データシート

Spotlight op Cognita Schools en Symphony RetailAI

Voor wereldwijde organisaties is hybride werken – werken op afstand – geen nieuw fenomeen. De HR-afdelingen van dergelijke vertakte organisaties hielden zich altijd al bezig met de coördinatie van medewerkers in verschillende landen en tijdzones. Dit soort complexe processen zijn echter nooit eenvoudig in goede banen te leiden en vragen om een passende strategie. Moeten we kiezen voor meerdere gedecentraliseerde lokale benaderingen of voor één gecentraliseerde wereldwijde aanpak? Symphony RetailAI en Cognita Schools zijn allebei wereldwijd actief, maar verder totaal verschillend. Toch hanteren ze een vergelijkbare benadering, waarbij in beide gevallen gebruik wordt gemaakt van een AI-gestuurd platform om hun wereldwijde teams succesvol aan te sturen.

Hoe heeft AI hybride werken zowel mogelijk als succesvol gemaakt?

Symphony RetailAI en Cognita Schools maakten beide al gebruik van de HCM-oplossing van Cornerstone. Daardoor konden zij tijdens de pandemie soepel de overgang naar grootschalig hybride werken maken. Hun medewerkers bevinden zich in verschillende landen en voor velen is hybride werken dus niets nieuws. Het gebruik van één systeem zorgde voor gestroomlijnde communicatie en maakte HR-informatie (contactgegevens, bedrijfsbeleid etc.) voor iedereen toegankelijker en eenvoudiger bij te werken. Bij Symphony RetailAI kregen de medewerkers toegang tot informatie over mentale gezondheid en hybride werken om zo nodig ondersteuning aan te kunnen vragen. Bij Cognita Schools is het onboardingprogramma nu ook in het Cornerstone-platform geïntegreerd. Daardoor vinden nieuwkomers eenvoudig de weg in hun nieuwe werkomgeving.

Hoe heeft dit systeem bijgedragen tot het geestelijk welzijn van de medewerkers?

Voor zowel Symphony RetailAI als Cognita Schools had het geestelijk welzijn van hun personeel tijdens de pandemie de hoogste prioriteit. Symphony RetailAI zorgde ervoor dat alle medewerkers makkelijk toegang hadden tot adequate ondersteuning. Het bedrijf investeerde in trainingspakketten op het gebied van geestelijke gezondheid. Sommige pakketten waren ook geschikt voor zelfhulp, voor degenen die daar meer behoefte aan hadden. Symphony RetailAI stimuleerde ook het gebruik van community’s om managers aan te moedigen hun kennis en ervaringen te delen. Symphony RetailAI is dit jaar ook met driemaandelijkse check-ins begonnen. Cognita Schools profiteert al langer van deze bijzondere functionaliteit, maar heeft inmiddels wel een belangrijke verandering doorgevoerd. Cognita Schools had namelijk uit feedback van medewerkers opgemaakt dat het inplannen van check-ins op een bepaalde datum en tijd eerder stress veroorzaakte dan verminderde. Medewerkers hebben daarom nu de vrijheid om hun eigen check-ins te regelen. Ze kunnen deze gesprekken met hun managers naar behoefte plannen en verplaatsen, en ze zo vaak boeken als ze maar willen. Hiermee heeft Cognita Schools kunnen inspelen op de behoeften van hun medewerkers.

Hoe gebruikt Symphony RetailAI het platform om vragen over inclusie te beantwoorden en inclusie te bevorderen?

Een inclusieve werkcultuur is van cruciaal belang voor een gezond personeelsbestand en het succes van de organisatie. Symphony RetailAI heeft een enquête gehouden om te peilen hoe medewerkers de inspanningen van hun bedrijf ervaren om een diverse en inclusieve werkgever te zijn. Hoewel de scores extreem hoog waren, wil het bedrijf het gesprek over diversiteit voortzetten en nog meer initiatieven ontplooien om een inclusieve cultuur te bevorderen. Symphony RetailAI heeft geïnvesteerd in trainingspakketten op het gebied van diversiteit en inclusie, waaronder een training over onbewuste vooroordelen, die nu deel uitmaakt van het onboardingproces. Sollicitanten die via het platform solliciteren, worden geanonimiseerd om vooringenomenheid in een vroeg stadium van de werving te voorkomen. Het systeem zelf ondersteunt bovendien verschillende talen.

Hoe kan een HR-platform op basis van AI ervoor zorgen dat medische gegevens van personeel veilig worden verzameld en opgeslagen?

Voor Cognita Schools is de functionaliteit van Cornerstone onmisbaar gebleken bij het verzamelen en opslaan van medische informatie. Cognita Schools had problemen waar het ging om de hoeveelheid medische gegevens die verspreid en voor verschillende doeleinden waren opgeslagen. Het gebruik van één platform voor het verzamelen en opslaan van deze gevoelige gegevens, waarbij de informatie rechtstreeks door de medewerker wordt ingevoerd, bespaart HR veel tijd qua administratie. Bovendien is het opslaan en bijwerken van de gegevens hierdoor veel efficiënter en veiliger en wordt er beter aan de regelgeving voldaan.

Een wereldwijde, gecentraliseerde strategie heeft Cognita Schools en Symphony RetailAI veel voordelen opgeleverd. Door gebruik te maken van het platform van Cornerstone worden tijdrovende administratieve taken verminderd. Het voordeel voor medewerkers is dat ze eenvoudig, intuïtief en prettiger op verschillende niveaus met HR kunnen communiceren.

Over Symphony RetailAI

Symphony RetailAI is een toonaangevende wereldwijde leverancier van rolspecifieke, AI-ondersteunde oplossingen voor winstgevende groei en klantgerichte inzichten voor retailers en CPG-fabrikanten in de gehele waardeketen. Onze bewezen, toonaangevende AI-software is gekoppeld met CINDE, de enige AI-interface voor natuurlijke taal in de branche. Gebruikers ontvangen prescriptieve en preventieve aanbevelingen die het makkelijker maken om van leverancier tot schap groeimogelijkheden te identificeren, plannen te activeren en meetbare winst- en omzetgroei te realiseren. Onze oplossingen zijn specifiek bedoeld voor beslissingsbevoegden die streven naar winstgevende groei in de gehele retailwaardeketen, van bron tot consument. Via ons sterke en uitgebreide ecosysteem van partners bedienen we meer dan 1200 organisaties wereldwijd, waaronder 15 van de mondiale top 25 van retailers, 25 van de mondiale top 25 van CPG-fabrikanten, duizenden retailmerken en honderden nationale en regionale winkelketens. Symphony RetailAI is een SymphonyAI-bedrijf. Meer informatie op Symphony RetailAI.

関連資料

製品やお客様事例、最新の業界のインサイトなどをご紹介しています。

コーナーストーン  ・スキルグラフ_テクニカルデータシート

データシート

コーナーストーン ・スキルグラフ_テクニカルデータシート

Cornerstone Skills Graphは、従業員のスキル にフォーカスした人財戦略を取るうえで最適な方 法です。コーナーストーンのどの製品でも、このツー ルの2.5億の職種、51,000種類を超えるスキルのイ ンテリジェントオントロジーを使用して、従業員の 能力を向上できます。各従業員プロフィールの中心 となる要素です。

お気軽にお問合わせください

人財管理に関して、ご要望、お困りごとについて、コーナーストーンにご相談ください。

© Cornerstone 2024
法的事項