Blog Post

Carrièremogelijkheden maximaliseren: belangrijke inzichten voor organisaties

Cornerstone Editors

Wilt u uw toptalent betrekken en aan uw organisatie binden in de snelle wereld van vandaag? Dan is het essentieel dat u doorgroeimogelijkheden biedt. Medewerkers staan te popelen om hun kennis en vaardigheden te vergroten, zodat ze groeikansen kunnen benutten.

Uit verschillende onderzoeken blijkt telkens opnieuw hoe belangrijk het is dat medewerkers zicht hebben op doorgroeimogelijkheden binnen hun huidige functie. Een recente studie van Lighthouse Research & Advisory en Cornerstone People Research Lab, getiteld ‘Klaar voor de start, groei: De bouwstenen voor talentmobiliteit met maximale impact’, bracht aan het licht dat 70% van de medewerkers de kans groter acht dat ze bij hun organisatie blijven werken als ze voortdurend kunnen leren en training aangeboden krijgen. In EMEA is de belangrijkste succesmaatstaf voor interne carrièregroei het aantal functiewisselingen binnen een organisatie. Deze maatstaf geeft aan in welke mate medewerkers doorgroeien. Het onderzoek liet ook zien wat volgens medewerkers de belangrijkste voordelen van loopbaanmobiliteit zijn. Dit zijn onder meer:

  • Tevredener zijn met hun werk
  • Zich zekerder voelen over hun volgende carrièrestap
  • Zich meer gewaardeerd voelen door hun organisatie

Om de betrokkenheid van toptalent bij uw organisatie te vergroten, kunt u een dynamische cultuur van carrièregroei creëren. Dit ondersteunt uw inspanningen om professionele groei en carrièreontwikkeling te stimuleren. In EMEA spelen culturele verschillen een grote rol als het gaat om strategieën voor carrièregroei. Organisaties moeten hier rekening mee houden wanneer ze plannen voor talentbehoud ontwikkelen. Een recent artikel van McKinsey & Company geeft waardevolle informatie over het opstellen van loopbaanontwikkelingsstrategieën die geschikt zijn voor een divers personeelsbestand en bijdragen aan inclusie. Door implementatie van effectieve ontwikkelingsstrategieën die zijn afgestemd op de beste en slimste medewerkers, laat u niet alleen uw mensen groeien maar ook uw organisatie.

1) Voorkeuren van medewerkers voor loopbaanontwikkeling

In de snel veranderende werkomgeving van vandaag is het cruciaal dat medewerkers zelf de verantwoordelijkheid voor hun loopbaanontwikkeling krijgen. In plaats van voor hun professionele groei helemaal afhankelijk te zijn van hun manager of HR-afdeling, kunnen medewerkers binnen hun organisatie dan zelf proactief op zoek gaan naar leermogelijkheden en verschillende vaardigheden verkennen om zo hun expertise uit te breiden. Medewerkers in EMEA krijgen volgens leermanagers vooral door gesprekken met hun manager inzicht in groeimogelijkheden. Dit terwijl uit internationale gegevens blijkt dat medewerkers in 80% van de gevallen eerder voor selfservicetechnologie kiezen dan een gesprek met hun manager als ze willen weten welke carrièremogelijkheden ze hebben.

Uit ons onderzoek blijkt dat medewerkers het liefst nieuwe vaardigheden leren door middel van ervaringen, bijvoorbeeld door online cursussen te volgen, branche-evenementen bij te wonen en met collega’s te netwerken. Door tijd en energie te steken in de ontwikkeling van hun vaardigheden, kunnen medewerkers inhoudelijk expert worden in hun functie en zo een belangrijke bijdrage leveren aan uw organisatie. 51% van de medewerkers in EMEA zegt dat hun bedrijf de ontwikkeling van hun vaardigheden het beste kan ondersteunen door hen nieuwe uitdagingen en groeikansen te bieden. Ook willen ze hun loopbaantraject kunnen personaliseren door de gelegenheid te krijgen om vragen te stellen en door inzicht in carrièremogelijkheden op te doen. Bovendien gebruiken ze graag AI-gestuurde technologie om nieuwe kansen te verkennen.

U kunt uw medewerkers ondersteunen met de tools die nodig zijn om een persoonlijk verrijkings- en ontwikkelingsplan op te stellen. Hierin staan verbeterpunten en worden specifieke doelen voor hun professionele ontwikkeling gesteld. Deze aanpak is niet alleen goed voor uw medewerkers, maar voegt ook waarde aan uw organisatie toe. Op deze wijze bevordert u immers een cultuur van continu leren en innoveren. Medewerkers en organisaties die het heft in eigen handen nemen en zich inzetten voor doorlopende professionele groei en ontwikkeling, bevinden zich bovendien in een uitstekende positie om de concurrentie op de arbeidsmarkt een stap voor te blijven.

2) Medewerkers betrekken en behouden via carrièrecoaching en ontwikkeling

Goed presterende organisaties hebben een cultuur van personeelsontwikkeling en doorlopende carrièrecoaching die talentmobiliteit ondersteunt. Bij medewerkers met een loopbaanondersteunende manager is de kans twee keer zo groot dat ze bij hun organisatie blijven werken. En een aanzienlijke meerderheid van de medewerkers (73%) wil op de hoogte gesteld worden wanneer er in hun organisatie nieuwe vacatures zijn. Effectieve carrièrecoaching is een waardevol instrument om ervoor te zorgen dat medewerkers, in samenwerking met talentmanagers, hun sterke punten, interesses en professionele ontwikkelingsdoelstellingen identificeren. Medewerkers die geen zicht hebben op interne doorgroeimogelijkheden, zijn 61% meer geneigd om ontslag te nemen of een functie bij een ander bedrijf te zoeken.

Gepersonaliseerd leren en inzicht bieden in carrièremogelijkheden zijn dus de belangrijkste aandachtspunten voor managers in EMEA, maar er zijn ook nog andere gebieden die aandacht verdienen. Leermanagers identificeren in het onderzoek twee effectieve methoden voor het ondersteunen van mobiliteit, maar tegelijkertijd blijkt dat van deze methoden te weinig gebruik wordt gemaakt. Het gaat hier om formele processen, zoals ‘schaduwen’ en grensverleggende opdrachten, en een dashboard dat inzicht biedt in vaardigheden die nog moeten worden aangescherpt als een medewerker wil doorgroeien naar andere functies. Door deze strategieën in te zetten kan de verantwoordelijkheid voor loopbaanmobiliteit worden verlegd van managers naar het personeel, waardoor medewerkers meer zeggenschap krijgen over hun doorgroeimogelijkheden.

Medewerkers coachen naar hun volgende carrièrestap is cruciaal als u hun betrokkenheid wilt vergroten en ervoor wilt zorgen dat ze bij u blijven werken. Het zorgt er ook voor dat uw medewerkers beter zijn toegerust om bij te dragen aan het succes van uw organisatie. De professionele relatie tussen werkgevers en medewerkers moet verder gaan dan alleen werving. Er moet een oprechte atmosfeer worden gecreëerd waarin medewerkers verbinding, waardering en saamhorigheid voelen.

3) De kracht van AI en technologie om carrièregroei een boost te geven

Organisaties die investeren in personeelsontwikkeling en talentmobiliteit, creëren daarmee een veerkrachtiger en tevredener personeelsbestand dat klaar is voor de toekomst. Het verbinden van vakkundig samengestelde content met AI-gestuurde technologie is essentieel om carrièregroei een boost te geven. Ruim de helft van de medewerkers zegt dat het waarschijnlijker is dat ze bij hun bedrijf blijven als ze inzicht hebben in hun doorgroeimogelijkheden. Ongeveer een derde van de organisaties in EMEA (33%) zegt dat hun medewerkers via een of andere vorm van technologie inzicht hebben in hun carrièremogelijkheden. Met AI-technologie krijgen HR-professionals toegang tot nieuwe manieren om vaardigheden van medewerkers snel in kaart te brengen en ontbrekende vaardigheden aan te vullen.

Technologie is een krachtig middel dat uitstekende resultaten kan opleveren. Bij organisaties die het beter doen qua omzet, personeelsretentie en medewerkersbetrokkenheid, is de kans 65% groter dat ze gebruikmaken van technologie om carrièremogelijkheden inzichtelijk te maken. Talentmanagers kunnen AI gebruiken om betere beslissingen te nemen en gepersonaliseerde leer- en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden in hun organisatie. Met deze intelligente technologie bent u in staat vaardigheden nauwkeurig te benchmarken en te beoordelen, waardoor u strategischer kunt omgaan met projecten, doelstellingen, functies en gepersonaliseerde leermogelijkheden. Om leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers uit EMEA te personaliseren, kunnen organisaties AI-gestuurde technologie inzetten. In een recent onderzoek van de Europese Commissie wordt besproken welke voordelen dit heeft voor uw personeel. Zo heeft uw organisatie met behulp van AI en machine learning toegang tot aanbevelingen voor ontwikkelingsmogelijkheden, automatisch getagde content en snellere loopbaanmobiliteit dankzij automatisch gegenereerde loopbaan- en functietrajecten.

Op weg naar een toekomstbestendig personeelsbestand: het belang van doorgroeimogelijkheden

Voor een succesvolle toekomst hebben uw medewerkers transparantie van uw organisatie nodig. Carrièregroei is een gedeelde missie waarvoor zowel medewerkers als werkgevers zich moeten inspannen. Het is de verantwoordelijkheid van uw organisatie om medewerkers carrièremogelijkheden, technologische hulpmiddelen en managementsteun te geven. De inzet van HR-technologie met actieve coaching door managers en personeelsontwikkeling is een uitstekend begin om deze weg succesvol in te slaan.

Meer weten over betekenisvolle en schaalbare groeimogelijkheden om uw talentmobiliteit een boost te geven? Lees dan vandaag nog ‘Klaar voor de start, groei: De bouwstenen voor talentmobiliteit met maximale impact’.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Cornerstone Opportunity Marketplace

Video

Cornerstone Opportunity Marketplace

Cornerstone Opportunity Marketplace provides inclusive access to internal opportunities like projects, gigs, connections to mentors, and new roles – at scale through the power of AI. Employees will have the visibility, connections, and experiences they need to get the career they want – with the learning that will get them there. Also, with visibility to workforce insights, organizations can look ahead to make use of people’s skills now while looking ahead to develop their potential. Opportunity Marketplace provides a seamless, holistic development experience to engage and retain employees, and drive workforce agility.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal