FRAMTAGEN AV CORNERSTONE PEOPLE RESEARCH LAB I SAMARBETE MED LIGHTHOUSE RESEARCH & ADVISORY

Undersökning om personalrörlighet EMEA 2023

En ny global undersökning utforskar metoder för att skapa de meningsfulla och skalbara tillväxtmöjligheter dina anställda vill ha.

Hjälp din organisation att utvecklas samtidigt som du stärker dina medarbetare.

Hjälp dina anställda att utveckla sin karriär inom organisationen och behåll de bästa talangerna under längre tid med den senaste rapporten från Cornerstone People Research Lab och Lighthouse Research & Advisory. Denna rapport, “Klara, färdiga, väx: Byggstenarna för högimpakts-personalrörlighet" hjälper dig att förstå dina anställdas förväntningar kring intern utveckling och vad företagets ledare måste göra för att lyckas.

Du får lära dig hur du kan:

Du får lära dig hur du kan:

  • Förbättra anställdas insyn i nya roller och möjligheter
  • Förstå hur anställdas kompetensutvecklingsmål kan variera beroende på demografi
  • Förena ledare, kultur och teknik i en enhetlig rörlighetsstrategi
  • Säkerställa att dina högpresterande affärsledare prioriterar medarbetarnas utveckling
  • Minska omsättningen bland anställda och stärk engagemang med beprövade metoder

73%

av medarbetare idag vill känna till karriärmöjligheter inom sin egen organisation

Den ledande

framgångsfaktorn för intern karriärutveckling är helt enkelt volym: antalet interna förflyttningar

51%

av anställda inom EMEA säger att det bästa sättet företaget kan stödja deras kompetensutveckling är att ge dem möjligheter att stärkas och växa

50%

av medarbetare i frontlinjen i EMEA säger att en stöttande chef som ger karriärvägledning och utvecklingsmöjligheter kan vända på en otillfredsställande arbetssituation

Det främsta

sättet arbetsstyrkan i EMEA får insyn i utvecklingsmöjligheter är via samtal med chefer, enligt ledare inom utbildning

33%

av organisationer i EMEA säger att deras anställda har insyn i karriärmöjligheter via någon form av teknik

Stötta människor, stötta utveckling

Stötta människor, stötta utveckling

Organisationer med en högre andel ledare och chefer som stödjer medarbetarutveckling har bättre ekonomiska resultat, behåller sina anställda längre och har mer engagerade medarbetare.

Lås upp potential på en personlig nivå

Kvinnor var ungefär
33 % mer villiga än män att utforska projekt som hjälper dem att lära sig nya eller annorlunda kompetenser

Personer under 45 års ålder är ungefär 50% mer benägna än de över 45 att utforska projekt som utvecklar nya kontakter och mentorer

Medarbetare i större organisationer (mer än 1 000 anställda) prioriterar projekt som låter dem utforska andra interna möjligheter utan att riskera sin nuvarande position

Om undersökningen

Om undersökningen

Cornerstone People Research Lab och Lighthouse Research & Advisory samlade svar via online-undersökningar från 1 060 arbetsgivare och 1 000 anställa i EMEA, Nordamerika och APAC i juli 2022.

Fyll i formuläret för att ladda ner undersökningen i sin helhet.

First name

Last name

Business email

Job title

Company name

Company size

Country

Cornerstone has my permission to process my personal data as described in its Privacy Policy

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

2023 talent mobility study

Research

2023 talent mobility study

Drive your organization forward while empowering employees.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2023
Legal