Cornerstone + SumTotal

Starkare tillsammans
Välkommen till Cornerstone Community

Välkommen till Cornerstone Community

Trevligt att träffas! För dig som kund hos SumTotal innebär förvärvet ett lyft för HR och utbildningsledare som du med fler möjligheter att växa för dina medarbetare och din organisation – helt enkelt mer av det du helst vill ha!

Fler möjligheter att växa

Fler möjligheter att växa

Tillsammans fokuserar vi på möjligheter att växa för dina medarbetare och ditt företag, oavsett bransch, talang och teknik. Med vårt ‘plattformsagnostiska’ synsätt i fråga om innovation kan vi erbjuda unika upplevelser för dina medarbetare som inte finns någon annanstans. Plus ett friktionsfritt ekosystem och snabbare, innovativ medarbetarcentrerad utveckling på rätt nivå, anpassad till specifika mål.

Mer expertkunskap och ökat fokus

Tack vare samgåendet av två marknadsledande företag har du som kund nu tillgång till den största samlade kunskapen och samarbete med talangexperter i hela världen. Våra unika kunskaper inom HR, lärande och talangbehov, på såväl global som lokal nivå, och vår djupa vertikala branschkunskap har samlats med målet att hjälpa dig nå framgång – nu mer än någonsin tidigare.

4,000+

Cornerstone talangexperter nära dig

7,000+

En Community av globala kunder i ständig utveckling

90+ miljoner

Lärande medarbetare får stöd att utveckla sina förmågor och karriärer

Fler valmöjligheter

Fler valmöjligheter

Oavsett vilken plattform du föredrar, erbjuder vi ett enhetligt stöd för dig som kund, så att du kan välja vad som fungerar bäst för dig och ditt företag.

  • Flexibla alternativ med stöd för användningsfall och prioritering av talanger tack vare vår utökade globala kundbas.
  • tändiga förbättringar, nya investeringar och stöd för pålitliga lösningar i utvecklingen av dina medarbetare.
  • Alltid tillgång till hela vår portfölj av nya innovativa tjänster!
  • Nya lösningar, ökat fokus på service och ännu bättre resultat för dig som kund!

Mer om din utvecklingsresa med Cornerstone och SumTotal

Mer om din utvecklingsresa med Cornerstone och SumTotal

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Cheers to a year of innovation – closing out Q4 strong at Cornerstone

Blog Post

Cheers to a year of innovation – closing out Q4 strong at Cornerstone

If Q4 cemented one thing, it's that our industry is ripe for reinvention. We’ve watched as talent experience continued to take on new meanings, adapting to the new world and new rules we’re living in. As leaders in the HR and talent space, we’re energized by the role we play at the forefront of this transformation, and the opportunity to create talent experiences that motivate, inspire and support people so they can reach limitless potential and success.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.