Blog Post

Sex strategier som ökar intresse och engagemang för lärande

Nonprofit page hero

Idag finns det så mycket mer fantastiskt utbildningsmaterial än för bara några år sedan. Men även om du hittat det perfekta innehållet för dina medarbetare och är van att skapa och driva utbildningsprogram, kan det vara värt att fundera över hur du skulle kunna bli ännu bättre. För om du kan driva bra program kan du också driva fantastiska program!

Här kommer sex strategier som kan hjälpa dig ta steget upp:

Bredda målen. Fundera över vad du vill åstadkomma inom 3, 6, 9 och 12 månader. Vilka problem är det vi vill adressera med kursinnehållet? Vill ni ändra kulturen, öka engagemanget eller vad? Bredda genom att tänka lite extra på hur det du vill ändra på påverkar affärsplanen? Vad tycker medarbetarna om hur det ser ut idag och hur de skulle vilja att det var? Tänk på att göra målen smarta.

Låt ledningen kommunicera. Se till att ledningen och andra ledare inte bara är informerade och involverade. Gör deras engagemang tydligt för medarbetarna. Låt kommunikationen komma direkt från dem och synliggör att de också tar sig tid att utbilda och utveckla sig.

Planera lanseringen. Ha en färdig plan innan du trycker på knappen och tänk på att det gäller att fokusera på vad nyttan är för medarbetarna. Repetera all kommunikation minst fem till sju gånger!

Genom att även kommunicera till ledare kan du få deras hjälp med att sälja in innehållet till sina team. De kan dessutom koppla lärandet till generell kompetensutveckling, fånga upp eventuella problem och se till att medarbetare får chansen att använda det de lär sig.

Lansera samtidigt till alla. Genom att lansera utbildningen för alla samtidigt skapar du en delad upplevelse, där alla kan diskutera kring innehållet och prata om upplevelsen vilket i sig gör att fler genomför lärandet. Det gör det också lättare att reflektera tillsammans i efterhand.

Skapa engagemang över tid. Även om det är bra att ha ett gemensamt lanseringstillfälle räcker det inte med bara en big bang. Du måste påminna genom att regelbundet dela och puffa för innehållet, kanske genom att koppla till olika händelser under året när relevansen är särskilt stor. Du kan också dela ut märken till dem som genomfört lärandet, eller på andra sätt skapa engagemang kring kursinnehållet. Det tar tid och kräver hårt arbete, men är oerhört viktigt för att hålla uppe engagemanget.

Följ upp med performance-lösningar. Genom att använda moderna performance-lösningar kan du inte bara se hur många som bokat och genomfört kurserna, utan även hitta trender, som vilket innehåll som är mest attraktivt, och hur många registreringar användare har i genomsnitt. Du kan även få information om intresset ökat efter en viss kommunikation eller puff och du kan se om det finns innehåll som medarbetarna hittat själva och som du kan föreslå till alla.

Nu har du dessutom chansen att utveckla utbildningsprogrammet ytterligare genom att koppla de nya resultaten mot målen. Du kan också fråga medarbetarna direkt om de tycker att de har fått bättre förståelse, känner sig mer engagerade eller vad nu målen handlar om. Svaren ger viktig information som du kan använda för nästa program och nästa… och nästa.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Cornerstone Immerse

Datasheet

Cornerstone Immerse

With Cornerstone’s immersive learning solutions, your organization can leverage out-of-the-box extended reality (XR) content or create personalized simulations to develop soft skills, practice realistic scenarios or conversations, or conduct career pathing conversations.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal