Blog Post

Fem stora fördelar med en talangmarknadsplats

Cornerstone Editors

Numera stannar medarbetare sällan på samma jobb. Istället för att klättra uppåt på företagsstegen inom en avdelning på ett företag är det troligt att de flyttar mellan roller och branscher för att bygga upp sina kompetenser. HR-team kan dra fördel av och engagera sig i denna karriärinställning genom att använda en talangmarknad för att tillhandahålla möjligheter till rörlighet och uppmuntra medarbetare att ta ansvar för sina karriärer.

Vad är en talangmarknad?

En talangmarknad är en intern jobbanslagstavla eller plattform där medarbetare kan söka efter nya möjligheter inom sina organisationer. Det kan antingen vara en statisk jobbanslagstavla (som craigslist) eller en dynamisk plattform som använder artificiell intelligens (AI) för att matcha medarbetare med möjligheter baserat på kompetenser och intressen. Talangmarknader hjälper medarbetare att hitta och söka jobb, delta i utbildningsprogram, nätverka med kollegor från andra avdelningar och även landa befordringar.

Hur kan talangmarknader hjälpa?

Introduktion av en talangmarknad i din organisation kan:

1. Öka medarbetarengagemang

När 1 av 5 anställda funderar på att byta jobb är medarbetarengagemang nyckeln till kvarhållande. Enligt McKinsey är två av de allra viktigaste drivkrafterna för arbetstillfredsställelse relationer mellan kollegor och att ha ett intressant jobb. En talangmarknad tar itu med bägge punkterna genom att ge medarbetare unika utbildningsmöjligheter samt ett sätt att engagera sig och skapa relationer med andra inom hela organisationen — inte bara medarbetare i deras team.

2. Lösa problem snabbare

Företag kan arbeta snabbare och mer effektivt när rätt personer är kopplade till rätt projekt och en talangmarknad kan underlätta dessa samband. När medarbetare lär sig nya kompetenser av andra team kan de tillämpa dem på sina ursprungliga roller och skapa en dominoeffekt med större kundtillfredsställelse och mer effektiva verksamhetsresultat.

3. Överbrygga kompetensluckor

Mer än en tredjedel av experter pekade på fortbildning/vidareutbildning av nuvarande medarbetare som bästa metod för att ta itu med kompetensluckor. Benjamin Franklin sa en gång: "Berätta för mig och jag glömmer, undervisa mig och jag kommer ihåg, involvera mig och jag lär mig" — och det är här talangmarknader kommer in. Att ha tillgång till nya människor, idéer och underlag kan leda till kreativa lyft, en förnyad känsla av syfte och inspiration.

4. Identifiera karriärvägar

Genom att använda en talangmarknad för att precisera möjligheter som intresserar dem kan medarbetare enkelt se vart de vill ta vägen och vad de behöver göra för att ta sig dit. När de ser påtagliga exempel kan chefer lättare förstå vad deras teammedlemmar försöker uppnå och hur de kan stöda dem.

5. Främja synliga karriärvägar

Förutom att förbättra visibilitet i öppna projekt eller roller kan talangmarknader hjälpa till att avlägsna psykiska hinder som förknippas med osäkerhet angående kvalifikationer — män tenderar till exempel att med förtroende söka roller om de uppfyller 60 procent av de begärda kriterierna, kvinnor söker i allmänhet bara om de uppfyller alla jobbkriterierna. En AI-styrd talangmarknad kan hjälpa till att ta itu med obalansen genom att skicka jobbrekommendationer till medarbetare vars kompetenser anses uppfylla specifika behov och på så sätt kringgå hinder förknippade med självutvärdering som annars kan avhålla kandidater från att söka.

Vilka företag använder talangmarknader?

Företag med framgångsrika talangmarknader inkluderar:

  • Unilever: Unilevers talangmarknad, som först introducerades 2018, gör det möjligt för medarbetare att utforska nya jobb och projekt inom företaget. Under pandemin använde Unilever plattformen för att omplacera fler än 8 000 medarbetare.
  • Schneider Electric: Schneider Electric använder sin talangmarknad till att bygga mentorrelationer som bryter ner traditionella hierarkier och skapar kontakter mellan personal världen runt.
  • Allstate: Enligt Josh Bersin byggde Allstate sin egen talangmarknad, vilket är ett exempel på hur lösningar ofta kan hittas inifrån!

Investera i dina medarbetare

Talangmarknader kan vara viktiga redskap för att hantera talang, öka medarbetarengagemang och hjälpa dina medarbetare att upptäcka nya karriärvägar inom din organisation.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Causes, consequences and solutions for the talent drought

Blog Post

Causes, consequences and solutions for the talent drought

As we inch closer to 2024, organizations find themselves in the middle of a talent drought. This worker shortage is sending shockwaves through various industries, becoming a pervasive concern from boardrooms to production plants. The lack of qualified employees will shape next year’s global economic landscape.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal