Datasheet

Fokus på Cognita Schools och Symphony Retail

I en global organisation är distansarbete varken nytt eller unikt. Att koordinera medarbetare i olika länder och tidszoner har alltid varit en del av arbetet för HR-avdelningar i stora och spridda organisationer. Men att hantera något så komplext är aldrig enkelt, och det går bara om man väljer rätt strategi. Vilket är bäst – flera decentraliserade lokala strategier eller en sammanhållen centraliserad, global strategi? Förutom att båda har global spridning kunde Symphony RetailAI och Cognita Schools inte vara mer olika varandra. Ändå har båda varit framgångsrika när det gäller att hantera sina globala team med liknande metoder och en AI-driven plattform.

Hur gjorde AI distansarbete både möjligt och effektivt?

Både Symphony RetailAI och Cognita Schools, som redan använde Cornerstones HCM-lösning, utnyttjade detta för att ytterligare förenkla övergången till fullskaligt distansarbete under pandemin. Många av deras medarbetare, spridda över olika länder, var vana vid distansarbete. Att arbeta i ett enda system hjälpte dem att effektivisera kommunikationen, och gjorde dessutom HR-information (som kontaktinformation, företagspolicy etc.) mer lättillgänglig och enklare att uppdatera, för alla. På Symphony RetailAI fick medarbetare tillgång till material kring psykisk hälsa och distansarbete, så att de kunde få stöd när de behövde det. På Cognita Schools införlivade de sitt onboardingprogram i Cornerstones plattform, och gjorde det enkelt för nyanställda att hitta rätt i sin nya arbetsvärld.

Hur har detta system hjälpt de anställdas psykiska välmående?

Symphony RetailAI och Cognita Schools har båda gjort psykisk hälsa till högsta prioritet under pandemin. Symphony RetailAI såg till att alla medarbetare enkelt fick tillgång till relevant stöd.Företaget investerade i utbildningspaket kring psykisk hälsa, som delvis var självdriven och innebar att medarbetarna själva kunde bestämma om och när de ville ta del av den. Symphony RetailAI uppmuntrade också ledare att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter i olika communities. Medan Symphony RetailAI introducerade kvartalsvisa lägesavstämningar i år, hade Cognita Schools redan tidigare börjat använda denna funktion. Faktum är att Cognita Schools, via återkoppling från medarbetarna, upptäckte att schemalagda lägeskontroller på ett förbestämt datum orsakade mer stress än det avhjälpte. Istället kan medarbetarna nu styra sina egna lägeskontroller. De kan lägga in så många de vill, schemalägga dem själva och flytta dem om de vill. Denna flexibilitet har gjort att Cognita Schools kan anpassa sig efter medarbetarnas behov.

Hur använder Symphony RetailAI plattformen för att svara på frågor om och främja inkludering?

Att ha en inkluderande arbetskultur är helt nödvändigt för att medarbetarna ska må bra och organisationen blomstra. Symphony RetailAI genomförde en undersökning för att få svar på hur medarbetarna uppfattade företagets insatser kring mångfald och inkludering. Omdömena var mycket positiva, men företaget vill fortsätta samtalet kring mångfald och utöka initiativen för att främja en inkluderande kultur. Symphony RetailAI har investerat i utbildningspaket för mångfald och inkludering, bland annat utbildning inom omedveten bias, och detta är nu en del av onboardingprocessen. Personer som söker jobb via plattformen anonymiseras för att undvika bias i rekryteringsprocessens tidiga skede, och själva systemet finns på flera olika språk.

Hur kan en AI-driven HR-plattform säkerställa att medarbetarnas hälso- och sjukvårdsinformation samlas in och lagras på ett säkert sätt?

Cornerstones funktionalitet för att samla in och lagra hälso- och sjukvårdsinformation har visat sig ovärderlig för Cognita Schools. Tidigare hade de svårigheter kring mängden hälso- och sjukvårdsinformation som lagrades i olika system, med olika detaljer, för olika syften och på flera olika platser. Genom att använda en enda plattform för att samla in och lagra känslig information, där data anges direkt av medarbetaren, har HR-avdelningen sparat mycket tid. Det har dessutom gjort lagring och uppdatering av informationen mycket mer effektiv, säker och korrekt.

En global, centraliserad strategi har gett Cognita Schools och Symphony RetailAI många fördelar. Cornerstones plattform minskar tidsödande administrativa uppgifter och ger dessutom de anställda ett enkelt och intuitivt sätt att interagera med HR på olika nivåer vilket förbättrar deras upplevelse.

Om Symphony RetailAI

Symphony RetailAI är en ledande global producent av rollspecifika AI-drivna intäktshöjande styrlösningar och kundcentrerade insikter för återförsäljare och CPG-tillverkare i hela värdekedjan. Vår beprövade, branschledande AI-drivna programvara, tillsammans med branschens enda AI-samtalsgränssnitt för naturligt språk, CINDE, ger våra användare preskriptiva och förebyggande rekommendationer som gör det lätt att identifiera utvecklingsmöjligheter, aktivera planer, och realisera mätbar vinst och intäktstillväxt. Våra lösningar är specifika för vissa beslutsfattande nyckelroller fokuserade på intäktsutveckling i hela värdekedjan för detaljhandeln, från källa till kund. Med vårt starka globala partnerekosystem hjälper vi mer än 1 200 organisationer i hela världen, bland dem 15 av de 25 största livsmedelsåterförsäljarna i världen, 25 av världens 25 största CPG-tillverkare, tusentals detaljhandelsvarumärken och hundratals nationella och regionala kedjor. Symphony RetailAI är ett Symphony AI-företag. Läs mer på Symphony RetailAI.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Artificial Intelligence Will Humanize Work, Not Replace It

Blog Post

Artificial Intelligence Will Humanize Work, Not Replace It

This piece was originally published on the Cornerstone Blog. Today we are inundated with articles, interviews and Tweets about artificial intelligence (AI) from people who aren’t aware of the technological reality. They simply shamelessly tap into an imaginary world of competition and submission in order to generate more and more emotion and clicks. As an AI expert, I wish to shed some light on what is involved in the development of these new tools, which may turn out to be more human than one might think. Because the reality is: what we call artificial intelligence is just a succession of specialised tools, each one dedicated to the optimisation of a single repetitive task. A classic example is medical imaging, where an algorithm will analyse hundreds of images for a specific cancer in order to propose a diagnosis to the doctor. AI is nothing more than what we decide to make it. A human technology that has the potential to relieve employees of daunting tasks... Above all, AI makes it possible to automate often repetitive, sometimes thankless, actions that were previously carried out by employees. We must put an end to the preconceived idea that we would put the majority of human activity in a company into the hands of machines. AI must be approached as a technological opportunity that frees up employees’ time and helps them to make decisions. ...and to bring value to employees and the company Employees will therefore be able to concentrate on other, more "human" tasks, where they will have more added value. On the one hand, they will be able to focus on their creativity, innovation and analysis; on the other hand, they will be able to devote themselves to human relationships and communication, whether internal or external. For example, a nurse will be able to spend more time with her patients. In this way, AI gives back meaning to work, an essential demand from younger generations. A phenomenon that will increase with the maturity of the technology Opaque in its operation, AI is a tool that requires interaction in certain aspects similar to that between humans. The solutions known to the general public are still far off from maturity. Indeed, the main goal of GAFA (Google, Apple, Facebook and Amazon) is to keep users captive by not providing them with steering tools or justification. However, it is necessary to ensure that humans and AI understand each other on both the questions and the answers! Collaboration with humans is a crucial issue for enterprise solutions, the progress of which will positively affect the reality of work. Let’s not be naïve, job losses caused by AI will occur. But the reality will be far from the predictions of some think tanks or theorists announcing the elimination of 30% to 90% of current jobs. Humans are far from having lost their place in business. With the development of AI solutions at work, employees will turn to more rewarding activities and goals for more fulfilling careers. To learn more about why an employee-centric approach to advancing AI in the workplace matters, download our whitepaper: Realizing the True Potential of AI in HR.

Keep your off-site team productive with Content Anytime: Remote Work Essentials

Datasheet

Keep your off-site team productive with Content Anytime: Remote Work Essentials

Coach your employees and managers with best practices on virtual collaboration, staying motivated and mindful, and embracing change while working in, or leading, a virtual team. With Content Anytime: Remote Work essentials, your team will have access to a premium collection of courses from top learning brands on how to communicate effectively internally and with customers, work well in remote teams, become digitally savvy, and manage their own career development in the new normal.

Strategies and Tools for Driving Learner Engagement

On-demand Webinar

Strategies and Tools for Driving Learner Engagement

Many organizations are prioritizing learning to attract, retain, and grow top talent, but implementing the strategies at the right time for the right learner can be tough. Doing it with tight resources, even tougher. Andersen Corporation has experienced this. They knew it wasn’t enough to follow the standard “if you build it, they will come” mentality for learning. In this session, Strategies and Tools for Driving Learner Engagement, you’ll come away with: New ideas from the Andersen team as they share how they’ve been able to achieve a consistent increase in the consumption of Cornerstone Content Anytime (CCA) courses month over month Considerations to help you get started building your own effective communications strategy Tips and tools for executing a sustainable plan that drives continuous engagement and builds a culture of passionate learners In addition to hearing about Andersen’s content journey, you’ll also get a refresher from the Cornerstone team on the learner engagement tools we have available and ways that you can leverage your partnership with Cornerstone to get the most out of your learning content. Watch Now

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2022
Legal