Publicación de blog

Det här har Cornerstone åstadkommit under Q2

Cornerstone Editors

Första kvartalet 2022 var riktigt framgångsrikt för Cornerstone. Du kanske har läst vår bloggpost om allt vi genomförde då. Nu kan vi berätta att andra kvartalet till och med överträffat de höga förväntningar vi hade i slutet av Q1.

Det senaste kvartalet 2022 har allt handlat om tillväxt. Vi ökade antalet medarbetare, vår funktionalitet, vår expertis och vi höjde våra ambitioner.

Här är bara några exempel på vad vi gjort under Q2:

 • Avslöjade nya spännande branschtrender.
 • Utökade våra team och deras kompetens.
 • Säkrade spännande kontrakt med och för våra kunder.
 • Fick genomgående positiva erkännanden från globala branschexperter.

Allt detta bidrog till att stärka vår position som en ledare inom lärande, kompetensutveckling, innehåll och AI-drivna upplevelser för medarbetare. Och det finns ännu mer att berätta om Q2.

Nya spännande trender inom lärande och utveckling

Vi inledde kvartalet starkt med att publicera vår andra globala forskningsstudie, Thriving in the Global Skills Shortage: Your Path Through the Wilderness.

Rapporten satte fokus på organisationstrender i relation till kompetensutveckling. Framförallt undersökte vi den ökande klyftan mellan arbetsgivares och medarbetares förtroende för organisationens förmåga att leverera relevant kompetensutveckling. Vi lever dessutom i en tid då det råder allt större oro kring bristerna på kompetens och talang, vilket gör undersökningen extra intressant.

De tre viktigaste resultaten från vår forskning var:

 • Arbetsgivare och medarbetare är inte helt överens om hur kompetens ska prioriteras.
 • Medarbetare är inte övertygade om att deras organisationer prioriterar framtidens kompetenser.
 • Skillnaderna i förtroende mellan grupperna minskar eller ökar beroende på hur stark organisationen är ur ett affärsperspektiv.

Cornerstones CEO Himanshu Palsule summerade det bäst. Han beskrev forskningsresultatet som ett bevis på “att organisationer och dess medarbetare ser kompetensutveckling som en allt viktigare faktor för att skapa en framgångsrik gemensam framtid.”

Fortsatt fokus på expansion

Under andra kvartalet förvärvade vi ett företag och bestämde oss för att förvärva ytterligare ett. Vi accelererade alltså verkligen vår tillväxtagenda.

I och med genomförandet av förvärvet av EdCast visade vi tydligt vår intention att revolutionera hela landskapet kring lärande och kompetensutveckling. Våra båda team är enade och vi har gemensamma mycket ambitiösa mål för att lösa de viktigaste behoven vi ser idag, både hos talanger och företag.

Vi ser verkligen fram emot att förverkliga våra visioner.

Cornerstone och EdCast-teamen drog genast igång arbetet och presenterade en spännande Zoomintegration som bäddar in lärande och utbildningsverktyg och driver på produktivitet och fortbildning.

Så vad kommer efter genomförandet av ett förvärv? Jo, att planera för nästa förstås.

Efter att ha genomfört förvärvet av EdCast berättade vi om våra planer att förvärva SumTotal.

Det är för tidigt att prata om detaljer, men det här partnerskapet kommer att ge avsevärda förbättringar för våra kunder när det gäller att identifiera och utveckla framtidskompetenser, engagera och utveckla medarbetare och skapa agila organisationer.

EdCast och SumTotal var inte de enda nykomlingarna hos Cornerstone. Vi välkomnade dessutom två framgångsrika ledare till vår ledningsgrupp:

 • Ryan Courson utnämndes till Cornerstones chief financial officer. Rolig fakta om Ryan! Han var tidigare en av de yngsta CFO:erna för ett listat företag, Seaspan Corporation.
 • Carina Cortez kom också till Cornerstone under kvartalet, till rollen som chief people officer. Hon var tidigare CPO på Glassdoor och för med sig en unik insikt i vikten av utveckling och en stark företagskultur.

Kundframgångar i hela världen

Q2 var inget undantag när det gällde att hjälpa våra kunder vara framgångsrika. Våra insatser avspeglas i deras utökade partnererbjudanden, expanderande relationer och nya kunder.

Nedan är bara några av våra kunder som upplevde framgångar med hjälp av Cornerstone under kvartalet:

 • Smith and Nephew CDN
 • UNHCR
 • META
 • O’Neal
 • Allegis Group
 • AmeriHealth Caritas
 • Viking Group Inc.
 • Americold Logistics
 • Indiana Packers Corporation
 • The National Bank of Indianapolis
 • Ziggy’s Home Improvement
 • Vital Farms
 • Vensure Employer Services

Nya kunder som upplever framgång tillsammans med Cornerstone:

 • Grammar AG
 • ASML
 • Chewy
 • Texas Commission
 • TOI Management

Många fler kunder fick dessutom utmärkelser för sina framgångar. Vi vill särskilt nämna Suntory Holdings, Cardinal Health, DPDHL, och Estee Lauder Companies för stora framgångar i 2022 Chief Learning Officer Learning Elite Awards. De uppmärksammades för sina framstående resultat inom fem områden: lärande och utvecklingsstrategi, ledarskap, genomförande av lärande, resultat av lärande och affärsresultat. Vi är bara glad att vi får vara med på deras resa.

Det var inte bara våra kunder som vann under Q2

Att det går bra för våra kunder är en vinst för oss. Men vi är också tacksamma för uppskattning från branschen och det fick vi verkligen, både från branschexperter och i olika rapporter:

Vi tog även emot ett antal utmärkelser för våra produkter, för hur vi står oss i branschen och för vårt originalproducerade innehåll. Några av de viktigaste är:

Q3 och framtiden

Vår avsikt att förvärva SumTotal är ett tydligt bevis på att vi kommer att få ännu fler möjligheter att hjälpa större och mer varierade kundgrupper under tredje kvartalet. Håll utkik efter mer information om det under andra halvåret 2022.

Under tiden fortsätter vi investera i våra produkter, utveckla tvärfunktionella lösningar och öka kundengagemanget. Målsättningen är som alltid att lyfta medarbetares upplevelser, lärande och verksamheters initiativ inom talang till nästa nivå.

Vi tar inte dessa framgångar för givet och vi är stolta över att ha en tydlig väg framåt. Vi är helt fokuserade på att förändra hela branschen för lärande, kompetensutveckling, innehåll, medarbetares upplevelse och mycket mer. Håll utkik det kommande kvartalet för de senaste nyheterna från Cornerstone!

Recursos relacionados

¿Desea seguir formándose? Explore nuestros productos, las historias de nuestros clientes y las últimas novedades del sector.

Allanando el terreno para un año excepcional: las actividades de Cornerstone en el primer trimestre

Publicación de blog

Allanando el terreno para un año excepcional: las actividades de Cornerstone en el primer trimestre

En 2022 nos propusimos impulsar a nuestros clientes y a nosotros mismos y apostar aún más por la innovación. Pues bien, podéis imaginaros nuestra emoción al afirmar que 2023 ya apunta a que será un año excepcional.

Concierte una reunión individual personalizada

Hable con un experto de Cornerstone sobre cómo podemos ayudarle a satisfacer las necesidades de gestión de personal particulares de su organización.

© Cornerstone 2024
Aviso legal