Datasheet

En komplett lärandeupplevelse för alla

Dagens ständigt föränderliga affärsförhållanden kräver att du är anpassningsbar, driver produktivitet och fortsätter att testa din organisations motståndskraft och tillväxt. För att nå den agila nivå som idag krävs måste du koppla dina medarbetares framgång till din organisations framgång.

Med Cornerstone Learning kan du leverera modernt, skalbart lärande till dina medarbetare. Och när du kan koppla samman medarbetare, data, innehåll och system kan du optimera organisationens kontinuerliga talangutveckling.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

The history of Juneteenth – and how to honor it this year

Blog Post

The history of Juneteenth – and how to honor it this year

On June 19, 1865, news that the Civil War was over reached Galveston, the capital city of Texas. A brief statement, General Order No. 3, was read aloud. It went like this:

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2022
Legal