Blog Post

HR-trends voor 2021: wat zakelijke leiders na een turbulent jaar kunnen verwachten

Cornerstone Editors

De wereld heeft in 2020 een grote reset meegemaakt. Talloze zaken zijn veranderd en er is nog maar weinig hetzelfde als vroeger. Het enige lichtpuntje van een wereldwijde pandemie is dat ze organisaties dwingt om bij te sturen en zich aan te passen. Daarnaast wordt iedereen eraan herinnerd wat écht belangrijk is. Nu we afscheid van 2020 nemen, is het een goed moment om stil te staan bij de dingen die in positieve zin zijn veranderd en die ook in 2021 hun stempel op onze wereld zullen blijven drukken.

Uit een enquête van de Society for Human Resource Management onder meer dan 2000 leden blijkt dat, als een direct gevolg van COVID-19, voor 2 op de 3 werkgevers het bewaren van het moreel onder hun werknemers een uitdaging is. Hetzelfde onderzoek van de SHRM wijst uit dat 71% van de werkgevers moeite heeft gehad met de aanpassing aan thuiswerken en dat 83% van de werkgevers beweert dat ze hun werkwijzen aanpassen in het licht van de pandemie. Hoewel de gevolgen op lange termijn nog onduidelijk zijn, lijkt werk voorlopig nog anders te blijven dan voorheen.

Onzekerheid was het afgelopen jaar een thema en de HR-sector heeft geleerd om met organisatiebrede veranderingen om te gaan, in het besef dat verandering een constante is. Als 2020 ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat je de toekomst niet kunt voorspellen … maar het blijft leuk om het te proberen! Aan de vooravond van 2021 zijn dit de trends die Cornerstone-experts voor het komende jaar voorspellen.

HR, mag ik u voorstellen aan AI, uw nieuwe zakenpartner

“We zijn al een paar jaar gewend aan de kracht van AI, vooral als het gaat om het leveren van gepersonaliseerde ervaringen. Denk aan de op onze muzieksmaak afgestemde playlists op onze smartphones en de slimme aanbevelingen van webwinkels. We voorspellen dat 2021 het jaar wordt waarin meer HR-teams gaan investeren in AI op de werkvloer. Ze kunnen AI bijvoorbeeld gebruiken om de beste sollicitanten aan te nemen of om aanbevelingen te doen voor de beste leerstof en gepersonaliseerde ontwikkelingsplannen. AI heeft de potentie om onze mensen te laten groeien en bloeien in deze tijden van verandering. De pandemie heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat veel mensen de noodzaak inzien om snel van vaardigheden te veranderen. We hebben dit gezien in de horeca, waar veel restaurants voor het eerst overschakelen op afhaalmaaltijden, en in de gezondheidszorg, met de introductie van volledig nieuwe protocollen om werknemers en patiënten te beschermen. Werknemers moeten meer dan ooit flexibel zijn en AI kan mensen onder meer helpen om effectiever bij- en om te scholen. Een van de uitdagingen is wel dat veel leiders en hun mensen zich niet bewust zijn van de vele praktische toepassingen van AI op de werkvloer zelf. Daarom doen we ons best om organisaties en HR-leiders te helpen begrijpen hoe ze van AI kunnen profiteren. Om AI-innovatie te stimuleren, hebben we onlangs het Cornerstone Innovation Lab for AI opgericht. In dit Center of Excellence binnen ons bedrijf zijn onze beste AI- en ML-experts verenigd. Ze zijn verantwoordelijk voor het innoveren van praktische en ethische toepassingen van AI-technologie op de werkvloer. De voordelen liggen werkelijk voor het opscheppen en we beginnen nu pas in te zien hoe AI onze wereld zal veranderen.”

– Mark Goldin, Chief Technology Officer

Mensen krijgen meer te zeggen over hun vaardigheden

“In 2020 zijn de rollen van werknemers op alle niveaus en in alle organisaties wel op de een of andere manier veranderd. Of de crisis mensen nu heeft gedwongen om geheel nieuwe loopbaanpaden in te slaan of om de koers van hun loopbaan opnieuw te verkennen, ze voelen de druk om hun vaardigheden onder de loep te nemen en uit te zoeken welke nieuwe vaardigheden ze nodig hebben om van onschatbare waarde te zijn voor hun organisatie. We geloven dat de gebeurtenissen van 2020 onder werknemers hebben geleid tot een gevoel van autonomie en persoonlijke verantwoordelijkheid om hun ontwikkeling in eigen handen te nemen. We hebben dit jaar gezien dat meer werknemers onlinetrainingen zijn gaan volgen om bij te leren, zich te ontwikkelen en hun waarde voor de organisatie te vergroten. Verantwoording nemen voor de ontwikkeling van de eigen vaardigheden brengt ook met zich mee dat werknemers deelnemen aan assessments om erachter te komen welke vaardigheden ze in hun bedrijf inbrengen en welke vaardigheden ze moeten ontwikkelen. Door nauwkeurig inzicht in vaardigheden kunnen bedrijven snel de unieke talenten van hun werknemers inzetten door middel van korte opdrachten en interne mobiliteit, terwijl hun bedrijf door de veranderende marktdynamiek van koers verandert. Het stelt organisaties ook in staat om de personeelsplanning op vaardigheden te baseren. Mensen met aangrenzende vaardigheden kunnen in kaart worden gebracht en de vaardigheden aanleren die nodig zijn om in de toekomst te concurreren. Mensen zullen ook beginnen met het verkennen van alternatieve loopbaantrajecten, buiten het traditionele verticale, functionele traject. Daarin wordt een beroep gedaan op de vaardigheden die ze momenteel in huis hebben, op de vaardigheden die ze graag gebruiken (hun sterke punten) en op vaardigheden die ze willen leren. Mensen en bedrijven zoeken hun weg in zeer volatiele markten en vaardigheden zijn hun valuta.”

– Heidi Spirgi, Chief Strategy and Marketing Officer

De versnelde transformatie zal in alle sectoren en regio’s aanhouden

“Een van de voordelen die organisaties in de pandemie hebben gezien, is de bijna onmiddellijke versnelling van digitale innovatie en transformatie. De vraag is niet langer ‘hoe’ maar ‘hoe snel’. Het vermogen om snel de steven te wenden zal de drijvende kracht achter transformatie zijn, ook binnen HR-afdelingen. Organisaties zullen meer openstaan voor een andere benadering van werk, nieuwe werknemerservaringen bieden, aantrekkelijker worden voor de moderne workforce en doorgaan met het uitrollen van nieuwe of sterk verbeterde bedrijfs- en organisatiemodellen. HR zal een belangrijke rol spelen bij de transformatie van organisaties door werknemers te ondersteunen bij het identificeren en ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om goed te presteren in deze nieuwe omgeving en zo iedereen voor te bereiden op voortdurende verandering en de hoogste mate van betrokkenheid te stimuleren. De veerkracht en het aanpassingsvermogen van organisaties worden nu echt getest.”

– Vincent Belliveau, Chief Executive EMEA

Organisaties zullen de dialoog over ontwikkeling met thuiswerkers aangaan

“Er is al jaren een ontwikkeling in performance management gaande die in 2020 in een stroomversnelling raakte doordat veel managers en hun teams voor een groot deel gingen thuiswerken. Continue feedback via activiteiten als regelmatige check-ins heeft zijn nut bewezen bij het bevorderen van de communicatie en de betrokkenheid in een virtuele omgeving. Uit onderzoek blijkt keer op keer dat betrokken werknemers beter presteren. En we weten dat meer ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden voor die betrokkenheid zorgen. Technologie inzetten om uw werknemers betrokken te houden is nu echt een must. Door het on-demand en via diverse platforms beschikbaar stellen van toegankelijke content faciliteert u praktische, realtime ontwikkelingsmogelijkheden die de betrokkenheid en de prestaties in het thuiswerklandschap verbeteren.”

– Jeremy Spake, Principal, Thought Leadership & Advisory Services

Nieuwe HR-vaardigheden worden de norm

“2020 heeft veel nieuwe uitdagingen gebracht, variërend van het vinden van nieuwe werkwijzen tot het ervaren van vermoeidheid door alle snelle veranderingen. HR-professionals moeten zowel werknemers als leiders een richtsnoer bieden om met deze uitdagingen om te gaan. De traditionele HR-rol wordt uitgebreid met nieuwe vaardigheden om effectief thuiswerken te faciliteren en in te kunnen spelen op de persoonlijke behoeften van werknemers die worden getroffen door natuurrampen. Ook zijn er nieuwe skills vereist om de onbewuste vooroordelen die in zowel mensen als processen zijn ingebakken, op te sporen, bloot te leggen en te verminderen. We zien nu al dat er bij HR verschillende nieuwe vaardigheden nodig zijn en dat er in de sector zelfs nieuwe rollen ontstaan om aan die persoonlijke behoeften te voldoen. Van het gericht ondersteunen van thuiswerkers of van mensen die met natuurrampen te maken hebben tot het bieden van advies om onbewuste vooroordelen en veranderingsmoeheid te bestrijden, voor verschillende HR-werkzaamheden is nu een nieuwe skillset vereist. In 2021 zal er meer belang worden gehecht aan het kweken van leergierigheid, zodat HR en het management het personeel niet alleen kunnen helpen gedijen maar op den duur voor de hele organisatie de weg naar succes plaveien, hoe ontregeld de werkomgeving in de toekomst ook raakt.”

– Kimberly Cassady, Chief Talent Officer

Generatie Z introduceert TikTok-achtige content in professionele trainingen

“In 2021 zullen steeds meer bedrijven kiezen voor trainingen in gecondenseerde vorm. Materiaal dat te tijdrovend of niet to the point is, komt niet meer voorbij het contentfilter dat de nieuwe generatie heeft opgebouwd. Cornerstone Studios heeft op deze verschuiving gereageerd door een reeks innovatieve leerformats te ontwikkelen, zoals de nanotrainingen in de veelbesproken DNA-serie van Cornerstone. Dat zijn hoogwaardige trainingen in hedendaags design. Deze krachtige, kernachtige video’s vragen erom om tijdens een drukke werkweek te worden geconsumeerd.”

– Summer Salomonsen, Head of Cornerstone Studios

Zero tolerance voor gebrek aan transparantie

“COVID-19 heeft de manier waarop we werken en met elkaar omgaan veranderd. Het zou wel eens afgelopen kunnen zijn met het vertrouwde kantoorleven. In een recente studie van Gallup zegt meer dan 60% van de managers dat ze de keuze van hun werknemers om thuis te werken ook ná de pandemie zullen steunen. Tijdens de coronaperiode is duidelijk geworden wat wel en wat niet werkt. We hebben gezien dat veel organisaties en regeringen zich goed hadden voorbereid, terwijl andere tekortschoten. Daar waar de informatie duidelijk was en er transparantie bestond over wat ze konden verwachten, waren de mensen het meest op hun gemak en gerust over hun toekomst in deze onzekere tijden. We hebben in 2020 het potentieel van veel nieuwe communicatiemedia en -technologieën ontdekt. In 2021 zullen organisaties over de hele wereld ze volledig gaan toepassen. HR-leiders zijn vertegenwoordigers van hun bedrijven. Ze moeten hun mensen kunnen bereiken waar ze zijn. Velen van ons zullen hun traditionele communicatiemethoden moeten aanpassen om nu en in de toekomst aan de behoeften van werknemers te voldoen. We voorspellen ook dat bedrijven meer kanalen zullen gebruiken voor de feedback van werknemers. Op dit moment willen werknemers graag hun twijfels delen. Bedrijven moeten dus over veilige kanalen beschikken waar werknemers ook transparant kunnen zijn en kunnen bijdragen aan het welzijn van de organisatie. Transparantie is noodzakelijker dan ooit, crisis of niet.”

– Jeff Miller, Chief Learning Officer and VP of Organisational Effectiveness

We gaan virtueel op empathie oefenen

“In de huidige werkomgeving, waarin mensen allerlei veranderingen in hun routines of veel stress ervaren, is empathie van cruciaal belang. Stanford-onderzoekers hebben ontdekt dat mensen die in een virtuele wereld werden blootgesteld aan bepaalde situaties, beter begrepen hoe het is om in andermans schoenen te staan. Het verweven van virtual reality in uw L&D-strategie kan de leerervaring voor uw werknemers veraangenamen en ze helpen om toekomstige disrupties te doorstaan, want die zijn onafwendbaar. Een vraag die organisaties zichzelf moeten stellen, is hoe ze nieuwe en opkomende technologie kunnen toepassen om onderlinge samenwerking te bevorderen. Daarom blijft Cornerstone inzetten op VR met onze investering in Talespin, een bedrijf voor talentontwikkeling dat virtual en extended reality gebruikt om vaardigheden over te brengen voor het werk van de toekomst.”

– Elvis Ha, Senior Director, Product Management

Organisatieverandering en transformatie start met uw mensen

2020 loopt ten einde. Het jaar was op zijn zachtst gezegd uitdagend en heeft velen van ons aan het denken gezet over de impact die we op onze collectieve toekomst kunnen hebben. 2020 heeft onvermijdelijke veranderingen versneld en sectoren, bedrijven en vooral mensen ertoe gedwongen om zich snel aan die veranderingen aan te passen.

Als het afgelopen jaar ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat mensen veerkrachtig zijn, dat organisaties zich kunnen aanpassen aan snelle veranderingen, en dat ze samen buitengewone resultaten kunnen bereiken. Bij Cornerstone geloven we dat organisaties die verandering en transformaties als kansen zien, hun mensen laten slagen, ontwikkelen en gedijen.

Lees in ons in 2020 gepubliceerde onderzoeksrapport “A License to Skill” hoe Cornerstone investeert in de revolutie op het gebied van reskilling en aanpassing, en onderzoek toepasbare en ethische AI-gedreven personeelsoplossingen in de whitepaper “Realising the True Potential of AI in HR”.

Deze blog werd oorspronkelijk gepost in ReWork.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Cornerstone SMB Learning Management Survey Results

Research

Cornerstone SMB Learning Management Survey Results

“Smooth seas do not make skillful sailors.”

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal