Publicación de blog

Så hjälper du dina medarbetare att bli en del av dina lärandelösningar

Jim Gill

General Manager, SumTotal Systems, a Cornerstone Company

Organisationer investerar mycket tid och resurser i program för lärande och utveckling (L&D) – och av goda skäl.

Forskning visar att 92% av tillfrågade medarbetare tycker att det är viktigt att ha tillgång till kompetensutveckling. Utan ett starkt L&D-program blir det en utmaning att kunna attrahera och behålla topptalanger.

De rätta tekniska lösningarna är grunden till alla effektiva L&D-program — men om dina medarbetare inte tar till sig och använder din lärandelösning har du satsat tid, pengar och initiativ i onödan.

Så, hur kan du som arbetsgivare se till att just din lösning bidrar till ett attraktivt lärande som dina medarbetare ständigt återvänder till?

I det här blogginlägget lyfter vi fram hur du i praktiken kan säkerställa att din teknik skapar engagemang och intresse, bidrar till ett effektivt lärande och får medarbetarna att återvända för att lära mer.

Fyra sätt att göra lärandet mer attraktivt

Lärande behöver inte kännas jobbigt eller enbart som ännu en övning att bocka av. Användning av rätt anpassad teknik skapar mer engagemang och produktivitet bland dina medarbetare.

Här är fyra sätt att göra din lärandelösning till en plats där dina medarbetare vill vara:

1. Koppla lärandet till karriärutveckling

Dagens medarbetare ska klara av massor av saker så att motivera dem till att använda sig av din lärandelösning kräver att du kan förklara för dem WIIFM (“What’s in it for me?”). Om du inte kan visa hur lärandet kan hjälpa dem att göra ett bättre jobb eller nå sina karriärmål, glöm det.

Att utgå från WIIFM genom att tydligt koppla medarbetarnas karriärmål till personliga utvecklingsplaner hjälper till så att din lärandelösning blir något som dina medarbetare gärna vill ha – inte bara ett måste.

2. Gör det enkelt att använda

Medarbetare använder i genomsnitt bara 24 minuter per vecka till formell inlärning och det största hindret är brist på tid. Som tur är kan det enkelt åtgärdas med rätt lärandelösning.

Genom att göra lärandet tillgängligt överallt frigör dina medarbetare värdefull inlärningstid, t.ex. när de har en kvart över medan de väntar på bussen eller sitter i soffan. Genom att erbjuda en läroplattform med en nationell mobilapp för iOS och Android kan relevant innehåll användas på vilken mobil enhet som helst och därmed öka engagemang och produktivitet.

För att undvika fler hinder är det viktigt att integrera lärande direkt i arbetsflödet. Hälften av alla medarbetare säger att de vill ha tillgång till lärande exakt när de behöver det, alltså är nyckeln att innehållet ska vara lätt att få fram, mobilvänligt och snabbt att uppfatta.

Det är där webbläsartillägget SumTotal Intelligent Assistant (SIA) kommer in. Genom att använda SIA kan användarna markera ett ämnesområde i en webbläsare eller social plattform och direkt få upp kontextuellt mikrolärande i form av videor, kurser, böcker och ljudböcker — allt tillgängligt via SumTotals plattform. SIA kan också integreras i Microsoft Teams så att användarna kan ta fram och dela innehåll direkt i Teams.

3. Leverera personligt och relevant innehåll

Tack vare Netflix och YouTube förväntar sig medarbetarna en läroplattform med stöd för personanpassat innehåll och maskininlärning som ger relevanta rekommendationer i en rad olika format.

Vi har alla suttit av företagsutbildningar som inte varit direkt matnyttiga. Med agnostiska läroplattformar kan du leverera vilken typ av innehåll som helst från valfri leverantör och erbjuda en imponerande kunskapsbank på ett och samma ställe.

4. Använd sociala och spelifieringstekniker

När lärandet känns mer som en ny, rolig uppgift blir det också något som medarbetarna själva vill - inte något de känner sig skyldiga att göra. Lärande skapar störst engagemang när det upplevs som ett interaktivt och socialt samarbete. Med speltekniker och sociala element i lärandet kan du entusiasmera dina medarbetare och skapa ökat engagemanget genom funktioner som quizzar, topplistor, spelifierat lärande, poäng och märken.

Genom att medarbetarna interagerar med varandra i diskussionsforum och teambaserade övningar på samma plattform kan det bidra till att skapa en lärande kultur och att din lösning blir den plats där dina medarbetare vill vara.

Maximera avkastningen på din utbildningsinvestering

L&D är en stor investering för alla organisationer. Genom att använda en modern plattform (LMXP) som kopplar lärandet till karriärutveckling, är enkel att använda, levererar personligt och relevant innehåll och använder sociala och spelifieringstekniker, erbjuder du en lärandeupplevelse som ger en positiv effekt både för medarbetarna och verksamhetsresultatet.

Recursos relacionados

¿Desea seguir formándose? Explore nuestros productos, las historias de nuestros clientes y las últimas novedades del sector.

Cómo fomentar la aceptación de sus soluciones de formación entre sus empleados

Publicación de blog

Cómo fomentar la aceptación de sus soluciones de formación entre sus empleados

Las organizaciones invierten mucho tiempo y recursos en sus programas de formación y desarrollo, y con buen motivo.

Concierte una reunión individual personalizada

Hable con un experto de Cornerstone sobre cómo podemos ayudarle a satisfacer las necesidades de gestión de personal particulares de su organización.

© Cornerstone 2024
Aviso legal