Cornerstone People Research Lab

Talent Health Index 2023

Din kompletta guide för en lyckad talangstrategi
Nonprofit page hero

Upptäck var din talangstrategi står idag

Dina medarbetare behöver ett omfattande talanghanteringsprogram för att uppnå sin fulla potential. Och det betyder att du behöver ett sätt att mäta effektiviteten och mognaden i din nuvarande talangstrategi. 2023 Talent Health Index definierar de viktigaste komponenterna i ett komplett talangprogram och avslöjar hur du kan övervinna dina mest pressande talangutmaningar - genom att stärka vitaliteten i hela din organisation.

Talent Health Index ger dig information som:

Talent Health Index ger dig information som:

 • Hur ser dagens landskap ut kring talanger och hur har det utvecklats under det senaste året?

 • Ett nytt sätt att se på ditt talangprogram ur ett övergripande perspektiv genom att använda en ny modell med sju viktiga dimensioner.

 • Hur organisationer världen över rankade sina talangprogram mot denna nya modell.

 • Globala trender för varje dimension, samt var dagens organisationer gör de största och minsta investeringarna.

 • Forskningsbaserade metoder för att diagnostisera och förbättra mognadsgraden i ditt eget talangprogram.

Läs rapporten

2023 Talent Health Index kan hjälpa dig att analysera var ditt talent management-program är mest moget och var du kan forma det för en ännu bättre framtid.

Ladda ner nu

Förstå den nya mognadsmodellen för talanghälsa

Förstå den nya mognadsmodellen för talanghälsa

Talent Health Index leder dig genom de fyra grundläggande nivåerna i mognadsmodellen för talanghälsa, som var och en bygger på den föregående.

Så står sig organisationer i dagsläget

Så står sig organisationer i dagsläget

Enligt Talent Health Index 2023 rankades de flesta organisationer på den administrativa nivån, vilket visar att de behärskar grunderna och är på ett mycket tidigt stadium av att utforska nya innovationer. På den här nivån ligger talangprogrammen efter i automatiseringen och har ännu inte byggt upp en robust inlärningsstrategi, vilket ger stort utrymme för tillväxt och förbättring.

Genom att ligga kvar på denna nivå misslyckas organisationer med att ge sina medarbetare de omfattande tillväxtmöjligheter som krävs för att de ska kunna nå sin fulla potential.

Genom att ligga kvar på denna nivå misslyckas organisationer med att ge sina medarbetare de omfattande tillväxtmöjligheter som krävs för att de ska kunna nå sin fulla potential.

av medarbetarna tror inte att de har vad de behöver för att utveckla sin kompetens.

Hemligheten till framgång med talanger

Men det finns goda nyheter! Detta stillastående tillstånd är härdbart. Det är möjligt att ta praktiska steg framåt för att förbättra talangprogrammets mognad. Faktum är att organisationer som anses vara högpresterande organisationer (HPO) konsekvent fick bättre poäng i Talent Health Index.

Talent Health Index dyker djupare in i dessa globala trender och avslöjar tecknen på underpresterande talangprogram och de steg du kan ta för att utveckla ditt program till nästa nivå.

Ladda ner rapporten

Lokala e-böcker

Lokala e-böcker

Insikter i och slutsatser om talanghantering för din del av världen.

 • Storbritannien
 • Tyskland
 • Frankrike
 • Spanien
 • Sverige
 • Nederländerna
 • Indien
 • Japan
 • Australien och Nya Zeeland
 • Singapore
 • Hong Kong

Behöver du bara grunderna?

Behöver du bara grunderna?

Kolla in den här artikeln för de viktigaste lärdomarna från rapporten.

Läs bloggen

Om undersökningen

Cornerstone People Research Lab och The Starr Conspiracy samlade in svar via en onlineundersökning från över 700 företagsledare inom talanghantering och över 1 400 medarbetare i Nordamerika, Europa samt Asien och Stillahavsområdet under våren 2023.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

2023 Talent Health Index Infographic

Infographic

2023 Talent Health Index Infographic

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal