Blog Post

Blogg: Den ständigt lärande organisationen i en tid då anpassnings-barhet behöver stå högst på agendan

Pia-Maria Thorén

Inspirational Director and founder of Agile People also an author of Agile People - A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees)

Agilitet är detsamma som anpassningsbarhet eller lättrörlighet. Vi måste idag hela tiden anpassa och ändra vår inriktning i takt med att saker händer i vår omgivning. Ta Coronaviruset som exempel. Vi hade ingen möjlighet att förutse det, det fick konsekvenser som vi bara kunde drömma om och för många företag innebar det att förutsättningarna för verksamheten fullständigt förändrades över en natt. Själv såg jag mina uppdrag, utbildningar och konferenstal som bokats in över hela världen ca 6 månader framåt, försvinna på en vecka. Förutsättningarna som jag byggt alla mina intäkter på, agila HR- och ledarskapsutbildningar på olika platser i världen, försvann som genom ett trollslag. Utan intäkter kan inte mitt företag Agile People AB, fortsätta att existera. Visst har vi ganska låga kostnader överlag, men löner och konsultarvoden måste i vilket fall betalas varje månad, annars finns det ingen verksamhet kvar, eftersom vi är ett typiskt kunskapsföretag.

I det läget hade jag två valmöjligheter:

  1. Få panik och tänka att nu är det över, jag kommer att gå i konkurs
  2. Fundera över vad det bästa är att göra och sen sätta igång och försöka rädda verksamheten

Jag valde alternativ 2. Det uppenbara var att överföra all verksamhet till online-leverans via digitala kanaler. Sagt och gjort, jag började spela in videofilmer, tog fram onlineanpassat kursmaterial, investerade i ett Learning Management Online system och började leverera mina utbildningar på ett nytt sätt - samma innehåll men levererat på ett helt nytt sätt.

Idag är jag inte säker på att jag vill gå tillbaka till det ständiga resandet och livet i kappsäck. Jag har upptäckt att jag kan sitta i mitt hus i Göteborg eller på landet och köra mina onlineutbildningar för deltagare från hela världen, och det är riktigt bekvämt och den tekniska utvecklingen av digitala verktyg gör det möjligt att arbeta med människor från världens alla hörn, från Nya Zealand till Brasilien. Feedbacken som jag har fått på dessa onlineutbildningar är t o m bättre än den jag brukar få på mina “in-person” workshops. Man får träffa människor med andra perspektiv, och från massor av olika kulturer. Diskussionerna blir rikare och har fler olika perspektiv än en på utbildning som genomförs fysiskt i t ex Stockholm.

Att skapa en lärande organisation som experimenterar och använder misstag eller utmaningar i omvärlden för att lära blir i framtiden ett måste för överlevnad och konkurrensförmåga. Vi måste använda alla våra medarbetares kompetens för att kunna vara innovativa och kreativa för att ta fram de nya produkter och tjänster som våra kunder vill ha och behöver. I mitt fall handlade det mer om att utveckla HUR jag levererade mina utbildningar, än om helt nya produkter och tjänster. Innovation i leveranssätt kan man säga. Ibland kan det handla om att förbättra våra sätt att producera något eller marknadsföra på ett nytt sätt eller ta fram kompletterande tjänster runt ett existerande erbjudande.

Idag och i framtiden måste vi ständigt ha örat mot rälsen, lyssna på vad som händer i omvärlden, hos våra kunder och titta på vad våra konkurrenter gör. Och det räcker inte med en R&D avdelning och tänka att utveckling av nya produkter är ju deras ansvar. ALLA medarbetare behöver utveckla sig hela tiden och bidra med sina tankar och idéer som gör vår organisation till både en bättre arbetsplats för anställda, men också ständigt förbättrar kunderbjudandet.

Vad blir skillnaden på hur vi har arbetat med lärande och kompetensutveckling tidigare och hur vi behöver arbeta i framtiden? När jag implementerade Talent Managementsystem var lärandemodulen ofta en av de viktigaste modulerna som många kunder prioriterade att ta med i implementationsprojektet. Sjävklart måste vi hela tiden stötta vidareutveckling av våra medarbetare. Men sättet som vi idag arbetar med lärandeprocessen skiljer sig som sagt en del mot hur det var då. En summering av hur det kan se ut ser du nedan.

Det finns så många sätt att lära på idag och det största lärandet sker förmodligen när du genomför dina dagliga arbetsuppgifter, speciellt om du utmanar dig själv och försöker att hela tiden hitta mer kreativa sätt att genomföra ditt jobb.

Lärandet blir snabbare, mindre bitar, sker oftare och mer efter behov, både anpassat till person och i tiden. Kunskapstillgängligheten behöver vara hög och finnas där när vi behöver den, på engelska kallas det on-demand. Vi går från att utbilda oss under lång tid för att sedan glömma bort hälften till att kunskapen finns framför oss precis när den behövs. Vi använder mer intern kompetens och mindre externa “experter”. Vi kan lära mycket av våra kollegor och speciellt om vi arbetar mot T-formad kompetens.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Cornerstone Performance

Datasheet

Cornerstone Performance

Whether you do performance reviews only once a year or have a robust, continual performance management process, with Cornerstone Performance, you can set goals, coach employees, receive feedback, guide development, and give recognition. Seamlessly link performance and skills data with internal learning opportunities to enable employee-driven, manager-supported growth. Because the best way to invest in business growth and achievement is by investing in the growth and achievements of your people with Cornerstone Performance.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal