Blog Post

Groeien in een snelle, onvoorspelbare wereld: Strategieën voor een succesvol bedrijf

De auto-industrie is een nauwkeurige barometer voor de snelheid waarmee bedrijfsleiders moeten denken, reageren en aanpassen. Trends zoals elektrische voertuigen, autonoom rijden en deelauto's hebben in slechts een paar jaar tijd de traditionele autosector op zijn kop gezet, waardoor bestaande merken worden gedwongen om bedrijfsmodellen die al decennia worden gebruikt grondig aan te pakken en om te innoveren, zodat ze flexibeler worden.

Geen sector ontkomt eraan. In de gezondheidszorg worden verzorging van patiënten op afstand en draagbare apparaten in een snel tempo opgepikt. Flexibele start-ups in financiële technologie kapen marktaandeel van traditionele financiële instituten weg. Zelfs de regering beseft dat het gebruik van digitale diensten onontkomelijk is. Enzovoort, enzovoort.

Wat kunnen we hieruit leren? We moeten ons snel aanpassen om te blijven groeien. Als we dat niet doen, dan raast de concurrentie ons voorbij.

Vaardigheden zijn de nieuwe valuta in dit dynamische digitale tijdperk, maar onvoldoende beschikbaar. 90% van alle CEO's (http://www.skillsclock.io/) verwacht dat een digitale transformatie hun bedrijf zal ontwrichten, terwijl slechts 30% denkt dat hun personeel klaar is voor die digitale transformatie en over de juiste vaardigheden beschikt. Bovendien bestaat een groot deel van de vaardigheden die we in de toekomst nodig hebben nog niet. Wie had 10 jaar geleden kunnen weten dat we functies als ‘bioinformaticus’, ‘dronebestuurder’ en ‘camera-algoritme-ingenieur’ zouden nodig hebben?

Werknemers, en dan met name millennials, hebben ook andere verwachtingen over hun loopbaanontwikkeling; ze willen meer focus op zelfgestuurd leren, realtime feedback over prestaties en levenslang leren. Als ze dat in hun huidige baan niet kunnen vinden, zijn ze binnen de kortste keren via LinkedIn op zoek naar een werkgever die dat wel biedt.

Dit alles heeft geleid tot een vertrouwenskloof in vaardigheden tussen werkgevers en werknemers, waarbij bijna de helft van de werkgevers aangeeft dat een tekort aan talent een van de drie meest urgente problemen voor de komende drie jaar zal zijn. Deze werkgevers zien ook een duidelijk positief verband tussen bedrijfsprestaties en de kwaliteit van de mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden die werknemers krijgen aangeboden.

Verbind mensen en vaardigheden aan uw bedrijf

Wat is het geheim? Verbind uw mensen aan uw bedrijf. Ontwikkel de vaardigheden die zij nodig hebben. Geef ze moderne, op ervaringen gebaseerde leermogelijkheden tijdens hun werk.

Een nieuwe wereld betekent nieuwe regels. Het wordt tijd dat talent leaders een werkomgeving creëren waarin groei, productiviteit en succes voor iedereen vanzelfsprekend zijn.

In het Trendrapport EMEA voor 2023 van Cornerstone staan negen trends op het gebied van mensen en werkplekken die we voor 2023 verwachten. We geven u alvast een voorproefje van dat rapport.

Maximaliseer het potentieel van uw personeel

In HCM verwachten we bijvoorbeeld dat er retentieprogramma's worden opgezet die beter zijn afgestemd op de verwachtingen. Werkgevers zullen zich meer richten op het ontwikkelen van vaardigheden wanneer die nodig zijn en misschien een soort kansenmarkt opzetten om talent aan werkkansen te koppelen. Bovendien gaan analyses een grote rol spelen bij de retentie van werknemers: als organisaties meer informatie over de ervaringen van werknemers verzamelen en die informatie gebruiken om deze inzichten toe te passen, kunnen ze beter aan de uitdagende verwachtingen van werknemers voldoen.

Het rapport voorspelt ook dat de content zal veranderen. Er komt meer content op het gebied van diversiteit, gelijkheid, inclusie en betrokkenheid, naast content over gezondheid en welzijn. Beide soorten content zijn essentieel voor het opzetten van een cultuur van inclusie en betrokkenheid, waardoor de reputatie van het bedrijf wordt versterkt en werknemers langer blijven. Content op het gebied van duurzaamheid (milieu, maatschappij en bestuur) zal naar verwachting ook met 100% toenemen – en we denken dat deze content in de komende jaren andere leerprioriteiten zal verdringen.

Het rapport geeft ook aan welke nieuwe leertrends we in het nieuwe jaar zullen zien. Ook in 2023 blijven organisaties leerervaringsplatformen (LXP) gebruiken om leren voor iedereen even toegankelijk te maken. LXP's brengen leren op basis van ervaring, content en het ontwikkelen van vaardigheden samen, waardoor leren verandert in een verbonden eenheid van groei, flexibiliteit en mobiliteit. Dat zorgt ervoor dat er meer inclusie en zelfstandigheid binnen uw organisatie ontstaan, en dat leidt tot meer tevredenheid en minder verloop.

Levenslang leren voor uw mensen

Vergis u niet: het management van mensen en het ontwikkelen van vaardigheden zullen de komende vijf jaar totaal anders zijn dan in de afgelopen 20 jaar. De beste bedrijven blijven zichzelf opnieuw uitvinden in de snel veranderende bedrijfsomgeving van tegenwoordig.

Talentmanagers spelen een cruciale rol in het koppelen van mensen aan groeikansen en bedrijfsdoelen. De vertrouwenskloof in vaardigheden tussen werkgevers en werknemers laat zien dat bedrijven levenslang leren meer prioriteit moeten geven, dat ze hun mensen de kans moeten geven om vaardigheden te leren die ze in deze digitale tijd nodig hebben. Alleen zo kunnen ze die kloof dichten en de concurrentie voorblijven.

Volgende stappen: training en ontwikkeling

Het is tijd voor actie: voer een trainings- en ontwikkelingsprogramma in waarmee uw mensen vaardigheden kunnen ontwikkelen die ze in de toekomst nodig hebben.

We bespreken alles uitgebreid in het Trendrapport EMEA voor 2023 van Cornerstone. Dit rapport geeft nauwgezette en uitgebreide inzichten in trends op het gebied van mensen en werkplekken die de toekomst zullen vormen, en is onmisbaar voor vooruitstrevende organisaties om zich op die toekomst voor te bereiden.

U kunt het volledige Trendrapport EMEA voor 2023 “Trends op het gebied van mensen en werkplekken voor het komende jaar” van Cornerstone hier.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Supercharging learning across four generations

Customer Story

Supercharging learning across four generations

Havebury Housing is a private, not-for-profit social housing company that owns and manages over 7,000 properties in East England. It also builds, develops, and manages 200 new houses every year. For Havebury, customer experience is everything, and the organisation works with tenants to tackle a wide range of issues – from property maintenance, to financial concerns. Another key piece of the Havebury puzzle is its green agenda, and the company is exploring ways it can become carbon neutral and upgrade existing properties to reflect this.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal