eBook

E-bok: Skapa engagerade superchefer

Anställda slutar inte för att de inte gillar jobbet, utan för att de inte gillar chefen. Det är dåliga nyheter för organisationer som investerat stora summor på innovation och satsar på att bli kvar länge på marknaden. Humankapitalet är en organisations mest värdefulla resurs – en hög personalomsättning kostar inte bara mycket när det gäller att rekrytera och utbilda ersättare, utan också i form av förlorad produktivitet.

Men det är inte lätt att vara en bra chef, och ännu svårare att vara en riktigt bra chef. Ladda ner e-boken för att lära dig hur man skapar marknadens bästa chefer, som medarbetarna älskar.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

See how a leading pharmaceutical giant embarked on L&D transformation journey

Customer Story

See how a leading pharmaceutical giant embarked on L&D transformation journey

The client is a pioneer in the Pharmaceutical Industry with decades of experience in developing innovative products to solve challenging healthcare issues. Their research is directed towards the development of breakthrough treatments and making them available to a large number of people. Their value driven culture is based on innovation, quality, performance and integrity.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.