across the globe

Utvecklat för finansiella tjänster

Förbered dig för framtiden

Identifiera möjligheter att utbilda eller vidareutbilda anställda baserat på de senaste fintech-framstegen och förändrade tekniker (t.ex. mobila banktjänster och kryptovalutor).

Främja kontinuitet i verksamheten

Hantera risken för anställdas beteende och dataintegritet genom omfattande efterlevnadshantering.

Förbättra kundservicen och andelen behållda kunder

Ge utbildning och verktyg för att reagera snabbt och korrekt utan att supportmedarbetarna behöver vara offline.

Upp- och omskolning av anställda

Få tillgång till digitala accelerationsprogram i takt med att traditionella funktioner blir alltmer online och automatiserade.

Bygg upp talang-pipelines och framtida ledare

Identifiera kompetenser för att se till att du hittar de bästa personerna för lediga tjänster eller framtida roller och behåller dina bästa talanger.

Lösningar som fungerar för finansiella tjänster

Koppla samman organisationens mål och talanginitiativ med dina medarbetare

Omfattande riskreducering

Omfattande riskreducering

Leverera målinriktat utbildningsinnehåll baserat på roller, filialer med mera. Utvärdera kompetens och tilldela ytterligare utbildning, samtidigt som du spårar efterlevnaden för att minimera din riskexponering.

Personliga inlärningsupplevelser

Personliga inlärningsupplevelser

Utnyttja maskininlärning och AI-drivna insikter för att rekommendera rätt utbildningsinnehåll till varje anställd, levererat via en plattform i konsumentklass.

Strömlinjeformad personalplanering

Strömlinjeformad personalplanering

Använd insikter om dina medarbetares färdigheter och kompetenser för att organisera talangpooler, identifiera högpresterande medarbetare, visualisera en ledarskap-pipeline och optimera användningen.

Utökat lärande för kunderna

Utökat lärande för kunderna

Gör det enkelt för dina kunder att ta del av hela din lösningsportfölj. Du kan till och med skapa en ny intäktsström genom att bygga egna lösningar för utbildning för vinstdrivande ändamål.

Du är i gott sällskap

Du är i gott sällskap

Förtroende hos organisationer inom finansiella tjänster

“ Vi är tacksamma för möjligheten att skapa och anpassa prestationsuppgifter för att möta våra behov som är aktuella för tillfället ”

Kirsten Palmieri

HR-affärspartner och VP på Penn Community Bank

Boka ett personligt möte

Tala med en Cornerstone-expert och diskutera din organisations unika behov för personalhantering.