Datasheet

MyGuide: Plattform för digital anpassning och automatisering

Företag förväntar sig att digitala transformationsprojekt ska förbättra produktiviteten, minska kostnaderna för sökning och support, och ge en skjuts till innovation i hela företaget. MyGuide ger företag en stabil men användarvänlig Digital Adoption Platform där de kan introducera nya användare, implementera förändringar, öka produktiviteten och förbättra resultatet med interaktiva guider i realtid. Skapa fokus på produktivitet, innovation och viktiga uppgifter.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

MyGuide: Digital adoption and automation platform

Datasheet

MyGuide: Digital adoption and automation platform

Organizations expect digital transformation projects to improve productivity, reduce search and support costs, and boost innovation across the board. MyGuide gives organizations a robust but simple-to-use Digital Adoption Platform to onboard users, roll out changes, enhance productivity, and improve performance with real-time and interactive guides. Create focus on productivity, innovation, and high-value tasks.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2023
Legal