Högt betyg för Cornerstone i HerbertNathan & Co’s första skandinaviska LMS-rapport

10 mai 2022

Screening talent

Cornerstones LMS-erbjudande (Learning Management System) fortsätter vara ett av de bästa för framtidens lärande. Lösningen har bred funktionalitet med ett starkt fokus på användarupplevelse. Den har även avancerad teknik, såsom maskininlärning och AI och kan skalas upp för stora organisationer. Sammantaget ger det ett högt betyg i en ny rapport från ledande nordiska analytikerfirman HerbertNathan & Co.

STOCKHOLM – 10 maj 2022 – Cornerstone OnDemand, Inc. , en ledande leverantör av anpassningsbara HR-lösningar är väl rustad för att stötta de ökande behoven av systemstöd inom kompetens, lärande och utveckling i Skandinavien, enligt en ny rapport från analytikerfirman HerbertNathan & Co.

HerbertNathan & Co har analyserat LMS-lösningar från 17 leverantörer, alla brett tillgängliga och med en kundbas i Skandinavien (Sverige, Norge och Danmark). Utvärderingarna omfattar teknik, stöd för LMS-processer och skalbarhet.

Den skandinaviska arbetsmarknaden präglas av en hög grad av digitalisering, där distans- och hybrid-arbete är norm och bristen på kompetens är hög. Lärande och utveckling (Learning and Development L & D) har nu blivit en viktig del av verksamhetsstrategin och en nödvändighet för att stå sig i konkurrensen.

När affärsverksamheten hela tiden förändras, blir även ny kompetens snabbt daterad och det är därför viktigt med kontinuerlig kompetensutvecklingen på arbetsplatsen. Det går inte heller längre att förlita sig på att bara rekrytera och utveckla talanger för att säkra framtidens kompetensbehov. Företag måste istället utveckla alla medarbetare genom att erbjuda en lärupplevelse som har medarbetaren i centrum.

För att stödja denna stora transformation planerar nu många organisationer att investera i mer avancerade, holistiska och sammanhängande LMS-plattformar och utveckla strategier för kompetensutveckling och lärande som fyller framtidens behov.

HerbertNathan & Co’s rapport “Learning management systems in Scandinavia” lyfter fram att användarupplevelsen och teknologin som stödjer LMS-processerna är två av de viktigaste fokusområdena vid investeringen i ett nytt LMS, eftersom det ofta är här leverantörer skiljer sig åt.

Upplevelse är allt

Upplevelse-baserat lärande som även tar hänsyn till individens behov gör lärandet lättare att ta till sig. Viktigt är också att lärandet finns tillgängligt när och där det behövs som en naturlig del av arbetsdagen. Tillämpningen av VR och AR inom lärande växer och kommer att bli ett allt vanligare inslag i lärprocessen enligt HerbertNathan & Co.

Teknologi som kopplar samman

Vid jämförelse av olika LMS-leverantörer bör man undersöka tillgängligt stöd för integrerbarhet mot samarbetsverktyg, skills-moln och externa innehållsbibliotek. För att följa de lärandes aktiviteter på detaljerad nivå, hur de interagerar med kursinnehållet och samla data oavsett var eller hur lärandet sker behövs stöd i LMS för xAPI och LRS. För att kunna fatta datastödda beslut om kompetenser och färdigheter i hela organisationen krävs även stöd för AI och maskininlärning.

AI och maskininlärning

För organisationer som har ett stort utbud av digitalt innehåll och därmed stora mängder lärdata, lyfter rapporten fram tillämpningen av AI och maskininlärning som ett viktigt område.

Tekniken möjliggör individanpassade spellistor och rekommendationer, vilket bidrar till att skapa en känsla av relevans, som i sin tur ökar engagemanget för lärande.

”Arbetsplatser som satsar på lärande och erbjuder re- och upskilling för sin personal ökar sin konkurrenskraft i en föränderlig värld, förstärker sitt varumärke som arbetsgivare och skapar bättre ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet. Genom att investera i re-och uppskilling skapas ett ekosystem av produktiva och anställningsbara medarbetare redo att möta framtidens arbetsmarknad,” säger Terhi Benjaminsson, Senior Manager på HerbertNathan & Co och huvudskribent av rapporten.

”Den första skandinaviska rapporten över LMS-system genomförd av oberoende analytikerfirman HerbertNathan & Co, visar att Cornerstone ligger helt i linje med alla trender och behov i den här mycket avancerade regionen. Vi har en stark kundbas här, och några av våra kunder är involverade i vår globala produktutveckling, så en viktig region för oss,” säger Stefan Robsén, ansvarig för Cornerstone OnDemand i Norden & Baltikum.

”Det är glädjande att rapporten uppmärksammar vårt fortsatta fokus på innovation, teknik och användarupplevelse. Det är också positivt att se ett så starkt fokus på att sätta de lärande i centrum för tillväxt för att göra organisationer mer agila, och hjälpa varje medarbetare nå sin fulla potential,” avslutar Stefan.

Ladda ner rapporten här:

https://www.herbertnathan.com/sv/produkt/learning-management-systems-in-scandinavia/

Om Cornerstone

Cornerstone utvecklar anpassningsbar HR-programvara som enar teknologi, data och innehåll. Den AI-drivna plattformen är utvecklad med framtidens kompetenser i fokus. Lösningarna inspirerar en arbetsmiljö fokuserad på utveckling, agilitet och framgång för alla, där kompetens är det gemensamma språket för att beskriva framgång i hela affärsverksamheten. Vi levererar det mest relevanta kursinnehållet oavsett var det finns, och hjälper organisationer modernisera sitt lärande, ge medarbetare suveräna upplevelser, snabba på sin talangutveckling och öka den interna rörligheten. Cornerstone servar över 6 000 kunder med 75 miljoner användare. Lösningarna finns i 180 länder och på 50 språk.

Mediekontakter

Susan Hilliar, Head of International Communications,

Cornerstone OnDemand

shilliar@csod.com

Helena Liden, JustPR

0702 651195

helena.liden@justpr.se

© Cornerstone 2024
Mentions légales