Whitepaper

Överbrygg kompetens-luckorna i arbetsstyrkan: Tre smarta utgångspunkter

Det sägs att 2020 föranledde tre års digital utveckling på bara tre månader. Den inledande fasen av den utvecklingen fokuserade på anpassning till de dramatiska och plötsliga förändringar som vi kastades in i, som att få en arbetsstyrka på distans att arbeta, kommunicera och samarbeta.

Vi vet nu att den här förändringen är långt mer permanent än många trodde och många företag kämpar med en ny utmaning — hur anpassar vi oss och växer i denna nya verklighet?

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Deutsche Post DHL Group Delivering Skills-First Careers Powered by AI

Customer Story

Deutsche Post DHL Group Delivering Skills-First Careers Powered by AI

Deutsche Post DHL Group (DPDHL) is the world’s leading logistics company. DPDHL is made up of a family of close-knit business divisions all working together to meet customers’ needs.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2023
Legal