eBook

Förbered din organisation för framtidens talangrörlighet

Medarbetares arbetssätt – var, när, varför och med vem man arbetar – fortsätter att utvecklas i takt med det föränderliga affärslandskapet.

Oförutsedda utmaningar har medfört dramatiska förändringar i arbetsstyrkan. Pandemin tvingade företagen att snabbt vidta helt nya typer av åtgärder allteftersom affärslandskapet förändrades. Medarbetare flyttades till nya projektteam för att ta sig an både nya utmaningar och möjligheter. Tekniska innovationer gör att nya typer av kompetens utvecklas i allt snabbare takt.

Samtidigt är medarbetarengagemanget fortfarande lågt och talangbristen är den största på 20 år. Det blir allt mer avgörande för företagen att lista ut hur de ska attrahera och behålla de talanger de behöver för att driva sin verksamhet framåt. Även produktiviteten ligger på historiskt låga nivåer på grund av stress, utbrändhet, bristande tillgång till rätt kompetens och vår oförmåga att tänka nytt kring vad arbete innebär (i stället för att helt enkelt automatisera befintliga processer).

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Prime your organization for the talent mobility revolution

eBook

Prime your organization for the talent mobility revolution

Today’s workforce is always on the move. This tendency toward motion can liberate or demoralize employees, depending on how and why it occurs.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal