Datasheet

Hantera organisatoriska förändringar effektivt

Alltför många HR-team lägger tid på flera olika rapporteringssystem, excelark och diagram för att de inte har en samlad organisationsstruktur. Saba Organizational Planning är en komplett kollaborativ lösning som sammanför all information HR behöver i en enda användarvänlig plattform. Du ser personalantal, budget, resultat, struktur och mycket mer på ett enda ställe, vilket gör att du får en snabb och korrekt översikt. När affärsmiljön förändras blir det enkelt att på ett proaktivt sätt anpassa och justera arbetet i enlighet med organisationens mål.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Cornerstone Performance

Datasheet

Cornerstone Performance

Whether you do performance reviews only once a year or have a robust, continual performance management process, with Cornerstone Performance, you can set goals, coach employees, receive feedback, guide development, and give recognition. Seamlessly link performance and skills data with internal learning opportunities to enable employee-driven, manager-supported growth. Because the best way to invest in business growth and achievement is by investing in the growth and achievements of your people with Cornerstone Performance.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal