Datasheet

MyGuide: Plattform för digital anpassning och automatisering

Företag förväntar sig att digitala transformationsprojekt ska förbättra produktiviteten, minska kostnaderna för sökning och support, och ge en skjuts till innovation i hela företaget. MyGuide ger företag en stabil men användarvänlig Digital Adoption Platform där de kan introducera nya användare, implementera förändringar, öka produktiviteten och förbättra resultatet med interaktiva guider i realtid. Skapa fokus på produktivitet, innovation och viktiga uppgifter.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Cornerstone Guide

Datasheet

Cornerstone Guide

Organizations expect digital transformation projects to improve productivity, reduce search and support costs, and boost innovation across the board. Cornerstone Guide gives organizations a robust but simple-to-use Digital Adoption Platform to onboard users, roll out changes, enhance productivity, and improve performance with real-time and interactive guides. Create focus on productivity, innovation, and high-value tasks.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal