Datasheet

Hantera organisatoriska förändringar effektivt

Alltför många HR-team lägger tid på flera olika rapporteringssystem, excelark och diagram för att de inte har en samlad organisationsstruktur. Saba Organizational Planning är en komplett kollaborativ lösning som sammanför all information HR behöver i en enda användarvänlig plattform. Du ser personalantal, budget, resultat, struktur och mycket mer på ett enda ställe, vilket gör att du får en snabb och korrekt översikt. När affärsmiljön förändras blir det enkelt att på ett proaktivt sätt anpassa och justera arbetet i enlighet med organisationens mål.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Deutsche Post DHL Group Delivering Skills-First Careers Powered by AI

Customer Story

Deutsche Post DHL Group Delivering Skills-First Careers Powered by AI

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.