お客様事例

Glencores skräddarsydda utbildning inom etik och efterlevnad stärker medarbetarnas engagemang globalt

Nonprofit page hero

135,000

Employees

製造業

Industry

2020

Customer Since

En LMS-plattform med skräddarsytt innehåll ger bättre effektivitet och kvalitet i utbildningen

FÖRETAGETS BAKGRUND

Glencore är ett av världens största globala handelsbolag för olika råvaror och en stor producent och marknadsförare av mer än 60 ansvarsfullt utvunna råvaror som används för att förbättra vardagen. Genom ett nätverk av tillgångar, kunder och leverantörer över hela världen producerar, processar, återvinner, utvinner, marknadsför och levererar företaget råvaror som möjliggör minskning av koldioxidutsläpp samtidigt som man uppfyller dagens energibehov.

Glencore-företagen har ungefär 135 000 medarbetare, inklusive kontraktsanställda. Med stark närvaro i mer än 35 länder i både etablerade regioner och tillväxtregioner för naturresurser stöds våra marknadsförings- och industriaktiviteter av ett globalt nätverk med mer än 40 kontor.

Glencores kunder är industrikunder, inom exempelvis bil- och stålindustrin, energiproduktion, batteritillverkning och oljesektorn. Vi tillhandahåller även finansiering, logistik och andra tjänster till tillverkare och konsumenter av råvaror.

GLENCORES UTBILDNINGSUTMANINGAR

Glencore har de senaste åren investerat omfattande resurser på att bygga upp och implementera ett förstklassigt program för etik- och efterlevnad och har gjort betydande systeminvesteringar.

Glencore insåg att för att på ett effektivt sätt införliva etiskt beteende som ett strategiskt och kulturellt mål måste man hitta ett nytt sätt, som både fungerar på ett globalt plan och kommunicerar företagets värderingar och förväntningar till alla på ett enkelt och effektivt vis. En av lösningarna för att ta sig an denna utmaning var att arbeta strategiskt med två nyckelpartner, Cornerstone och SAI360, för att identifiera utbildningsbehov, utforma lämpligt och engagerande utbildningsinnehåll och leverera det till målgruppen på ett effektivt vis.

Företaget insåg att denna viktiga utmanings framgång skulle vara avhängigt av en rad specifika logistiska utmaningar, inklusive:

 • Geografiskt avlägsna platser med låg bandbredd som inte klarar av video- och bildtungt innehåll på grund av internetuppkopplingen.
 • En mångfald av anställda som innebar att utbildningen måste översättas till elva språk.
 • Ett brett spektrum av medarbetarroller som krävde att Glencores utbildning måste skräddarsys och göras relevant för individuella grupper.
 • En stor global närvaro som gjorde spårning och rapportering av utbildningsprocessen nödvändig och krävde strömlinjeformad leverans.
 • En stor grupp medarbetare i frontlinjen, varav de flesta inte har tillgång till online-utbildning.

Glencore undersökte en lång rad paketerbjudanden för innehåll, men upptäckte snabbt att de inte uppfyllde deras behov. Dessutom verkade mycket av innehållet fokusera på specifika branscher, som finansiella tjänster och läkemedelsbranschen, vilket inte speglade Glencores verksamhet. Vidare fanns det inte i dessa färdiga utbildningar tillräckligt med fokus på hur medarbetare kan använda företagets värderingar som guide vid beslutsfattande.

SAMARBETE MED CORNERSTONE OCH SAI360

För att få hjälp med sina utbildningsutmaningar vände sig Glencore till Cornerstone och deras utbredda partnernätverk. I detta första steg implementerade Glencore Cornerstones populära Learning Management System (LMS) för att digitalisera utbildningen för hela arbetsstyrkan. Cornerstones LMS erbjöd Glencore möjligheten att dela in medarbetarna i olika kategorier och därmed kunna skräddarsy utbildningar.

Cornerstone erbjuder också en app som gör att en del av Glencores medarbetare i frontlinjen eller på avlägsna platser kan nå sina kurser via mobiltelefonen.

LMS-plattformen fungerar som en helhetstjänst för de anställda och var tack vare sin användarvänlighet det självklara valet för Glencore.

Andra fördelar Glencore såg hos Cornerstone var bland annat:

 • Ett stort supportteam med lång erfarenhet och viktiga management-kompetenser.
 • Möjligheten att lägga upp stora mängder innehåll på servrar globalt, vilket gör det mer tillgängligt.
 • Olika administrativa rättigheter på företags-, regional- och lokalnivå för att säkerställa en smidig global utrullning av årliga kompletteringar av efterlevnadsutbildningen.
 • Meddelanden via epost och automatiska påminnelser, eskalering och ledningstillsyn för att granska, tilldela och spåra utbildning.
 • Stabil rapportering i LMS-lösningen som gör det möjligt för Glencore att följa medarbetarnas framsteg och kunskapsinhämtning på detaljerad nivå.
 • Möjligheter att avgöra utbildningens effektivitet med hjälp av medarbetarundersökningar.

Cornerstone och SAI360 har samarbetat i ett strategiskt partnerskap i flera år, och använder sig av varandras expertkunskaper vid behov. Som ledare inom efterlevnadsbranschen och en pålitlig partner är volymen och mångfalden i kurser och ämnen i SAI360:s innehållsbibliotek oöverträffad. SAI360 har också den interna expertisen och kapaciteten att omvandla och administrera ett utbildningsprogram av Glencores storlek och omfattning. Som global efterlevnadsspecialist kan SAI360 erbjuda:

 • Ett omfattande bibliotek med efterlevnadsinnehåll.
 • Skräddarsytt och konfigurerbart innehåll som matchar Glencores unika behov.
 • Förstklassiga översättningstjänster med stöd för mer än 60 språk.
 • Ett Instructional Design-team som tar fram en engagerande lärandeupplevelse med stöd av ett stort nätverk av små och medelstora företag.
 • En speficikt ansvarig person för kundframgång inom utbildningsinitiativ.
 • Ett internt projektlednings-team som ansvarar för hela projektets livscykel.
 • Lösningar för co-branded innehåll.
 • Kontinuerliga uppdateringar av innehållsbiblioteket med de senaste regelförändringarna och nya, relevanta scenarier.

Glencore hade nu två företag som arbetar tillsammans för att förbättra medarbetarnas upplevelse av efterlevnadsutbildningen. Cornerstone tillhandahöll systemet som gjorde bättre utbildningsadministration möjlig, såväl som tillgång till programmen för de geografiskt utspridda medarbetarna, medan SAI360 arbetade med Glencore för att skräddarsy utbildningar för deras specifika roller och riskexponering.

EN KOMBINATION AV CORNERSTONE OCH SAI360

Detta expertteam har varit avgörande för att hjälpa Glencore nå sina mål inom efterlevnadsutbildning. Kvaliteten på utbildningsinnehållet har höjts till den standard företaget hade som mål, med större fokus och relevans för de anställda. Genom SAI360 kan nu Glencore erbjuda sina medarbetare fyra kärnkurser: Uppförandekod, Antikorruption och anti-bestickning, Intressekonflikter och GDPR/dataskydd och integritet. Dessa har alla skräddarsytts för att passa Glencores unika behov och är bättre inriktade på de medarbetare som utsätts för störst risk inom respektive ämne. Ytterligare en funktion är möjligheten att följa upp hur säkra medarbetarna är i debeslut de fattar under den scenariobaserade utbildningen.

Detta har varit en resa för alla inblandade. SAI360 och Glencore fokuserade först på att strömlinjeforma de omfattande 45 minuter långa utbildningssessionerna som visade sig vara för tidskrävandeoch detaljerade för medarbetarna.

Företagen arbetade sedan tillsammans för att ta fram en upplevelse som fokuserade på beteende snarare än på teorier, fokuserade på verkliga situationer som medarbetare kan stöta på i arbetet. Genom att skala bort den överflödiga informationen som inte hjälpte medarbetarna att göra sitt jobb reducerades utbildningen till 15 minuter långa sessioner.

Glencore har också understrukit behovet av ett effektivt uppdrags- och spårningssystem i utbildningen, för att vidare förbättra medarbetarnas nöjdhet, och för att säkerställa att kurserna skräddarsys till rätt målgrupp. Detta var ett av Glencores nyckelkrav. Alltså kategoriserades mer än 100 000 anställda och leverantörer i LMS-lösningen efter funktion och/eller roll, baserat på företagets riskbedömning för efterlevnad.

SÅ LEVERERADE CORNERSTONE OCH SAI360

Cornerstone och SAI360 gick samman för att förbättra Glencores program för efterlevnadsutbildning genom att leverera kreativa lösningar, tydlig kommunikation och mätbara mål. Optimeringen av innehåll med skräddarsydd branding och förbättrad datainsamling uppfyllde målen som satts av Glencore. Tillsammans utvecklade och implementerade SAI360 och Cornerstone ett skräddarsytt system för Glencore, med bland annat:

 • Transparens i rapportering – Det är nu möjligt att spåra medarbetare som inte har företagsmailadresser, och länka användare från olika HR-system. Dataspårning och rapportering är mycket mer sofistikerad än tidigare.
 • Förbättrad tilldelning – Systemet kan nu tilldela utbildningar till olika grupper inom Glencore. Detta har anpassats till företagets klassificeringssystem för medarbetarrisk och bidragit till att leverera utbildningar till rätt personer.
 • Översättningar – Systemet stöder översättningar till elva språk för Glencores olika medarbetare. Efterlevnadsassistans – SAI360 säkerställde att Glencore även i fortsättningen skulle ha en dedikerad efterlevnadskontakt för projektledning av utbildningsinitiativ.
 • Engagerande innehåll – Innehåll finns nu tillgängligt i ett engagerande format som är användarvänligt och lätt att förstå.
 • Uppdaterat bibliotek – En stor mängd skräddarsytt innehåll skapades till Glencores program, där man använder de fortlöpande uppdateringarna i SAI360:s bibliotek som fokuserar på nya regelförändringar och relevanta scenarier. Glencore har utöver detta utvecklat sin egen utbildning internt, inriktad på högriskmedarbetare.
 • Förbättrad analyskapacitet – Innehållet som skapats för Glencore utformades för maximal dataoutput. Genom LMS-plattformen och SAI360s innehåll kan Glencore se och rapportera antalet försök i interaktiva aktiviteter och mäta hur mycket information medarbetarna har hämtat in.

Om SAI360

SAI360 är ledande leverantör av GRC, lärande, EHS och programvara för hållbarhet. Dess molnbaserade SAI360-plattform innehåller flexibla, skalbara och konfigurerbara moduler för en

bättre riskhanteringsstrategi. Mer information: sai360.com


Om Cornerstone
Cornerstone utvecklar framtidens personal med hjälp av anpassningsbara HR-lösningar som kombinerar teknologi, data och innehåll och som inspirerar en arbetsmiljö präglad av utveckling, flexibilitet och framgång för alla. Den AI-drivna plattformen är utvecklad för en modern arbetsstyrka med upplevelse i centrum och med fokus på framtidens kompetenser. Plattformen hjälper organisationer modernisera sitt lärande och sin utveckling, gör så att de kan leverera det mest relevanta innehållet oavsett var det finns, snabba på talang- och karriärrörligheten och etablera kompetens som språket för att beskriva framgång i affärsverksamheten. Cornerstone servar över 7 000 kunder med 90 miljoner användare. Lösningarna finns i 180 länder och på 50 språk.

関連資料

製品やお客様事例、最新の業界のインサイトなどをご紹介しています。

Glencore : カスタムメイドのコンプライアンス研修が従業員のエンゲージメントを促進

お客様事例

Glencore : カスタムメイドのコンプライアンス研修が従業員のエンゲージメントを促進

Glencore : カスタムメイドのコンプライアンス研修が従業員のエンゲージメントを促進

お気軽にお問合わせください

人財管理に関して、ご要望、お困りごとについて、コーナーストーンにご相談ください。

© Cornerstone 2024
法的事項