Blog Post

Cornerstone Opportunity Marketplace: Revolutionerande lärande och utveckling i den digitala tidsåldern

Cornerstone Editors

Anställda vill framförallt styra sin karriärutveckling genom att dra nytta av nya erfarenheter. Enligt vår undersökning om Personalrörlighet 2023 vill anställda framför allt skaffa sig nya färdigheter genom erfarenheter.

Den växande gigekonomin kan innebära att en del av dina medarbetare redan använder sig av externa marknadsplatser som Fiverr och Upwork för att vässa sina färdigheter och skaffa sig nya erfarenheter. En revisor kanske är bra på grafisk design och en marknadsansvarig kanske kan skriva kod, med mera.

Många talangledare vet att deras ambitiösa medarbetare inget hellre vill än att växa på nya sätt men behöver fler verktyg och infrastruktur för att verkligen kunna stödja dem. Ledare behöver ha ett strategiskt förhållningssätt till lärande och utveckling som ger stöd för intern personalrörlighet med skalfördelar och som gör det möjligt för medarbetare att bygga den karriär de drömmer om.

Cornerstone Opportunity Marketplace gör det möjligt för talangledare att driva intern rörlighet genom att erbjuda sätt för alla medarbetare att växa och utvecklas samt matcha medarbetare till projekt, utbildningsvägar, mentorskap och lediga jobb där de kan bidra med nya erfarenheter och känna sig delaktiga. Det här är en revolutionerande produkt som kan hjälpa alla ledare att skapa ökat medarbetarengagemang, minska personalomsättningen och öppna upp för större agilitet, täppa till kompetensluckor och erbjuda medarbetare nya sätt att bidra och växa i sin karriärutveckling.

Talangmarknadsplats jämfört med möjlighetsmarknadsplats

Även om "talent marketplace" och "opportunity marketplace" ofta används synonymt fungerar de på olika sätt. Talent marketplace har traditionellt sett varit den bästa lösningen för att matcha medarbetare med lediga jobb, men är inte alltid det effektivaste verktyget för att möjliggöra intern rörlighet och karriärutveckling.

  • Talangmarknadsplatser fokuserar mer på att erbjuda medarbetare möjlighet att välja att arbeta i projekt där de får användning för sina befintliga färdigheter
  • Möjlighetsmarknadsplatser fokuserar mer på att matcha medarbetare med nya möjligheter för intern rörlighet med målet att personen ska kunna växa och utvecklas

Talent marketplace kan jämföras med en järnvägsstation där HR-proffs och chefer/ledare styr över linjer och tidtabeller för stora grupper medarbetare. Opportunity marketplace fungerar i stället som ett personligt navigationssystem för planering av utbildning och vägledning om karriärvägar inom organisationen. Båda två är värdefulla verktyg men det är bara möjlighetsmarknadsplatsen som stödjer självstyrning av karriärutveckling och enskilda personers möjligheter att äga sin egen framtidsresa.

Genom att erbjuda medarbetare genomgripande utbildningsmöjligheter end-to-end som leder fram till nya karriärvägar inom organisationen, kan opportunity marketplace hjälpa organisationer att behålla topptalanger och främja en företagskultur med kontinuerligt lärande.

Personalrörlighet för framtiden: Cornerstone Opportunity Marketplace

Cornerstone Opportunity Marketplace utnyttjar AI för att sammanställa data om talang och kompetens för många olika talanglösningar som hjälp för organisationer att utvecklas och skapa rörlighet med skalfördelar och samtidigt förbättra medarbetarengagemang och behålla personal. Med Opportunity Marketplace kan HR-ledare:

  • Synliggöra befintlig kompetens för att snabbare göra rätt satsningar på fortbildning och matcha medarbetare med nya möjligheter
  • Öka produktiviteten genom att snabbt identifiera medarbetare med rätt kompetens för viktiga uppgifter i verksamheten
  • Minska rekryteringskostnader genom att matcha den befintlig talangpoolen med nödvändiga interna möjligheter till rörlighet mot lediga jobb och projekt istället för att anställa externt

En kraftfull kombination och en enda central funktion som snabbt anpassar din organisation till dina medarbetares olika behov.

Ett helt lärande ekosystem

Du får ett helt uppkopplat ekosystem med EdCast by Cornerstone Learning Experience Platform (LXP). Tack vare sömlös integration kan du och din organisation leverera transformativa och kontinuerliga lärandeupplevelser till medarbetarna som stöd för deras individuella tillväxt och karriärutveckling.

Enhetlig användarupplevelse

Som en integrerad del av EdCast by Cornerstone LXP säkerställer Opportunity Marketplace att dina medarbetare erbjuds en positiv sömlös och heltäckande upplevelse som både innehåller utbildningsmaterial och leder till nya insikter om karriärutveckling. Det är den enda LXP du behöver för att skapa innehåll och rekommenderat lärande. Den anpassas specifikt till varje användare och tar fram karriärförslag i linje med individuella och unika färdigheter och ambitioner.


AI-driven talanganalys

Eftersom Opportunity Marketplace är byggd på Cornerstones Talent Experience Platform samlas och utvärderas data om medarbetare, färdigheter och jobbroller i hela organisationen med hjälp av avancerad AI-teknologi. Informationen kan sedan användas för att identifiera kompetensluckor och koppla färdighet till prestation. HR-ledare kan följa upp talangpooler, balansera utbud och efterfrågan och förbättra hanteringen av lärandeinnehåll. Tekniken skapar också personliga karriärmöjligheter genom att föreslå utvecklingsvägar, nytt lärande, tillgång till mentorer i organisationen och möjligheter att utforska nya karriärsteg på samma eller högre nivå.


Ny strategi för talangsökning

Talangsökteam vet hur utmanande och tidskrävande det kan vara att söka ny talang externt. Och anställningsstopp i många branscher kan vara ett hinder för nyanställningar.

Istället för att söka externt kan HR-teamet ta hjälp av Cornerstone Opportunity Marketplace för att skapa många olika tillväxtmöjligheter och samtidigt effektivisera den interna talangförsörjningen genom att:

  • Synliggöra arbetsstyrkans kompetens – Opportunity Marketplace revolutionerar hur HR kan utvärdera styrkor, kompetensluckor, fortbildning och placering genom att tidigare manuellt arbete nu sker automatiskt. Det magiska med Opportunity Marketplace är AI-drivna rekommendationer som effektiviserar hela processen med att identifiera och spåra medarbetarnas kompetens och kunskaper. Marknadsplatsen hjälper alltså din organisation att snabbt matcha medarbetare till lediga jobb och projekt baserat på deras talang, färdigheter och erfarenheter, dvs. säkerställer en bra passning och optimal produktivitet.
  • Erbjuda lika möjligheter inom organisationen – Genom att erbjuda alla medarbetare lika tillgång till interna möjligheter och projekt med Opportunity Marketplace kan du säkerställa att alla kan växa och utvecklas inom organisationen. Det kan också öka medarbetarengagemang och minska personalomsättningen genom att erbjuda tydlig vägledning för nya steg i karriären.
  • Minska rekryterings- och anställningskostnader– Interna sökningar kan minska beroendet av dyra externa rekryterings- och anställningsprocesser. Det kan också säkerställa en mer sömlös övergång till nya uppgifter eftersom medarbetaren redan kan företagskulturen och verksamheten.
  • Förbättrad personalplanering – Med tydlig kunskap om den interna talangpoolen kan din organisation bättre planera för framtida personalbehov och reagera snabbt när dynamiken i organisationen förändras. Det kan hjälpa dig att säkerställa att rätt personer finns i rätt roller vid rätt tidpunkt vilket leder till förbättrad produktivitet och bättre resultat.
Långsiktiga fördelar med personalrörlighet

När medarbetarna får möjligheter att röra sig inom organisationen ökar sannolikheten att de känner engagemang och stannar kvar i företaget. Det möjliggör i sin tur mer informativt och övergripande beslutsfattande i organisationen eftersom all personaldata är tillgänglig samtidigt. Du kan då fokusera på medarbetarnas lärande och utveckling för att förbereda dem för kommande möjligheter och även bygga upp den interna talangpoolen eftersom 80 procent av anställda väljer tekniker med ”självbetjäning” för att utforska nya karriärmöjligheter. Opportunity Marketplace ger din organisation tillgång till ett kraftfullt lärandecentrerat verktyg kombinerat med AI som möjliggör självstyrning av kunskaps- och karriärutveckling för alla medarbetare.

Organisationer som prioriterar personalrörlighet har högre tillväxt av marknadsandelar och lägre personalomsättning. Det visar hur viktigt lärande och utveckling är som stöd för personalrörlighet och för att driva tillväxt av organisationen.

Genom kombinationen av kompetensdata och HR-applikation för allt lärande, talang- och prestationshantering i Cornerstone Opportunity Marketplace kan du matcha specifika färdigheter till lärandeinnehåll, jobbroller och projekt som integreras i befintlig kompetensstruktur i en flexibel arkitektur.


Ett högre mål

När du investerar i talangförsörjning, intern rörlighet och marknadsplatser för nya jobbmöjligheter kan din organisation skapa en framtidsredo arbetsstyrka med beredskap för oväntade förändringar och nya vägar till framgång. Organisationer med en högre andel chefer och ledare som prioriterar medarbetartillväxt tenderar att ha bättre lönsamhet, engagemang och mindre personalomsättning. Med Cornerstone Opportunity Marketplace kan din organisation ge dina medarbetare det stöd de behöver för att ta kontroll över sin karriärutveckling på väg mot nya mål.

Låt dina medarbetare nå sin fulla potential och driv agilitet med Cornerstone Opportunity Marketplace. Missa inte möjligheten till en helt ny strategi för talanghantering!

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Transforming organizational culture for a brighter future

Blog Post

Transforming organizational culture for a brighter future

Managers — here’s a familiar situation: a superstar performer on your team is eager to take on new projects and explore aspects of the business on a new team. Seeing their enthusiasm for growth is fantastic, but it can lead to them expressing interest in switching teams or roles. Of course, we want to see our team members flourish, but at the same time, we're concerned about the potential impact of losing these valuable contributors from our team. I'm here to tell you not to dwell on this dilemma too much — because the data and wisdom suggest it's not in your team's or the organization's best interest.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal