eBook

E-bok: Skapa engagerade superchefer

Nonprofit page hero

Anställda slutar inte för att de inte gillar jobbet, utan för att de inte gillar chefen. Det är dåliga nyheter för organisationer som investerat stora summor på innovation och satsar på att bli kvar länge på marknaden. Humankapitalet är en organisations mest värdefulla resurs – en hög personalomsättning kostar inte bara mycket när det gäller att rekrytera och utbilda ersättare, utan också i form av förlorad produktivitet.

Men det är inte lätt att vara en bra chef, och ännu svårare att vara en riktigt bra chef. Ladda ner e-boken för att lära dig hur man skapar marknadens bästa chefer, som medarbetarna älskar.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Planning and partnership leads to simplified talent management for New Zealand’s most paw-pular pet care brand

Customer Story

Planning and partnership leads to simplified talent management for New Zealand’s most paw-pular pet care brand

New Zealand’s most popular pet care brand and leading pet company, Animates and Animates Vetcare, has been in the market for more than 20 years, growing its operations to 45 stores, 28 grooming salons and almost 20 vet clinics. It employs more than 900 people including veterinary professionals, groomers and specialist full-time and casual retailers. Animates continues to grow at a strong pace, even through economic challenges, as they help people do what is best for their pets and their wallets. Animates’ HR toolkit, including their recruitment process and L&D, was not keeping pace with the accelerated growth of the business.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal