Customer Story

Digit Academy: Lärande som stöd för innovation

Nonprofit page hero

11,000

Medarbetare

Financial

Bransch

2022

Kund sedan

Som en del av projektet IT 2025 genomför Crédit Agricole Group en digital omvandling där IT har blivit en viktig strategisk partner i den dagliga verksamheten och fått en central position i den nya digitala företagskulturen.

Delprogrammet ”Skills” (ett av 10 delprogram inom ramen för IT 2025) syftar till att utnyttja den bästa teknologiska och digitala expertkunskapen och kompetensen hos våra team som stöd för företagets ambitiösa transformation.

Digit Academy startades med målet att uppfylla företagets ambition och ge alla medarbetare kontroll över sin egen utveckling, utbildningsvägar och nätverk, vilket leder till vidareutbildning i det längre perspektivet.

Lärandeplattformen lanserades i april förra året. Satsningen på IT och en digital akademi syftar till att företaget ska ligga i framkant av den teknologiska utvecklingen när det gäller digitalt lärande. Det ska ske genom tillgång till expertkunskap och med en vilja till lärande och kompetensutveckling som stöd för företagets övergripande mål för digital omvandling.

Tack vare innovativt innehåll och högsta teknologiska standard är Digit Academy ett viktigt verktyg i förmedlingen av företagets djupt förankrade innovationskultur, kompetensutveckling och stöd för digital omvandling.

Lärandets roll som en motor för tillväxt och agilitet har blivit ett av de viktigaste fokusområdena för många organisationer. Satsningen på en akademi är också avsedd som ett globalt svar på de konkurrensutmaningar som stora organisationer upplever i dagens miljö med kompetensbrist och behov av ny talang, särskilt inom IT. Tack vare Digit Academy har medarbetarna tillgång till nödvändiga resurser för individuellt lärande och/eller interaktion med experter vilket förenklar deras kompetensutveckling. Metoden bygger på att uppmuntra proaktivt och självständigt lärande för att utveckla ny kunskap och genomföra utbildningar när och var det passar bäst. Medarbetarna har också möjlighet att själva bidra till detta fantastiska projekt genom att föreslå innehåll och dela kunskap med varandra.

Varför Cornerstone?

Varför Cornerstone?

Vårt partnerskap startade 2022. Digit Academy bygger på den intuitiva lärandeplattformen EdCast training platform. Baserat på individuella personprofiler föreslår/rekommenderar plattformen självständiga program för lärande med anpassat utbildningsinnehåll som levereras av företaget. Utmaningen med den här modellen med skräddarsydda system var att erbjuda en bred lärandeupplevelse med flera byggstenar och innehåll relaterat till information, urval, nätverk och gemensam utveckling. Och för att skapa en attraktiv, flexibel upplevelse som passar olika arbetssätt har plattformen också stöd för utveckling av mobilt lärande.

Ett team med operativa experter

Sex olika teman valdes ut att ingå i Digit Academy motsvarande de sex huvudspåren i strategin IT 2025. De är AI data, Agilitet, Hållbar IT, Utveckling, Cybersäkerhet och Arkitektur. De representerar akademins sex communities och sex kanaler. Inom ramen för ett eller flera communities kan varje användare dela, publicera och interagera med övriga medlemmar. På kanalnivå är det bara expertanvändare som har tillstånd att välja ut och publicera innehåll och att skapa vägar för lärande.

En funktionell plattform som är lätt att rulla ut

För team som vill ha kontinuerlig utveckling, ökad användarvänlighet och driva agilt innehåll är plattformen enkel att hantera. Varje månad belyses ett särskilt tema som är synligt för alla som loggar in och som visar att plattformen är aktiv.

För att säkerställa komplementaritet och en konsekvent användarupplevelse pågår också arbetet med att integrera andra plattformar och lösningar i Digit Academy.

En populär process för innehållsskapande och publicering

Medarbetarna gillar att det är så enkelt att skapa, publicera och dela innehåll med EdCast-plattformen. Tack vare att den fungerar med flera enheter kan ett brett utbud av innehåll, t.ex. poddar, videor och artiklar samlas på ett ställe.

Idag deltar 1 000av koncernens 11 000 programmerare i Digit Academy. Akademin har som mål att nå 3 000 användare i slutet av året genom integration av tre nya enheter.

Utöver de utmaningar som ska lösas i fråga om tillämpningen, gäller det att också skapa respons, en ryggmärgsreflex som gör att användarna spontant loggar in i Digit Academy för att driva sin utveckling mot livslångt lärande.

Målsättningen är också att öppna upp för andra innehållsleverantörer och en internationalisering av plattformen, särskilt när det gäller språk. En del bakgrundsarbete av EdCast behövs för att kunna erbjuda stöd för fler språk för koncernens brittiska, italienska och portugisiska företag som gärna vill använda Digital Academy och skapa eget innehåll.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Digit Academy: Learning to support innovation

Customer Story

Digit Academy: Learning to support innovation

As part of its IT 2025 program, Crédit Agricole Group underwent a digital transformation, making IT an essential strategic partner for the everyday work of the business, and positioning IT at the heart of Crédit Agricole's new digital culture.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal