Publicación de blog

Växa genom förändring: Talent management för HR-ansvariga

Cornerstone Editors

I ljuset av ett försämrat ekonomisk läge, nedskärningar och ändrade förväntningar bland medarbetare behöver HR-ansvariga ha beredskap att hantera kommande förändringar. Brianna Foulds, Vice President of Talent hos Cornerstone mötte Ave Rio, Managing Editor of Talent Managementi ett avsnitt av hennes podcast Talent10X. I avsnittet “Gazing into the Crystal Ball: Top Upcoming Talent Trends,” delar Brianna Foulds och Ave Rio värdefulla insikter om hur organisationer kan få medarbetare att växa och utvecklas under 2023 och i framtiden.

Hur kan HR planera strategiskt för att behålla talang under 2023?

Det är väldigt viktigt att HR-ansvariga bygger upp en strategi för genomförande av nödvändiga och effektiva åtgärder under 2023. För att åstadkomma det, behöver du fokusera på insatser som kan vara framgångsrika inom ett område men också ge effekt inom flera andra områden.

Brianna Foulds: Satsningar på mångfald, rättvisa, inkludering och tillhörighet (Diversity, Equity, Inclusion, Belonging, DEIB) till exempel kan en fokusering på att anställa medarbetare med allsidig kompetens påverka personalstyrkans karaktär. Genom att dessutom fokusera på inkludering kan vi sporra engagemang och påverka hur vi kan bibehålla en mångfaldig population och arbetsstyrka. Organisationer får möjlighet att fokusera på att behålla topptalang och säkerställa att de kan erbjuda transparenta möjligheter inom den egna organisationen."

DEIB är bara ett av många fokusområden som Foulds rekommenderar. Intern rörlighet är ett annat område som kan ge fler positiva effekter i din organisation i år. Genom att ge medarbetare möjlighet attsjälva utforska nya roller, t.ex. gigjobb, projekt och andra möjligheter att växa i organisationen, kan du säkerställa att de är engagerade i sitt arbete och skaffar sig nödvändiga färdigheter.

Vad behöver du tänka på vid kompetensutveckling och nyanställning?

"En viktig sak att ha med, både nu och för framtiden, är acceptans för förändring", säger Brianna Foulds. Som talangledare har du redan sett hur det mesta har förändrats bara under de senaste åren. Men under denna turbulenta tid har samtidigt din organisation litat på att du kan hjälpa dina medarbetare att hantera förändring och ha beredskap inför varje kommande förändring.

En annan viktig faktor för Brianna Foulds i år är empatiskt ledarskap. Känslomässigt intelligenta ledare är självmedvetna, har de mjuka färdigheter som krävs för bra samspel med sina team och kan erbjuda vägledning och support. Sådana ledare kan bättre interagera med och leda en mångfaldig arbetsstyrka. Och eftersom Gen Z är den mest mångfaldiga generationen medarbetare hittills kan inga ledare bli framgångsrika utan att ha ett empatiskt ledarskap.

Hur kommer kommunikationen på jobbet att förändras och utvecklas?

Hur vi kommunicerar på arbetsplatsen har redan utvecklats mycket. Enligt en rapport från Zippia USA har distansarbete ökat fyra gånger sedan mars 2020, så arbetsstyrkor med hybridarbete eller som jobbar helt och hållet på distans kommer inte att försvinna. Vi använder alla fler virtuella samarbets- och kommunikationsverktyg än någonsin tidigare.

"Förmågan att samarbeta och att kommunicera effektivt är absolut nödvändigt för ett bra distansarbete", säger Brianna Foulds. Spontana möten i korridoren eller i samband med lunchen är inte lika enkelt längre. Nu samlas vi på Slack eller tar till Zoom i stället. Så att ha bra sociala färdigheter, kunskap om hur man kommunicerar, använder verktyg och bästa praxis för effektiva samarbeten på distans är väsentligt.”

Det här är faktorer som samtidigt gör det mycket svårare att bygga upp en enhetlig samarbetskultur. Men ett av de bästa sätten att hålla ihop organisationen är genom förtroende. Lita på att dina medarbetare gör sitt bästa på jobbet och att deras chefer och ledare ger dem det stöd de behöver för att vara produktiva. Utan förtroendeskapande åtgärder har organisationer svårt att utvecklas och växa.

Vilka verktyg behöver HR ha i sin verktygslåda just nu?

Du behöver systemstöd för att hjälpa medarbetare att samarbeta snabbt och effektivt, dvs. samarbetsverktyg och mjukvara. Utan verktyg och program för kunskapsdelning har du bara tillgång till en bråkdel av den information du behöver för att kunna fatta välgrundade beslut på ett effektivt sätt. Tiden det tar att få fram, hantera och utvärdera personalinformation multipliceras exponentiellt ju fler verktyg du har som inte fungerar sömlöst tillsammans.

"Vi är mer fokuserade på kompetens än någonsin tidigare," förklarar Brianna Foulds. "Hur kan vi överföra talang från ett affärsområde till ett annat med bra resultat? Vi gör det i mitt team just nu. Hur samkör vi ledare och team med typiskt silobeteende men som interagerar bra tillsammans? Det är exempel på åtgärder som vi måste vara medvetna om och kunna utvärdera.”

Och för att få svar på alla frågor föreslår Brianna Foulds att vi tar hjälp av tekniken. Du behöver tillgång till information och plattformar som ger dig och dina medarbetare nödvändiga insikter så att ni tillsammans kan driva lärande och tillväxt.

Hur kan gigarbete driva intern rörlighet?

Brianna Foulds: "Erfarenhetsbaserat lärande har alltid varit en förutsättning och nu mer än någonsin för att människor ska kunna växa." Ett bra sätt att erbjuda fler lärandeupplevelser för dina medarbetare är genom ett internt gigprogram. Chefer och ledare som behöver hjälp i kortare projekt kan posta inlägg om gigjobb som alla medarbetare i organisationen kan ansöka om. En ekonom kan kanske jobba med design. En marknadsansvarig åtar sig att ringa säljsamtal osv. Det är ni själva som bestämmer gränserna för ett gigprogram.

Brianna Foulds kommenterade gigprogrammet hos Cornerstone så här: "Vi har sett några rätt fantastiska framgångsberättelser tack vare vårt gigprogram. Ett bra exempel är en medarbetare på ekonomiavdelningen som åtog sig ett gig för vårt innehållsteam. När sedan en tjänst blev ledig fick hon jobbet! En ganska oväntad karriärutveckling som blev möjlig genom erfarenhetsbaserat lärande och de verktyg som var tillgängliga för att åstadkomma det.”

Vem är den nya stjärnan i din organisation?

Förändring är det enda konstanta

Detta är bara några av de aktuella ämnen som behandlas i podden. Ave Rio och Brianna Foulds diskuterade också hur du själv kan förbereda dig för förändring, vilka kompetenstrender vi kan lämna bakom oss 2022, med mera. Om du vill fördjupa dig ytterligare rekommenderar vi starkt att du lyssnar på hela podcastavsnittet för ännu fler värdefulla insikter.

När du sedan behöver hantera de förändringar som säkerligen kommer under 2023 ska du tänka på att genom empati, förtroende och förståelse kan du bidra till att också dina medarbetare fortsatt har beredskap för varje kommande förändring.

Recursos relacionados

¿Desea seguir formándose? Explore nuestros productos, las historias de nuestros clientes y las últimas novedades del sector.

Prosperar en épocas de cambios: estrategias de gestión del talento para líderes de RR. HH.

Publicación de blog

Prosperar en épocas de cambios: estrategias de gestión del talento para líderes de RR. HH.

Cuando se producen recesiones económicas, despidos y cambios en las expectativas de los empleados, los profesionales de RR. HH. deben prepararse para lo que está por venir. Recientemente, Brianna Foulds, vicepresidenta de Talento en Cornerstone, se reunió con Ave Rio, editora jefe de Talent Management, para participar en un episodio de su podcast Talent10X. En este episodio, llamado “Gazing into the Crystal Ball: Top Upcoming Talent Trends,” (Miramos la bola de cristal: las próximas tendencias de talento), Foulds y Rio comparten valiosa información para las organizaciones que desean mantener y adaptar a su personal en 2023 y más allá.

Concierte una reunión individual personalizada

Hable con un experto de Cornerstone sobre cómo podemos ayudarle a satisfacer las necesidades de gestión de personal particulares de su organización.

© Cornerstone 2024
Aviso legal