Blog Post

Succes ontsluiten: de kracht van skills bij prestatiegericht werven

Novnish Ramesh

Content Marketing Manager, EMEA

In de hectiek van de hedendaagse werkomgeving is er een interessante verandering gaande in onze manier van werven. We stappen af van de traditionele aanpakken en betreden een nieuw tijdperk waarin skills centraal staan bij het prestatiegericht werven van personeel. Nieuwsgierig naar deze verschuiving? Laten we eens kijken waarom skills de hoofdrol gaan spelen bij het voorspellen en garanderen van succes in het personeelsbestand.

De verschuiving in wervingspraktijken

De tijd dat een lange lijst met werkervaring de sterkste troef was om een nieuwe baan in de wacht te slepen is voorbij. De arbeidsmarkt evolueert en daarbij krijgt het belang van het aanscherpen van je skills meer nadruk. Bedrijven realiseren zich dat een compententiegerichte aanpak nieuwe kansen biedt en innovatie stimuleert door het potentieel aan te boren van kandidaten die eerder misschien over het hoofd werden gezien.

Bij het beoordelen van cv’s is de nadruk tegenwoordig verschoven van je eerdere ervaring naar de skills die jou onderscheiden en een overtuigende kandidaat maken. Deze sympathieke ontwikkeling in wervingspraktijken onderkent de nadelen van het louter kijken naar werkervaring en onderstreept de behoefte bij hedendaags personeel aan een meer flexibele en allesomvattende aanpak om talent te identificeren en te ontwikkelen.

Skills als voorspellers van succes

Kritieke skills zijn cruciale indicatoren van het aanpassingsvermogen dat nodig is om succesvol te kunnen functioneren in dynamische werkomgevingen. Van probleemoplossing tot effectieve communicatie – deze skills reiken verder dan de traditionele, op ervaring gebaseerde criteria. Praktijkvoorbeelden van succesvolle bedrijven tonen de concrete voordelen van een competentiegerichte wervingsstrategie en onderstrepen de positieve invloed ervan op wervingsprocessen. De voorbeelden illustreren op levendige wijze de uitstekende resultaten van het centraal stellen van skills tijdens het wervingsproces en tonen de transformerende en positieve impact op de effectiviteit en prestaties van organisaties. In deze tastbare voorbeelden zien we skills die als katalysator werken voor individueel en organisatorisch succes.

Casestudy 1: competentiegerichte loopbaanontwikkeling ondersteund door AI bij DHL Group

DHL Group, een toonaangevend logistiek bedrijf, kiest voor een competentiegerichte aanpak ondersteund door AI om een weg te vinden door het snel veranderende digitale landschap. Als onderdeel van hun talentstrategie voor 2025 richt DHL zich op het identificeren van bestaande skills binnen het team en het in beeld krijgen van skills die relevant zijn voor de toekomst. Ze maken daarbij gebruik van Cornerstone’s AI-gedreven skills-ontologie om capaciteiten te matchen met interne functies en potentiële tekorten aan skills te identificeren. De samenwerking met Cornerstone heeft een tweeledig doel: medewerkers flexibele loopbaanpaden bieden en tegelijkertijd inspelen op de behoefte van het bedrijf om talent te behouden en voorbereid te zijn op de toekomst.

Met behulp van AI verkent DHL gepersonaliseerde loopbaanpaden waarin medewerkers voortdurend kunnen groeien en leren. Dit zorgt ervoor dat de loopbaanontwikkeling bij DHL dynamisch is en aansluit bij individuele voorkeuren. De technologie maakt een snelle identificatie van potentiële carrièrestappen mogelijk en benadrukt het belang van een strategische, competentiegerichte aanpak van ontwikkeling binnen het bedrijf.

Casestudy 2: Een grote verandering in competentieontwikkeling bij Renault Group

Renault Group ondergaat een belangrijke verschuiving in competentieontwikkeling onder invloed van 21e-eeuwse uitdagingen en transformeert van een autofabrikant naar een technologiebedrijf dat mobiliteitsdiensten levert. Het RENAULUTION-plan richt zich op het aanpassen van functies aan de mobiliteit van de toekomst, met de nadruk op elektrische en hybride voertuigen. Opleiding en ontwikkeling ondersteunen medewerkers bij de veranderingen en vergroten hun inzetbaarheid. Drie belangrijke indicatoren monitoren het proces van skills-transformatie:

  • het kunnen overplaatsen van medewerkers naar nieuwe functies
  • het aantal personen dat wordt opgeleid in nieuwe onderwerpen
  • het extern delen van interne opleidingsvoorzieningen

Het gebruik van Cornerstone’s LMS draagt bij aan het bewaken van de voortgang. Leertechnologieën bieden training op maat, immersieve ervaringen en actuele contentcreatie. Deze digitale transformatie heeft ook de rol van de Head of Learning & Development veranderd. De nadruk is daarbij komen te liggen op een revolutionaire benadering van skills en data en het vergroten van het bewustzijn bij leidinggevenden. Renault’s commitment aan leren en ontwikkelen blijkt onmiskenbaar uit de integratie ervan in de principes van de Renault Way en weerspiegelt een nieuw model dat wordt gefaciliteerd door digitale tools.

Het veranderende karakter van prestatiemanagement

Prestatiemanagement evolueert door afstand te nemen van ervaringsjaren als enige maatstaf en in plaats daarvan competentieontwikkeling steeds meer centraal te stellen. Op het vlak van organisational excellence is er een duidelijke verschuiving naar het benadrukken van skills in plaats van opgebouwde expertise. Organisaties stimuleren een cultuur van continu leren en erkennen dat skills een cruciale rol spelen bij het vooruithelpen van individuen en organisaties.

De kern van deze transformatie betreft de integratie van gegevensgestuurde prestatiemetingen, waarbij organisaties analyses benutten om skills en hun impact op de algehele prestaties nauwkeuriger te kunnen beoordelen. Deze dynamische benadering overstijgt de traditionele beoordelingen door skillsets van werknemers af te stemmen op de doelstellingen van de organisatie en bij te dragen aan een genuanceerder en responsiever prestatiemanagementsysteem. Het resultaat is een systeem dat het belang van skills onderkent en actief bijdraagt aan de verbetering ervan om blijvend succes mogelijk te maken.

Strategieën voor competentiegericht werven

Het opstellen van competentiegerichte functiebeschrijvingen is essentieel om kandidaten met relevante expertise aan te trekken en markeert een verschuiving naar een meer eigentijdse benadering van functie-eisen. Organisaties kijken bij kandidaten nu vooral naar hun skills, aangezien die de echte valuta vormen in de hedendaagse arbeidsmarkt. Ze kiezen voor een uitgebreide beoordeling waarbij ze naast de traditionele beschrijvingen ook competentiebeoordelingen en tests in hun wervingsprocessen integreren om er zeker van te zijn dat de skills van kandidaten aansluiten bij de functie-eisen. Deze proactieve strategie toont de veelzijdige rol van assessments en laat zien hoe organisaties kandidaten met impactvolle skills identificeren. Deze integrale aanpak stroomlijnt de wervingsprocessen en zorgt voor een substantiëlere match tussen de capaciteiten van kandidaten en de behoeften van de organisatie, waarmee de basis wordt gelegd voor een effectievere en vruchtbaardere werkrelatie.

Uitdagingen aanpakken en oplossingen bedenken: navigeren door het competentielandschap

Hoewel het een uitdaging is om de kloof in skills te overbruggen, bieden gerichte opleidingsprogramma’s een bruikbare oplossing. Daarnaast is het aanpakken van vooroordelen bij het beoordelen van competenties cruciaal om eerlijke en inclusieve wervingspraktijken te garanderen. Door vooroordelen te herkennen en te bestrijden, kunnen organisaties het potentieel van een divers en vakkundig personeelsbestand benutten. Naarmate organisaties de paradigmaverschuiving naar competentiegerichte werving omarmen, verschijnen er specifieke uitdagingen aan de horizon.

  • Omgaan met tekorten aan skills – Een van de belangrijkste uitdagingen zijn tekorten aan skills, wat een naadloze integratie van een competentiegerichte wervingsaanpak in de weg kan staan. Door tekorten direct aan te pakken, kunnen organisaties de skills van hun personeel proactief verbeteren en een omgeving van voortdurende verbetering stimuleren.
  • Vooroordelen bij competentiebeoordeling overwinnen – Een ander obstakel voor eerlijke en inclusieve wervingspraktijken is de aanwezigheid van vooroordelen bij het beoordelen van competenties. Organisaties moeten begrijpen hoe belangrijk het is om deze vooroordelen te herkennen en te bestrijden, en strategieën aanbieden om een objectiever en eerlijker beoordelingsproces te garanderen. Het overwinnen van vooroordelen is noodzakelijk om het volledige potentieel van een divers en vakkundig personeelsbestand te kunnen ontsluiten.

Competentiegericht werven stelt organisaties in staat om belemmeringen om te zetten in kansen voor groei en ontwikkeling.

Een beeld van morgen: de toekomst van competentiegericht werven

De toekomst van werving ligt in de naadloze integratie van AI om de belangrijkste skills binnen een personeelsbestand te identificeren, te ontwikkelen en te versterken. In deze visie omarmen organisaties een allesomvattende aanpak die menselijke intuïtie combineert met technologische ontwikkelingen om talentmanagement te optimaliseren. Nu we aan de vooravond staan van een nieuw tijdperk op het gebied van werving, zien we een levendig beeld van een toekomst waarin skills een centrale rol spelen bij wervingspraktijken en het landschap van talentacquisitie ingrijpend veranderen.

Stel je een naadloze combinatie voor van kunstmatige intelligentie (AI) en machinaal leren (ML) als onze waardevolle partners. Stel je voor dat deze technologische wonderen ons helpen om essentiële skills binnen ons personeelsbestand op te sporen en te ontwikkelen. Deze samenwerking streeft naar een perfecte balans tussen menselijke expertise en technologische finesse, zodat organisaties het beste uit hun talent kunnen halen.

Dit aardige kijkje in de toekomst schetst een beeld waarin skills niet alleen worden gewaardeerd, maar ook worden gevierd, en waarin het samenspel tussen menselijk inzicht en technologische vooruitgang organisaties naar ongekende successen leidt in het steeds veranderende werklandschap.

De weg vrijmaken voor een vaardige toekomst

De verschuiving naar competentiegericht werven is een gamechanger voor organisaties en plaatst skills op de voorgrond in plaats van te vertrouwen op de traditionele checklistjes met functie-eisen. Het is meer dan alleen een revolutie op het gebied van werven; het is een bevrijdende reis weg van de traditionele normen, waarbij de voordelen van het kiezen voor een competentiegerichte aanpak worden gevierd. Tijd om aan boord te springen! Laten we dit tijdperk van prestatiegericht werven aftrappen door het onbenutte potentieel van mensen aan te boren.

Het is nu tijd voor organisaties om deze kans te grijpen, hun strategieën te herijken en skills voorop te stellen als de belangrijkste motor voor een bloeiend en dynamisch personeelsbestand.

Ontdek de toekomst van werk door Cornerstone’s nieuwe e-book, Anders werken in een nieuwe wereld: HR-voorspellingen 2024, hier te downloaden.

Trek 10 minuten uit voor een zelfbeoordeling van uw talentvitaliteit en ontvang direct vervolgstappen om uw talentprogramma’s te optimaliseren en de ROI van uw talent te versnellen.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Cornerstone Immerse

Datasheet

Cornerstone Immerse

With Cornerstone’s immersive learning solutions, your organization can leverage out-of-the-box extended reality (XR) content or create personalized simulations to develop soft skills, practice realistic scenarios or conversations, or conduct career pathing conversations.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal