EBook

Vilken är din kvot för karriärrörlighet?

"Att växa i karriären" brukade betyda att klättra uppför en rak stege som byggde på befordringar och en fastslagen utvecklingsväg. Idag är karriärtillväxt mer likt en gallerstruktur, som tillåter rörelse i sidoväg och ändamålsdriven utveckling. Karriär kan vara en personlig resa baserad på kompetenser, utveckling, intresse och karriärmål ... det vill säga om du har en kompetensinriktad och agila inställning.

Hur flexibel är du i din karriärplanering och -utveckling? Svara på frågorna för att fastställa din kvot för karriärrörlighet. Använd resultaten och insikterna för att lära dig mer om hur du blir en verklig karriärakrobat.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Spotlight on Amplifon: Making learning available anywhere and anytime

Customer Story

Spotlight on Amplifon: Making learning available anywhere and anytime

A history of excellence in hearing aids

Schedule a personalised 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organisation’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal