Financial Services

Säkra framtiden för finansiella tjänster

Minimera riskerna med de bästa verktygen för talanghantering, som hjälper dig att koppla samman och höja kompetensen i ditt team.

Vi är stolta över att mer än 7 000 organisationer över hela världen har förtroende för oss

Lösningar som fungerar för finansiella tjänster

Koppla samman organisationens mål och talanginitiativ med dina medarbetare

Omfattande riskreducering

Omfattande riskreducering

Leverera målinriktat utbildningsinnehåll baserat på roller, filialer med mera. Utvärdera kompetens och tilldela ytterligare utbildning, samtidigt som du har koll på företagets efterlevnad för att minimera riskexponering.

Personliga lärandeupplevelser

Personliga lärandeupplevelser

Utnyttja maskininlärning och AI-drivna insikter för att rekommendera rätt utbildningsinnehåll till varje anställd, levererat via en plattform utvecklad för konsumenter.

Strömlinjeformad personalplanering

Strömlinjeformad personalplanering

Använd insikter om dina medarbetares färdigheter och kompetenser för att organisera talangpooler, identifiera högpresterande medarbetare, visualisera en ledarskapspipeline och optimera användningen.

Utökat lärande för kunderna

Utökat lärande för kunderna

Gör det enkelt för dina kunder att ta del av hela din lösningsportfölj. Du kan till och med skapa ett nytt intäktsflöde genom att bygga egna lösningar för utbildning för vinstdrivande ändamål.

Du är i gott sällskap

Du är i gott sällskap

Vi uppskattar att vi kan skapa och anpassa resultatorienterade uppgifter som uppfyller våra aktuella behov

Kirsten Palmieri

Kirsten Palmieri

HR-affärspartner och VP på Penn Community Bank

Related Resources

Financial services tips, guides, and best practices

How Fairway Mortgage transformed its compliance training with Cornerstone Content

Kundberättelse

How Fairway Mortgage transformed its compliance training with Cornerstone Content

Boka ett personligt möte

Tala med en Cornerstone-expert och diskutera din organisations unika behov för personalhantering.