Datasheet

Vaardigheden: de nieuwe taal van moderne werknemers

Vaardigheden vormen de gemeenschappelijke schakel tussen onze HR-systemen en onze mensen. Skills Graph is een aanpasbaar AI-framework dat automatisch vaardigheden koppelt met content, functies, mensen en meer. Uw organisatie kan zo snel de benodigde vaardigheden identificeren voor afzonderlijke functies, gerichte loopbaantrajecten uitstippelen en de training aanbevelen die uw mensen willen krijgen en nodig hebben om succesvol te zijn voor de organisatie en zichzelf.

Download dit rapport voor meer informatie over Cornerstone Skills Graph.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2022
Legal