Customer Story

RPS wil 'het ingewikkelde makkelijk maken'

Nonprofit page hero

5000

Werknemers

Professional Services

Sector

2020

Klant sinds

RPS is een internationale professionele dienstverlener die is gespecialiseerd in de natuurlijke en bebouwde omgeving in 125 landen.Het bedrijf heeft een uitgebreid en gevarieerd personeelsbestand met consultants, academici, wetenschappers, architecten, engineers en alles daartussenin. Tot 2018 was HR gedecentraliseerd, was er geen internationale agenda of People Director en werd er met meerdere en verschillende handmatige systemen en processen gewerkt.

Maak het ingewikkelde makkelijk

RPS had een prestatiekader nodig dat geschikt was voor de hele organisatie. In 2017 kreeg minder dan 50 procent van de werknemers bij RPS een beoordelingsgesprek. De overstap naar een internationaal kader in de cloud, dat eenvoudig toegankelijk was en gemakkelijk door een internationaal en professioneel divers team kon worden gebruikt, was dus essentieel. Het HR-team van RPS begon voorzichtig met de introductie van een handmatig op papier gebaseerd kader om gesprekken over prestaties op gang te brengen en het team aan prestatiegerichte gesprekken te laten wennen. Cornerstone OnDemand kon een oplossing in de cloud bieden toen het zover was om de overstap te maken. De Performance-oplossing werd meteen door werknemers van RPS geaccepteerd. Sindsdien heeft het bedrijf Recruiting, Learning (inclusief Content Creation) en Mobile aan het platform toegevoegd.

Vaker zinvollere gesprekken

Omdat RPS voorheen geen enkel prestatiekader had, ging het HR-team langzaam van start. Ze zagen in dat het bij prestaties in eerste instantie om gesprekken gaat. RPS stapte niet meteen over op een oplossing in de cloud, maar ontwikkelde een kader dat Progress@RPS werd genoemd. Het bedrijf introduceerde eerst handmatige methoden op papier, zodat het team aan het idee kon wennen voor de overstap naar digitaal werd gemaakt. Vóór de invoering van de Performance tool van Cornerstone kreeg nog geen 50 procent van de werknemers een prestatiegericht gesprek, en dit werkte door op het verloop van werknemers. Veel mensen die weggingen bij het bedrijf, deden dat omdat ze geen idee hadden waar hun carrière naartoe ging. Omdat HR gedecentraliseerd was, bestonden er allerlei verschillende prestatiebenaderingen binnen het bedrijf. Met een nieuwe CEO en Group People Director werden prestaties een prioriteit voor RPS en groeide de behoefte aan een internationale, consistente benadering.

Vertrouwen opbouwen

Omdat slechts 50 procent van de medewerkers bekend was met traditioneel prestatiemanagement, was het belangrijk dat RPS de rest ook mee zou krijgen. Ze moesten Continu Prestatiemanagement (Continuous Performance Management, CPM) gaan zien als iets dat betrouwbaar, routinematig en goed is. Doelstellingen ontwikkelen voor 5.000 werknemers is een hele klus. In het eerste jaar waren het vooral senior managers die doelstellingen definieerden. Het jaar daarop waren dat 4.000 mensen - allemaal zonder een digitaal platform. Tracey Newtown zegt: "We wilden het in eerste instantie verankeren zonder dat mensen het idee hadden dat de verandering door HR aan ze werd opgedrongen. We wilden ze laten zien dat het een positieve en nodige ontwikkeling was." De volgende stap was om lijnmanagers te trainen om hun rol bij het ondersteunen van hun team te begrijpen.

Waarom Cornerstone

In 2020, midden in de coronapandemie, begon RPS in verschillende tijdzones met de invoering van Cornerstone's Performance, Learning en Recruiting platforms. Het nieuwe Cornerstone platform werd Progress on Demand (of kortweg POD) genoemd, en stelde teams over de hele wereld in staat verbinding met elkaar te maken. Het platform bood werknemers zekerheid in een verontrustende tijd. Teams konden online in contact blijven met hun managers en hun gegevens bijwerken om zo goed mogelijk op afstand te werken. Ze konden ook blijven leren, ondanks dat klassikale training niet mogelijk was. In 2017 was de betrokkenheid slechts 50 procent, maar in 2020 behaalde RPS een indrukwekkende 98 procent voor het aantal voltooide eindejaarsgesprekken.

De resultaten

In 2021 hield RPS zijn tweede internationale betrokkenheidsenquête, 'Your Voice' genoemd, met een indrukwekkende respons van 85 procent. De enquête gaf een toename aan van 8 procent in de effectiviteit van lijnmanagers. Er was een verbetering van 12 procent voor de uitspraak Mijn lijnmanager geeft een duidelijke koers en doelstellingen aan voor mij en mijn team.

Ook het resultaat voor de uitspraak Mijn lijnmanager geeft me feedback om me te helpen verbeteren was met 8 procent verbeterd. "Dat zijn de twee verbeteringen waar ik het meest blij mee ben en die ik direct aan beide initiatieven kan terugkoppelen," zegt Newton. RPS waardeert het gemak waarmee andere functionaliteit aan het Cornerstone-platform kan worden toegevoegd. We hebben onlangs Mobile Learning toegevoegd en dit wordt in mei 2022 uitgerold. "De mobiele app is een handige toevoeging, aangezien veel van onze mensen buiten kantoor werken. Op deze manier blijven ze zich verbonden voelen en kunnen ze onderweg leren. Wat functionaliteit betreft is het vrij eenvoudig te implementeren," voegt Newton toe. RPS heeft licenties voor de catalogi met leercontent van Cornerstone voor professionele vaardigheden, moderne compliance en leiderschap & management, maar we gebruiken ook de Create Tool voor het opbouwen van interne content vanwege de zeer gespecialiseerde aard van sommige functies binnen het bedrijf.

En wat nu?

Na het opzetten van de Performance, Recruiting en Learning platforms, en de huidige implementatie van de mobiele leerfunctionaliteit, wil RPS nu eerst alles tot rust laten komen voordat er meer functionaliteit van Cornerstone wordt toegevoegd. Maar het HR-team heeft nu al grote plannen om medewerkers nog meer controle over hun carrièreverloop te geven. "Ik vind een prestatie-ervaring die mensen zelf kunnen samenstellen een mooi idee. Daar wil ik graag naartoe, maar het gaat zeker nog een jaar of twee duren voor we in die fase zijn, omdat we alles wat we nu hebben ingevoerd goed moeten verankeren," aldus Tracey Newton.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Pride Month and beyond: Building inclusive workplaces through learning

Blog Post

Pride Month and beyond: Building inclusive workplaces through learning

In recent years, there’s been significant progress in advancing LGBTQ+ rights and fostering a more inclusive society. It’s crucial for organizations to actively support their LGBTQ+ employees and stay updated on current issues.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal