Customer Story

Hur skapar Samsung Electronics, världens största elektroniktillverkare, tillväxt tillsammans med sina partner?

Nonprofit page hero

290000

Antal medarbetare

Technology

Industri

2017

Lösningsintroduktion

Samsung Electronics Co., Ltd. är ett ledande multinationellt företag för mobiler, hemelektronik och halvledare med huvudkontor i Sydkorea.

Samsung Electronics grundades år 1969 och har monteringsfabriker och försäljningsverksamhet i 74 länder runt om i världen med 124 000 medarbetare i Korea och cirka 290 000 globalt. Företaget har hela 230 globala dotterbolag, inklusive nio regionala huvudkontor inom avdelningen DX (Device Experience), fem inom avdelningen DS (Device Solution) samt Samsung Display Corporation (SDC) och Harman.

Samsungs verksamhet omfattar uppsättningar och komponenter. Företagets DX-avdelning täcker hemelektronikbranschen, det vill säga TV-apparater, bildskärmar, kylskåp, tvättmaskiner, luftkonditioneringsapparater, smarttelefoner, nätverkssystem och datorer. Komponentverksamheten drivs av DS-avdelningen och Samsung Display Corporation. DS producerar olika banbrytande halvledarprodukter som DRAM, NAND-flash och mobil AP medan SDC producerar bildskärmspaneler inklusive små och medelstora OLED-skärmar.

Samsung är också den största leverantören av litiumjonbatterier, halvledare, bildsensorer, kameramoduler och mobilskärmar till Apple, Sony, HTC och Nokia. Med sin oerhört starka konkurrenskraft har Samsung befäst sin position som världens största halvledarproducent.

Hur ser Samsungs vision ut?

Samsungs vision är att vara ett världsledande företag som värdesätter både sina medarbetare och samhället i stort. Genom att följa den väg som stakats ut av företagets affärsfilosofi, kärnvärden och affärsprinciper använder Samsung sin talang och teknik för att skapa överlägsna produkter och tjänster som bidrar till ett bättre globalt samhälle.

Samsungs kärnvärden har att göra med medarbetare, perfektion, förändring, integritet och gemensamt välstånd. Företagets affärsprinciper är: 1. Vi följer lagar och etiska standarder; 2. Vi upprätthåller en korrekt organisationskultur; 3. Vi respekterar kunder, aktieägare och medarbetare; 4. Vi bryr oss om miljö, säkerhet och hälsa; och 5. Vi är ett företag med ett socialt samhällsansvar.

Hur fungerade Samsung innan Cornerstone?

Innan Cornerstone hade Samsung Electronics ingen integrerad lärandeplattform och saknade integration med sitt B2B-system (SFDC). Det fanns bristande samverkan i företagets utbildningscertifieringssystem och det hanterades av olika avdelningar och regioner, vilket gjorde en övergripande partneranalys eller support omöjlig. Man övervägde om en intern plattform skulle utvecklas eller inte, men med ett brett utbud av certifieringsprocesser och -system över olika avdelningar var det svårt att tillgodose alla krav. Utöver det fanns det utmaningar med att anpassa sig efter den senaste utvecklingen inom utbildning och mobila behov.

Detta gjorde det svårt att inrätta utbildningscertifieringsprogram för strategiska partner samt att koppla certifieringsprestation till aktuell försäljningspolicy.

Samtidigt investerade Samsungs anslutna organisationer i andra utbildningslösningar och dessa överflödiga investeringar hade negativa effekter på den operativa effektiviteten. I själva verket, medan det koreanska huvudkontoret tillhandahöll service åt cirka 10 000 medarbetare i butikerna, implementerade företagets kundsupportcenter en liknande utbildningslösning värd 380 miljoner won för sina 50 000 servicepartner.

Varför Cornerstone?

Cornerstone är en branschledande leverantör av integrerade lärandeplattformar som stödjer globala användare med regelbundna systemuppdateringar via programvara som en tjänst.

Cornerstone återspeglar den senaste utvecklingen inom utbildning och tillhandahåller integrerade tjänster för utbildning, certifiering, social utbildning och webinar. Funktioner som för närvarande inte finns tillgängliga på plattformen anges i företagets färdplan vilket resulterar i en mycket hög kundnöjdhet.

Cornerstone drar nytta av strategiskt samarbete med olika globala och lokala lösningsleverantörer för att proaktivt stödja Samsungs behov.

Faktum är att Cornerstone inte bara är erkänt som världsledande utan fortsätter även sitt strategiska samarbete med SFDC.

De främsta anledningarna till att Samsung valde Cornerstone var ett brett utbud av funktioner och processer, stöd för flertalet språk, systemintegration och kännedomen om varumärket.

Cornerstone är dessutom en stark affärspartner som Samsung kan lita på beträffande global expertis inom utbildning och samlade lokala partner som kan stödja projektteamet på det mest effektiva sättet.

Implementeringsprocessen

Samsung ville ursprungligen introducera Cornerstone som en del av sin globala B2B-lärandeplattform som skulle kopplas till B2B-försäljningsportalen (d.v.s. SFDC) och på så sätt leverera produktutbildning och certifiering för B2B-partner.

Samsung beslutade senare, till en överkomlig licenskostnad, att utöka implementeringen och skapa en företagsomfattande lärandeplattform som integrerades med andra företagssystem.

I oktober 2017 öppnade Samsungs Cornerstone-system för företagets B2B-partner och chefer och länkades sedan till SFDC Partner Cloud. I juni 2018 utökades detta till avdelningarna VD, Consumer Electronics och Network. Vi har senare förbättrat funktionaliteten och kopplat ihop systemet med interna och externa system såsom ERP och Webex.

För att förbättra kompetensen hos B2B-medarbetare inom olika avdelningar efterlyste partner en kommersiell lärandeplattform. Och för att få bort silotänkandet och möjliggöra en heltäckande vy över olika avdelningar och partner integrerade Samsung sin utbildningsplattform för partner med Cornerstone för att standardisera utbildningsprocesserna och leverera flexibla tjänster som är skräddarsydda efter varje affärsavdelnings behov.

Cornerstone stödde aktivt Samsung med bästa praxis för global utbildning och kunde, utifrån sin erfarenhet av olika branschbehov, erbjuda flexibilitet för att kunna tillmötesgå kundernas behov ute på fältet.

Fördelar med Cornerstone-implementeringen

Samsung realiserar följande fördelar med implementering av Cornerstone:

Bibehållande av kunder: Cornerstone möjliggör olika utbildnings-/certifieringssystem som är skräddarsydda för varje produkt. Exempelvis behöver reparatörer få utbildning om nya produkter och reparations-/underhållskurser för att bli auktoriserade att utföra reparationer. En enhetlig användarupplevelse och användarvänlighet för globala kunder och partner möjliggör dessutom enkel integration med system för produktutbildning, utvärdering, certifiering och partnerutvärderingspolicy.

Administrativ effektivitet: historik för B2B-utbildning som brukade hanteras manuellt spåras nu av systemet vilket möjliggör anpassad utbildningsleverans och historikhantering enligt användartyp. Som ett resultat ökade fullföljandegraden av kurserna för partner med 15 % jämfört med 2022.

Kundnöjdhet: denna integrerade tjänst för utbildning har förbättrat användarnöjdheten i social utbildning, webbseminarium, utgiftshantering och mycket mer. Med en enskild global plattform kan användare lätt få åtkomst till och slutföra den nödvändiga utbildningen när som helst. Systemet ger också administratören global synlighet. Det fick ett kundnöjdhetsbetyg på över 4,5 av 5,0 varje år. Integrerad hantering och respons av VoC (Voice of Customer), förbättrad medlemsregistrerings- och inloggningsprocess (och länk till SFDC), hantering av utbildningshistorik, anpassning till SFDC-partnerprogram och certifieringsprocess.

Förbättrad korsförsäljning: utbildningskurser som tidigare levererats separat för olika produkter levereras nu på en och samma plattform, vilket i hög grad ökar korsförsäljningsmöjligheterna.

Samsungs mål med utbildningstransformationen

Med Cornerstone kunde Samsung integrera sin plattform för utbildning i företaget och spara systemdriftskostnader. Det globalt integrerade och molnbaserade systemet ger global synlighet vilket kraftigt förbättrar effektiviteten i produktutbildning, utvärdering och certifiering för medarbetare och partner.

Mer specifikt sparade företaget över 300 miljoner won i drift under 2023. Partners fullföljande av kurser ökade med 15 % jämfört med föregående år. Användarnöjdheten var över 4,5 av 5.

Samsungs förväntningar med Cornerstone på lång sikt är: ett enda system som är molnbaserat och globalt integrerat, utökat mobilt certifieringsprogram och fortsatt konsolidering av ett internt och externt utbildningssystem för anställda för ökade kostnadsbesparingar (totalt 14,7 miljarder won).

Cornerstone bidrog också till att stärka företagets partnerrelation. Omfattningen av certifieringsprogrammet utökades från stora företagspartner till små och medelstora partner med mer programinnehåll och flerspråkigt stöd. Ett större antal onlineprogram stimulerade också mobil och strömmande utbildning.

"Med implementeringen av Cornerstone-plattformen kan vi driva vår lärandeplattform som ett enda globalt integrerat system och få global synlighet. Detta har avsevärt minskat våra systemdriftskostnader och förbättrat vår effektivitet i olika utbildningar, utvärderingar och certifieringar. Det har också hjälpt oss att utöka och stärka våra B2B-partnerrelationer samt vår egen utbildning för anställda. Vi planerar att fortsätta vårt nära affärssamarbete med Cornerstone för fortsatt utbildningstransformation", säger DooJoon Hong, Principal Professional på Samsung Electronics.

Samsungs plan för framtiden

Samsung Electronics planerar att utöka målgruppen för utbildningar, vilket gör det möjligt inte bara för B2B-partner utan även för kunder och B2C-marknadsförare att dra nytta av Cornerstone-lösningar. Nu kopplas B2B-partner till B2B/B2C-kontaktcenter, vilket möjliggör mer effektiva kundkampanjer.

Samsung kommer att diversifiera sina certifieringsprogram (fler produkter och detaljerade nivåer) med mer innehåll. Dessutom kommer infrastrukturen för Samsung Business Academy (SBA, en företagsomfattande utbildningsportal för Samsungs affärspartner) att utökas och förbättras för bättre utbildningstjänster (t.ex. SFDC driftutbildningsprogram) och företagsomfattande integration med utbildningsportalen.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

How Samsung grows with its partners

Customer Story

How Samsung grows with its partners

Samsung Electronics Co., Ltd. is a major multi-national mobile and consumer electronics and semiconductor company headquartered in Republic of Korea.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal