Customer Story

Hur ett globalt investeringsföretag omvandlade utbildning för medarbetare

Nonprofit page hero

4500

Anställda

Financial Services

Indutri

2015

Kund sedan

abrdn är ett globalt investeringsföretag som hjälper klienter och kunder att planera, spara och investera för framtiden. Företaget hanterar och administrerar 496 miljarder GBP i tillgångar för sina klienters räkning (den 30 juni 2023) och är uppbyggt kring tre verksamheter – investering, rådgivning och personanpassning – som inriktar sig på klienternas skiftande behov.

abrdn, som tidigare hette Standard Life Aberdeen, bildades efter sammanslagningen av Standard Life Aberdeen och Aberdeen Asset Management år 2017. Som en del av integreringen och den efterföljande omvandlingen var de tvungna att fatta beslut gällande företagets riktning, inklusive dess HR-strategi och de HR-teknikplattformar som underbyggde den.

Varför välja Cornerstone?

Varför välja Cornerstone?

Cornerstone Learning Management System (LMS), och relationen har förnyats två gånger sedan dess. År 2020 när pandemin startade tvingades företaget se över sin metod för Utbildning och Utveckling (L&D). Som ett svar på nedstängningarna var abrdn plötsligt tvungna att snabbt ändra verksamhetsriktning från att ha varit beroende av traditionell, klassrumsbaserad utbildning. Företaget ville också erbjuda kontinuerlig support till medarbetare som var tvungna att arbeta hemifrån.

Det var detta akuta behov av anpassning och förändring som fick abrdn att köpa Cornerstone Content Anytime. Företaget behövde en lösning och ett innehållspaket som inte bara kunde stödja dess nödvändiga omvandling utan även tillhandahålla avgörande stöd för dess medarbetare när de behövde det som mest. Med Cornerstone kunde abrdn implementera virtuella klassrum och integrerade utbildningsmetoder, och anamma en huvudsakligen digital metod för Utbildning och Utveckling.‎

Resultat

En huvudsakligen digital metod

Efter den smidiga integreringen av Content Anytime kunde abrdn snabbt omvandla sin strategi för Utbildning och Utveckling digitalt. Cornerstone har blivit abrdn:s centrala nav för utbildning, och företaget sammanställer nu spellistor för kursplaner för arbetsstyrkan från den omfattande katalogen av innehåll.

Mätbart engagemang och påverkan

Sedan lanseringen av Cornerstone Content Anytime har abrdn:s arbetsstyrka visat goda resultat gällande utbildningsengagemang. abrdn:s granskning av den första hälften av 2023 rapporterade att 55 % av medarbetarna har engagerat sig aktivt i någon form av strukturerad utbildning.

Förbättrad användarupplevelse

abrdn centraliserade sina utbildningserbjudanden för att säkerställa att medarbetarna hade en användarupplevelse som minskade den logistiska komplexiteten och flyttade fokus till innehållet. Innehållets uppdelning i små delar gjorde det möjligt för medarbetarna att interagera med utbildningsinnehållet på ett effektivt sätt under arbetsdagen. Vidare integrering med andra plattformar – som deras intranät, flera interna kommunikationskanaler och, nu senast, Cornerstone Microsoft Teams-appen – har gjort det möjligt för abrdn-medarbetare att lättare dela innehåll över olika kanaler. Dessutom har abrdn samarbetat med en Cornerstone-godkänd partner för att integrera sin Cornerstone LMS i en separat plattform för innehållshantering. Denna integrering har resulterat i skapandet av visuellt engagerande och användarvänliga anpassade sidor som tillhandahåller digitala "broschyrer" för abrdn:s akademier.

En mångfald av utbildningsmöjligheter

Omfamnandet av det digitala innehållet i Cornerstone Content Anytime har bäddat för en lång rad olika utbildningsmöjligheter som har en omedelbar påverkan på varje aspekt av lärandet – klassrum, professionell utbildning, mentorskap, coachning, externa kurser, gigmöjligheter och mycket mer. abrdn har lyckats upprätthålla en mängd olika utbildningsmöjligheter av hög kvalitet som har maximerat användarengagemang.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

How a global investment firm transformed employee learning

Customer Story

How a global investment firm transformed employee learning

abrdn is a global investment company that helps clients and customers plan, save and invest for the future. It manages and administers £496 billion in assets on behalf of its clients (as of 30 June 2023) and is structured around three businesses — Investments, Adviser and Personal — focused on the changing needs of its clients.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal