EBook

Wat is de flexibiliteits-deler van uw carrière?

Vroeger betekende 'groeien in uw carrière' dat u een lineaire ladder beklom die afhankelijk was van promoties en een vast ontwikkelingstraject. Tegenwoordig heeft de groei in uw carrière meer een rasterstructuur, waarbij u ook zijdelingse bewegingen maakt en groei op basis van specifieke doelen mogelijk is. Carrièreontwikkeling kan een gepersonaliseerd traject zijn op basis van vaardigheden, progressie, interesses en carrièredoelen, maar dan moet u wel over de juiste, op de toekomst gerichte en flexibele mindset beschikken.

Hoe flexibel bent u in de planning en ontwikkeling van uw carrière? Doe de quiz om het flexibiliteits-deler van uw carrière te bepalen. Gebruik de resultaten en inzichten om te leren hoe u optimaal flexibel in uw carrière wordt.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Spotlight on Amplifon: Making learning available anywhere and anytime

Customer Story

Spotlight on Amplifon: Making learning available anywhere and anytime

A history of excellence in hearing aids

Schedule a personalised 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organisation’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal